Vật lí 12

 1. Động lực học vật rắn

  Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
  Chủ đề:
  108
  Bài viết:
  255
  Mới nhất: Chất điểm apocalypse, 28/5/17
  RSS
 2. Dao động cơ

  Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
  Chủ đề:
  3,133
  Bài viết:
  13,061
  Mới nhất: Dao động cơ hieuvu, 27/7/17 lúc 23:23
  RSS
 3. Sóng cơ

  Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
  Chủ đề:
  1,611
  Bài viết:
  6,773
  RSS
 4. Dao động và sóng điện từ

  Sóng điện từ có đặc điểm và tính chất gì?
  Chủ đề:
  459
  Bài viết:
  1,758
  RSS
 5. Dòng điện xoay chiều

  Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC
  Chủ đề:
  2,434
  Bài viết:
  10,109
  RSS
 6. Sóng ánh sáng

  Ánh sáng có bản chất sóng
  Chủ đề:
  701
  Bài viết:
  2,684
  RSS
 7. Lượng tử ánh sáng

  Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt
  Chủ đề:
  397
  Bài viết:
  1,537
  RSS
 8. Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

  Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
  Chủ đề:
  10
  Bài viết:
  35
  RSS
 9. Hạt nhân nguyên tử

  Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân
  Chủ đề:
  340
  Bài viết:
  1,189
  RSS
 10. Từ vi mô đến vĩ mô

  Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
  Chủ đề:
  5
  Bài viết:
  28
  RSS