Các tài liệu đăng bởi Lil.Tee

 1. Lil.Tee

  Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lí 2017 - Tăng Hải Tuân

  Chính
  Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lí 2017 - Tăng Hải Tuân
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  229
  Cập nhật:
  12/10/16
 2. Lil.Tee

  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2016 - Tăng Hải Tuân

  Chính
  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2016 - Tăng Hải Tuân
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  230
  Cập nhật:
  25/7/16
 3. Lil.Tee

  Phổ điểm kì thi THPT Quốc gia 2015

  Bộ giáo dục
  Phổ điểm kì thi THPT Quốc gia 2015
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  25
  Cập nhật:
  23/7/15
 4. Lil.Tee

  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2015 - Tăng Hải Tuân

  Tăng Hải Tuân
  Giải chi tiết đề thi THPTQuốc gia môn Vật lí 2015 - Tăng Hải Tuân
  5/5, 5 phiếu
  Tải về:
  743
  Cập nhật:
  8/7/15
 5. Lil.Tee
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  149
  Cập nhật:
  20/6/15
 6. Lil.Tee
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  139
  Cập nhật:
  31/3/15
 7. Lil.Tee

  Tuyển tập Điện xoay chiều Diễn đàn Vật lí phổ thông

  1.1
  Tuyển tập Điện xoay chiều Diễn đàn Vật lí phổ thông
  5/5, 29 phiếu
  Tải về:
  2,558
  Cập nhật:
  19/2/15
 8. Lil.Tee

  Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

  Chính
  Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông
  3.5/5, 2 phiếu
  Tải về:
  1,039
  Cập nhật:
  6/1/15
 9. Lil.Tee

  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

  Chính
  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông
  5/5, 8 phiếu
  Tải về:
  1,366
  Cập nhật:
  2/1/15
 10. Lil.Tee
  4.83333/5, 12 phiếu
  Tải về:
  1,506
  Cập nhật:
  2/1/15
 11. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 6 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 6 môn Vật lí
  5/5, 2 phiếu
  Tải về:
  289
  Cập nhật:
  16/6/14
 12. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 5 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 5 môn Vật lí
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  194
  Cập nhật:
  16/6/14
 13. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 4 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 4 môn Vật lí
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  157
  Cập nhật:
  16/6/14
 14. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 3 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 3 môn Vật lí
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  146
  Cập nhật:
  16/6/14
 15. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 2 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 2 môn Vật lí
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  148
  Cập nhật:
  16/6/14
 16. Lil.Tee

  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 1 môn Vật lí

  Chính
  Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 1 môn Vật lí
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  163
  Cập nhật:
  16/6/14
 17. Lil.Tee

  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí - Vật lí tuổi trẻ - 2014

  1.0
  Đề thi thử lần 1 môn Vật lí - Vật lí tuổi trẻ - 2014
  5/5, 1 phiếu
  Tải về:
  701
  Cập nhật:
  7/2/14
 18. Lil.Tee

  Đề thi HSG tỉnh Thái Bình môn Vật lí 2013 - 2014

  Bản gõ lại
  Đề thi HSG tỉnh Thái Bình môn Vật lí 2013 - 2014
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  415
  Cập nhật:
  11/12/13
 19. Lil.Tee

  Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 trong giao thoa sóng

  Bản chính
  Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 trong giao thoa sóng
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  689
  Cập nhật:
  14/10/13
 20. Lil.Tee

  Đề thi Đại học môn Vật lí của Bộ Giáo dục - 2013

  Bản chính
  Đề thi Đại học môn Vật lí của Bộ Giáo dục - 2013
  0/5, 0 phiếu
  Tải về:
  130
  Cập nhật:
  2/9/13