Vật lí 12

Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Chủ đề
110
Bài viết
261

Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
Chủ đề
3,205
Bài viết
13,316
Chủ đề
3,205
Bài viết
13,316

Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
Chủ đề
1,646
Bài viết
6,925
Chủ đề
1,646
Bài viết
6,925

Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC
Chủ đề
2,458
Bài viết
10,208
Chủ đề
2,458
Bài viết
10,208

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
Chủ đề
10
Bài viết
35

Từ vi mô đến vĩ mô

Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
Chủ đề
5
Bài viết
28
Top