Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng

Lí thuyết Sóng cơ

Lí thuyết Sóng cơ
Chủ đề
73
Bài viết
282
Chủ đề
73
Bài viết
282

Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ
Chủ đề
1.6K
Bài viết
6.5K
Chủ đề
1.6K
Bài viết
6.5K
Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất
Bài toán
Một phòng nghe nhạc, có nền nhà hình vuông ABCD, AB = 10 m, người ta bố trí hai loa tại A và B có công suất P và 4P. Một thính giả ngồi trên hàng ghế CD. Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất (bỏ qua sự giao thoa âm)?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
duvanan02
duvanan02
Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn A và B giống nhau, cách nhau 20 cm. Bước...
Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn A và B giống nhau, cách nhau 20 cm. Bước sóng trên mặt nước là 6cm. Trên đoạn AB gọi I là điểm dao động với biên độ cực tiểu, M là điểm gần I nhất dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. Khoảng cách MI
 
Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai về sóng dừng trên dây
Bài toán
Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dòng điện xoay chiều có tần số là f, biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa là a. Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai?
A. Biên độ dao động của bụng là 2a, bề rộng của bụng sóng là 4a.
B. Khoảng thời gian ngắn nhất (giữa 2 lần liên tiếp) để dây duỗi thẳng là T/2 = 1/(2f)
C. Mọi điểm nằm giữa 2 nút liên tiếp của sóng dừng đều dao động cùng pha và có biên độ khác nhau.
D. Mọi điểm nằm 2 bên của 1 nút của sóng dừng đều dao động ngược pha.
 
Tốc độ truyền sóng là
Bài toán
Một cần rung dao động trên mặt nước với tần số 20 Hz. Ở một thời điểm người ta đo được đường kính của hai vòng tròn liên tiếp là 14 cm và 18 cm. Tốc độ truyền sóng là
A. 40 cm/s.
B. 80 cm/s.
C. 160 cm/s.
D. 60 cm/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tại sao 2 vòng tròn liên tiếp đó không phải là của 1 gợn lồi và 1 gợn lõm, vì trong sách biểu diễn nó cx là hình tròn mà
 
Sóng dừng
Thực hiện sóng dừng có bước sóng bằng 12 cm và biên độ tại bụng bằng 4cm kể từ điểm nút N có 10 điểm liên tiếp dao động với biên độ A=2cm. Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu
 
T
Thuynga_
Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha cùng tần số f=15Hz. Tại điểm S cách M 30cm, cách N 24cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có ba dây không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?
 
Trong thí nghiệm giao thoa phương trình sóng S1, S2 , $u_{s1}=2cos(5\pi t)$ $$u_{s2}=2cos(5\pi t+pi
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa phương trình sóng S1, S2 , $u_{s_1}=2\cos \left(5\pi t\right)$
$$u_{s_2}=2\cos \left(5\pi t+\pi \right)$$ khoảng cách giữa 2 điểm S1, S2 là 20cm. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s
a) Viết phương trình sóng ở điểm M, cách S1, S2 lần lượt là 20cm và 25cm
b) Xác định số điểm cực đại trong khoảng (S1; S2)
c) Điểm N thuộc đường thẳng NS1 vuông góc với S1, S2 . Xác định khoảng cách S1N lớn nhất và nhỏ nhất có đường cực đại đi qua.
 
Khải Linh
Khải Linh
Sóng vô tuyến
Cho em hỏi sóng FM radio thuộc loại sóng gì ạ?
A sóng cực ngắn B sóng trung C sóng dài D sóng ngắn
 
Last edited:
huubinh17
huubinh17
Tìm số dao động cực đại
Đề bài: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B đặt cách nhau 14cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Bước sóng là 1.2cm. Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một khoảng 6cm. Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và D di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi diện tích tam giác MCD có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động biên độ cực đại trên đoạn CD là?

A. 14
B. 13
C. 12
D. 15
 
Sđt 01669915394
Cái đoạn AC=AM=6cm
VÀ BD=BM=8cm cái này mình chứng minh sau
Từ đó bạn tìm CB VÀ AD ok tìm cực đại ngay mà
 
bluemaniac
bluemaniac
Góc hợp bởi hai hướng di chuyển của máy thu âm A, B
Bài toán
1 nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong môi trường âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Ban đầu hai máy thu âm A, Bcùng 1 vị trí khác O thu được cùng một mức cường độ âm là 90 dB. Sau đó dịch chuyển theo hai hướng khác nhau và mức cường độ âm lớn nhất mà A, B có thể thu được trên hai hướng đó lần lượt là 92 dB98 dB. Góc tạo bởi hai hướng di chuyển của A và B gần giá trị nào nhất sau đây [đơn vị Độ]
A. A. 65
B. B. 70
C. C. 75
D. D. 60
 
Ban đầu 2 máy thu đặt tại A, nguồn tại O. Giả sử 2 nguồn đi theo 2 hướng AC và AE như trên hình.
Để thu được cường độ âm lớn nhất thì khoảng cách gần nguồn nhất, hay OD vuông góc AD và AE vuông góc OE.
Ta có cường độ âm tại A là 90dB nên $L_A = log \dfrac{I_A}{I_0} = 9$ suy ra $I_A = 10^{-3} \dfrac{W}{m^2}$.
Tương tự ta có $I_D = 10^{-2,8}$, $I_E = 10^{-2,2}$
$\sin \alpha = \dfrac{OD}{OA} = \sqrt{\dfrac{I_A}{I_D}}$ suy ra $\alpha = 52,5$
Tương tự $\beta = 23,45$
Đáp số C.
Untitled.png
 

Tài liệu mới

Top