Vật lí 12

 1. Động lực học vật rắn

  Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
  Chủ đề:
  111
  Bài viết:
  260
  RSS
 2. Dao động cơ

  Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
  Chủ đề:
  3,170
  Bài viết:
  13,198
  RSS
 3. Sóng cơ

  Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
  Chủ đề:
  1,621
  Bài viết:
  6,825
  RSS
 4. Dòng điện xoay chiều

  Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC
  Chủ đề:
  2,436
  Bài viết:
  10,120
  RSS
 5. Sóng ánh sáng

  Ánh sáng có bản chất sóng
  Chủ đề:
  701
  Bài viết:
  2,684
  RSS
 6. Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

  Năng lượng và khối lượng $E=mc^2$
  Chủ đề:
  10
  Bài viết:
  35
  RSS
 7. Hạt nhân nguyên tử

  Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân
  Chủ đề:
  340
  Bài viết:
  1,189
  RSS
 8. Từ vi mô đến vĩ mô

  Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
  Chủ đề:
  5
  Bài viết:
  28
  RSS