Vật lí 12

Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Chủ đề
110
Bài viết
261

Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
Chủ đề
3,191
Bài viết
13,266
Chủ đề
3,191
Bài viết
13,266

Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
Chủ đề
1,641
Bài viết
6,891
Chủ đề
1,641
Bài viết
6,891

Dao động và sóng điện từ

Sóng điện từ có đặc điểm và tính chất gì?
Chủ đề
461
Bài viết
1,768

Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng
Chủ đề
707
Bài viết
2,699
Chủ đề
707
Bài viết
2,699

Lượng tử ánh sáng

Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt
Chủ đề
398
Bài viết
1,544

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
Chủ đề
10
Bài viết
35

Hạt nhân nguyên tử

Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân
Chủ đề
343
Bài viết
1,195

Từ vi mô đến vĩ mô

Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
Chủ đề
5
Bài viết
28