Các tài liệu đăng bởi Tăng Hải Tuân

 1. Tăng Hải Tuân

  Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lí 2017 - Tăng Hải Tuân

  Chính
  Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lí 2017 - Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  529
  Cập nhật:
  12/10/16
 2. Tăng Hải Tuân

  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2016 - Tăng Hải Tuân

  Chính
  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2016 - Tăng Hải Tuân
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  507
  Cập nhật:
  25/7/16
 3. Tăng Hải Tuân

  Phổ điểm kì thi THPT Quốc gia 2015

  Bộ giáo dục
  Phổ điểm kì thi THPT Quốc gia 2015
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  25
  Cập nhật:
  23/7/15
 4. Tăng Hải Tuân

  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2015 - Tăng Hải Tuân

  Tăng Hải Tuân
  Giải chi tiết đề thi THPTQuốc gia môn Vật lí 2015 - Tăng Hải Tuân
  5/5, 5 phiếu
  Tải về:
  920
  Cập nhật:
  8/7/15
 5. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  185
  Cập nhật:
  20/6/15
 6. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  142
  Cập nhật:
  31/3/15
 7. Tăng Hải Tuân

  Tuyển tập Điện xoay chiều Diễn đàn Vật lí phổ thông

  1.1
  Tuyển tập Điện xoay chiều Diễn đàn Vật lí phổ thông
  5/5, 32 phiếu
  Tải về:
  2,901
  Cập nhật:
  19/2/15
 8. Tăng Hải Tuân

  Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

  Chính
  Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông
  3.5/5, 2 phiếu
  Tải về:
  1,048
  Cập nhật:
  6/1/15
 9. Tăng Hải Tuân

  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

  Chính
  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông
  5/5, 8 phiếu
  Tải về:
  1,382
  Cập nhật:
  2/1/15
 10. Tăng Hải Tuân
  4.83333/5, 12 phiếu
  Tải về:
  1,640
  Cập nhật:
  2/1/15
 11. Tăng Hải Tuân
  5/5, 2 phiếu
  Tải về:
  293
  Cập nhật:
  16/6/14
 12. Tăng Hải Tuân
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  197
  Cập nhật:
  16/6/14
 13. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  161
  Cập nhật:
  16/6/14
 14. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  148
  Cập nhật:
  16/6/14
 15. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  150
  Cập nhật:
  16/6/14
 16. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  165
  Cập nhật:
  16/6/14
 17. Tăng Hải Tuân
  5/5, 2 phiếu
  Tải về:
  706
  Cập nhật:
  7/2/14
 18. Tăng Hải Tuân

  Đề thi HSG tỉnh Thái Bình môn Vật lí 2013 - 2014

  Bản gõ lại
  Đề thi HSG tỉnh Thái Bình môn Vật lí 2013 - 2014
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  450
  Cập nhật:
  11/12/13
 19. Tăng Hải Tuân

  Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 trong giao thoa sóng

  Bản chính
  Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 trong giao thoa sóng
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  718
  Cập nhật:
  14/10/13
 20. Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  134
  Cập nhật:
  2/9/13