Vật lí 12

Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Chủ đề
110
Bài viết
261

Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
Chủ đề
3,195
Bài viết
13,289
Chủ đề
3,195
Bài viết
13,289

Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
Chủ đề
1,644
Bài viết
6,915
Chủ đề
1,644
Bài viết
6,915

Dao động và sóng điện từ

Sóng điện từ có đặc điểm và tính chất gì?
Chủ đề
461
Bài viết
1,769

Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC
Chủ đề
2,455
Bài viết
10,191
Chủ đề
2,455
Bài viết
10,191

Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng
Chủ đề
712
Bài viết
2,709
Chủ đề
712
Bài viết
2,709

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
Chủ đề
10
Bài viết
35

Hạt nhân nguyên tử

Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân
Chủ đề
343
Bài viết
1,199

Từ vi mô đến vĩ mô

Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
Chủ đề
5
Bài viết
28
Top