1. Giải chi tiết đề thi Đại học môn Vật lí 2014 - Tăng Hải Tuân - download tại đây

Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013

  Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học $2013$
  ----------------------------------------------
  • Các bài tập là những câu và thuộc dạng mà chưa từng xuất hiện trong các đề thi ĐH môn vật lí của bộ các năm trước.
  • Post bài đúng nội quy.
  • Có đánh số thứ tự.
  • Gõ latex
  • Không được post quá nhiều bài trong một lúc và phải xử lí hết các bài trước đó.
  • Các bài toán đều phải có các đáp án trắc nghiệm...

  [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí

  Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!...

  Bài tập máy phát điện

  Bài tập máy phát điện
  Topic dành cho các bạn thảo luận về các bài tập liên quan đến phần Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha và dòng điện ba pha, động cơ điện xoay chiều
  Để cho topic chất lượng, yêu cầu khi tham gia, các bạn phải thực hiện đúng yêu cầu sau đây :
  • Gõ Tiếng Việt có dấu, không viết tắt.
  • Mỗi bài toán phải được trình bày theo mẫu sau đây và phải đánh số thứ tự bài viết :
  Bài xxx.
  Nội dung bài toán
  A. Nội dung đáp án A
  B. Nội dung đáp án B
  C. Nội dung đáp án C
  D. Nội dung đáp án D
  • Để có mẫu như trên, các bạn chỉ việc ấn vào nút [​IMG] ở trên khung soạn thảo.
  • Mỗi bài viết trả lời phải trích dẫn và ghi chữ Lời giải
  • Lời giải phải chi tiết.
  • Các công thức phải gõ $\LaTeX$
  • Không gửi 2 bài liên tục, phải giải quyết xong bài trước thì mới được gửi thêm.

  Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng

  Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng
  Topic dành cho các bạn thảo luận về các bài tập liên quan đến phần Máy biến áp và Truyền tải điện năng
  Để cho topic chất lượng, yêu cầu khi tham gia, các bạn phải thực hiện đúng yêu cầu sau đây :
  • Gõ Tiếng Việt có dấu, không viết tắt.
  • Mỗi bài toán phải được trình bày theo mẫu sau đây và phải đánh số thứ tự bài viết :...

  Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ

  Bài toán
  Tại thời điểm t=0 trong mạch dao động với L và C đã biết, người ta mắc chèn vào một sđđ biến thiên theo quy luật $e\left(t\right)=E\cos \left(\dfrac{2t}{\sqrt{LC}}\right)$. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ.

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

  Bài toán

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu doạn mạch gồm điện trở thuần $R$, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số là $62,5$ $Hz$ thì dung kháng của tụ bằng điện trở $R$. Khi tần số là $160$ $Hz$ thì cảm kháng của cuộn cảm bằng điện trở $R$. Thay đổi tần số đến khi điện áp giữa hai đầu đoạn tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây?
  A. $0,5.$
  B. $0,8.$
  C. $0,6.$
  D. $0,75.$

  Chọn đáp án đúng?

  Bài toán
  Hai đoạn mách có $R,L,C$ mắc mối tiếp và $R',L',C'$ mắc nối tiếp. Nếu lần lượt mắc chúng vào điến áp xoay chiều $u=U_{0}\sin \left(\omega t+\varphi \right)\left(V\right)$ thì đều xảy ra cộng hưởng điên và $I_{1}=1\left(A\right)$;$I_{2}=1,5\left(A\right)$. Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi đặt vào điện áp xoay chieu trên thì?
  A. Không xảy ra cộng hưởng
  B. Vẫn xảy ra cộng hưởng, Cường độ hiệu dụng qua mạch là 1,25(A)
  C. Vẫn xảy ra cộng hưởng, Cường độ hiệu dụng qua mạch là 0,6 (A)
  D. Vẫn xảy ra cộng hưởng, Cường độ hiệu dụng qua mạch là 1,2 (A)

  Xác định dòng điện hiệu dụng

  Bài toán
  Cho đoạn mạch xoay chiều mà dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức i= 2+2$\sqrt{2}$ cos(100$\pi t$)(A). Dòng điện hiệu dụng có giá trị là:
  A. 4A
  B. 4$\sqrt{2}$ A
  C. 2A
  D. 2$\sqrt{2}$A
  Bài toán
  Cho đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện tức thời trong T/3 chu kì có biểu thức $i_{1}= 2\sqrt{3}\cos \left(100\pi t\right)$(A), 2T/3 chu kì sau có biểu thức $i_{2}$= 3cos(100$\pi t$)(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là:
  A. $\sqrt{3}$(A)
  B. $\sqrt{5}$(A)
  C. 3$\sqrt{3}$(A)
  D. ($\sqrt{6}+\sqrt{3}$)

  C biến thiên Hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là?

  Bài toán
  Cho mạch điện xoay chiều RLC với cuộn dây thuần cảm và có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức $u=200\sqrt{2}\cos \omega t$ (U, ω không đổi). Khi C thay đổi đến giá trị $C=C_1$ thì pha của hiệu điện thế giữa hai đầu R và L là φ1 và pha giữa hai đầu đoạn mạch là φ vuông pha nhau. Lúc này hiệu điện thế hiệu dụng của tụ điện là $U_1$. Khi C thay đổi đến giá trị
  $C=C_2=\dfrac{C_1}{3}$ thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là $U_2$. Vậy hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là.
  A. 186V
  B. 217V
  C. 209V
  D. 195V

  R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_{Rmax}}{P_{max}}$ bằng

  Bài toán
  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L có điện trở thuần r, còn R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh lần lượt biến trở R có giá trị $R_1=50 \Omega $ và $R_2=10 \Omega $ thì lần lượt công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại $P_{R_{max}}$ và trên đoạn mạch cực đại $P_{max}$. Tỉ số $\dfrac{P_{R_{max}}}{P_{max}}$ bằng?
  A. 2
  B. $\dfrac{1}{2}$
  C. 3
  D. $\dfrac{1}{3}$
  P/s: Bịa

  f biến thiên Tính HSCS của mạch khi điện áp của cuộn cảm max

  Bài toán
  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó $RC^{2} < 2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U$\sqrt{2}$cos2$\pi $ft (V) trong đó f có thể thay đổi được. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa trên tụ có giá trị bằng U, mạch tiêu thụ công suất = 3/4 công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện là $f_{2} = f_{1} + 100 Hz$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị bằng U.
  a) Tính tần số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng của tụ cực đại.
  A. $50\sqrt{2}$ Hz
  B. 100 Hz
  C. $75\sqrt{2}$ Hz
  D. 75 Hz
  b) Tính hệ số công suất của mạch khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm cực đại.
  A. $\sqrt{\dfrac{6}{7}}$
  B. $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$
  C. $\sqrt{\dfrac{5}{7}}$
  D. $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$

  Tức thời Điện áp tức thời

  Bài toán
  Cho đoạn mạch AB gôm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức $u=80\sqrt{2}\cos 100\pi t$(V), hệ số công suất của mạch AB là $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là:
  A. 64 V
  B. 102,5 V
  C. 48 V
  D. 56 V

  Tìm hệ thức liên hệ đúng

  Bài toán
  Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ có dung kháng $Z_{C}$ và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng của các đoạn mạch là $U_{RC}$ = $\dfrac{U}{\sqrt{2}}$, $U_{L}$ = U$\sqrt{2}$. Khi đó ta có hệ thức :
  A. $8R^{2} = Z_{L}\left(Z_{L} - Z_{C}\right)$
  B. $R^{2} = 7Z_{L}Z_{C}$
  C. $5R = \sqrt{7}\left(Z_{L} - Z_{C}\right)$
  D. $\sqrt{7}R = \dfrac{Z_{L} + Z_{C}}{2}$

  Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu

  Bài toán
  Đặt điệp áp u = 220$\sqrt{6}$cos(ωt)(V) vào đoạn mạch RLC và tụ điện dung C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng $\sqrt{2}$lần và dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch trước và sau khi thay đổi vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng ULC của đoạn mạch ban đầu:
  A. 220$\sqrt{3}$V
  B. 220$\sqrt{2}$V
  C. 110$\sqrt{2}$V
  D. 400V

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...