Diễn đàn Vật lí phổ thông

Tài liệu mới

P
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
79
Cập nhật
NTH 52
5.00 sao 1 đánh giá
Tải về
181
Cập nhật
Dung Le
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, CON LẮC LÒ XO, CON LẮC ĐƠN
5.00 sao 1 đánh giá
Tải về
180
Cập nhật
dangthan
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
225
Cập nhật
thuynganhb
40 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án
4.50 sao 2 đánh giá
Tải về
383
Cập nhật

Trạng thái

Cho mạch điện như hình vẽ: Uab= 4,2V; R1= 1oom, R2= 2 ôm; R3= 3 ôm; R4 là một biện trở. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn.
a) Tìm giá trị R4 để cường độ dòng qua nó là 0,4A. tìm số chỉ vôn kế khi đó.
b) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở không đáng kể. Điều chỉnh R44 để công suất toả nhiệt của nó đặt giá trị cực đại. tìm R4 và số chỉ của ampe kế khi đó.
Một sóng dừng ổn định trên dây với A là 1 điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất. AB=20cm. C là trung điểm của AB. Khoảng thời gian nắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để ly độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phân tử tại C là 0,1s.
a. Tìm tốc độ tuyền sóng trên dây
b. Lúc vận tốc của điểm B đạt cực đại bằng 1m/s thì vận tốc của điểm C là?
cho em hỏi tại sao trong bài này: Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25 000V. Hỏi khi đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, bỏ qua vận tốc ban đầu của nó. Ta dùng công thức định lí động năng nhưng tại sao A=IqI.U (có dấu giá trị tuyệt đối)
Cho mạch điện có R,L,C . Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 110V . Mọi người cho mình hỏi 110V đó có phải là điện áp hiệu dụng không . Cảm ơn mọi người
Viết phương trình dao động điều hòa A=8cm , f= 0,5hz . tại thời điểm t = 0 vật qua VTCB theo chiều dương .
Mọi người giúp em giải với ạ
V
VHH
f =W/2pi => w = pi
Tại thời điểm t=0 đi qua VTCB theo chiều dương => phi = -pi/2
Pt x= 8 cos ( pi.t - pi/2)
Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm bụng gần nhất 20cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm
B. 30cm
C. 96cm
D. 72cm
The K
The K
ý a bạn nhé

bài toán khó

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm. Trong một chu kì, khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s. Chu kì dao động của vật là ??

dao động tắt dần

Mình hỏi ý kiến của mấy bạn vs, về dao động tắt dần của con lắc lò xo nằm ngang, khi đề bảo tính quãng đường vật đi đến khi dừng lại sao khi mình dùng kA^2/2F vs dùng bên biên độ sau 1/4 chu kì vs k(A^2-x^2)/2F thì lại ra kết quả khác nhau nhỉ, hoang mang quá, giúp mình phân biệt vs

CON LẮC LÒ XO

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x=4cos(5πt+π/6)cm, chiều dương được chọn hướng lên. Chiều dài tự nhiên là 40 cm. Chiều dài của lò xo tại thời điểm 3T/4 là:
A. 52.75 cm
B. 52 cm
C. 54 cm
D. 48.25 cm

Bài tập sóng cơ

Một điểm M của một sợi dây đàn hồi căng thẳng dao động do sóng lan truyền. W, f, T, v lần lượt là tần số góc, tần số, chu kì và vận tốc sóng. Từ thời điểm t1 đến thời điểm t2>t1. Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây?
A. W(t2-t1)
B. V(t2-t1)
C. F(t2-t1)
D. T(t2-t1)

Mọi người giúp mình với ạ. Mình cảm ơn!

Tìm A max

Vật m1= 100g đặt trên vật m2 = 300g và hệ vật đc gắn vào loxo có độ cứng k= 10N/m, dđđh theo phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa m1 và m2 là bằng 0,1 bỏ qua ma sát giữa m2 và mặt sàn, lấy g=pi2=10m/s2. Để m1 k trượt trên m2 trong quá trình dđ của hệ thì biên độ dđ lớn nhất của hệ là
A 8cm
B 4 cm
C 12 cm
D 9 cm

Dao động điều hòa

1. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x=Acos(ωt+ pi/3). Tìm quãng đường để chất điểm qua vị trí cân bằng lần thứ 5
2 Một vật dao động điều hòa có biên độ A, tần số góc ω. Tại thời điểm t vật cách gốc tọa độ 5cm, sau đó 2015T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Tìm tần số của vật
Ai giúp mình 2 bài này với ạ!!!! Thanks

dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính

1. Trong thang máy có treo một con lắc lò xo có độ cứng K =25N/m và vật nặng có khối lượng m=400g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắ thay đổi từ 32cm đến 48cm. Khi vật ở vị trí cân bằng thì thang máy đi lên với gia tốc a=g/5. Tìm chiều dài cực đại và cực tiểucuar lò xo trong quá trình tyang máy đi lên.

Dao động cưỡng bức khó

Một con lắc đơn vật nặng có khối lượng là: m=10g, và được tích điện q= png.png (C). Đặt con lắc trên trong điện trường nằm ngang có giá trị cường độ điện trường biến thiên theo phương trình E= png.png Cos(10t+π/2). Hãy viết phương trình dao động của vật:
A: x=cos(10t+π/2)cm
B: x=10cos(10t+π/2)cm
C: x=cos(10t-π/2)cm
D: x=10cos(10t-π/2)cm

Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao

Một con lắc lò xo có độ cứng và khối lượng lần lượt là k=100N/m; m=0,1kg, chịu tác dụng của ngoại lực có phương trình F=0,5cos(10t+2π/3)N. Hãy viết phương trình dao động của vật
A: x=5cos(10t+π/3)cm
B: x=5cos(10t-π/3)cm
C: x=0,05cos(10t+π3)cm
D: x=0,05cos(10t-π/3)cm

Bài tập dao động cưỡng bức khó

Con lắc lò xo có độ cứng K, khối lượng vật nặng m=1kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F=Focos10t. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với tốc độ dao động cực đại là vmax=50cm/s. Xác định biên độ của ngoại lực?
A: Fo=5N
B: Fo=0,5N
C: Fo=0,25N
D: Fo=2,5N
Top