Vật lí 12

Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Chủ đề
110
Bài viết
261

Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
Chủ đề
3,219
Bài viết
13,365
Chủ đề
3,219
Bài viết
13,365

Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
Chủ đề
1,653
Bài viết
6,948
Chủ đề
1,653
Bài viết
6,948

Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC
Chủ đề
2,458
Bài viết
10,217
Chủ đề
2,458
Bài viết
10,217

Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng
Chủ đề
712
Bài viết
2,712
Chủ đề
712
Bài viết
2,712

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
Chủ đề
10
Bài viết
35

Từ vi mô đến vĩ mô

Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
Chủ đề
5
Bài viết
28
Top