Bài tập Chất khí

Tính độ biến thiên nhiệt độ khi đó

Bài toán
Cho một bình kín chứa khí lí tưởng và một pittong mỏng, nặng dẫn nhiệt lí tưởng chia bình thành hai phần. Ban đầu, bình đượcchia ra làm hai phần bằng nhau và có áp suất p, nhiệt độ T. Sau đó người ta buông pittong và nó chuyển động xuống dưới một khoảng nào đó và dừng lại ở vị trí cân bằng khi mà hiệu áp suất của khí trên và dưới là $\Delta p$. Tính độ biến thiên nhiệt độ khi đó
1,155 Đọc
1 Trả lời

Tính khối lượng riêng của không khí

Một khối khi đem giãn nở đẳng áp từ nhiệu độ $t_{1}=32^{o}C$ đến nhiệt độ $t_{2}=117^{o}C$ thể tích khối khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích khối khí trước và sau khi giãn nở. Tính khối lượng riêng của không khí ở $100^{o}C$ áp suất $2.10^5Pa$. Biết khối lượng riêng của không khí ở $0^{o}C$ , áp suất $1.10^5Pa$ là $1,\dfrac{29Kg}{m^3}$
18,460 Đọc
4 Trả lời

Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

Bài toán
Một bình đựng khí có dung tích $6.10^{-3}$ $m^{3}$ đựng khí ở áp suất $2,75.10^{6}$ $Pa$. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3.10^{-3}$ $m^{3}$ và khí trong bóng có áp suất $1,1.10^{-3}$ $Pa$. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là:
A. $50$ quả
B. $48$ quả
C. $52$ quả
D. $49$ quả
626 Đọc
1 Trả lời

Độ cao cột thủy ngân đi vào ống

Một ống thủy tinh một đầu kín dài 57 cm chứa không khí có áp suất bằng áp suất không khí (76cmHg). Ấn ống vào 1 chậu thủy ngân theo phương thẳng đứng miệng ống ở dưới. Tìm độ cao cột thủy ngân đi vào ống khi đáy ống ngang mặt thủy ngân.
10,313 Đọc
14 Trả lời

Tính chiều dài cột khí

Trong một ống nhổ dài, tiết diện đều, một đầu kín một đầu hở có nhốt một lượng khí được ngăn cách với bên ngoài nhờ một cột thuỷ ngân có chiều dài 15 cm. Bán đầu, ống đặt thẳng đứng, miệng ống ở trên thì cột khí dài L1=30 cm. Áp suất khí quyển là 76 cmHg. Coi nhiệt độ được giữ không đổi. Tính chiều dài cột khí nếu:
a) Ống được đặt nằm ngang.
B) Ống được đặt thẳng đứng, miệng ống ở dưới.
C) Ống được đặt nghiêng 1 góc 30 độ, miệng ống ở trên.
D) Ống được đặt nghiêng 1 góc 30 độ, miệng ống ở dưới.
1,341 Đọc
3 Trả lời

Chứng minh áp suất của khí là hàm bậc nhất của thế tích

Bài toán
Xét một lượng khí xác định, chứa trong 1 xilanh và được đậy kín bằng 1 pit ton có tiết diện S, khối lượng m và treo vào 1 lò xo có độ cứng k. CHỨng minh khi không có ma sát giữa xilanh và pit ton thì áp suất của khí bên dưới pit ton là hàm bậc nhất của thể tích (P=aV+b) , bất kể quá trình nào đã xảy ra với khí, chỉ miễn là quá trình nào đã xảy ra với khí, chỉ miễn là quá trình nén hoặc giãn khí diễn ra là đều. Biết áp suất khí quyển là P0
16651751_195456914266543_1451232255_n.png
454 Đọc
0 Trả lời

Các pitong dịch chuyển bao nhiêu?

Bài toán
1 xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện thay đổi như hình vẽ. Giữa 2 pittong có $n$ mol không khí. Khối lượng và diện tích tiết diện các pittong lần lượt là $m_1, m_2, S_1, S_2$. Các pitong đc nối với nhau = 1 thanh nhẹ có chiều dài l và cách đều chỗ nối của 2 đầu xilanh thêm $\Delta T$ thì các pitong dịch chuyển bao nhiêu? Cho biết áp suất khí quyển là $p_0$
3,088 Đọc
6 Trả lời

Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí.

Bài toán
Một chất khí lí tưởng bị nén thể tích từ 3 m^3 tới 1,8 m^3 ở áp suất và nhiệt độ không đổi là 25 N/m2 và 27 oC. Nhiệt lượng mất đi trong quá trình đó là 75J. Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí.
1,636 Đọc
0 Trả lời

Hỏi cần thêm bao nhiêu lần nữa để diện tích tiếp xúc giữa bánh xe và đường là 20cm2

Bài toán
Dùng một bơm tay để bơm không khí vào một bánh xe. Nếu bơm 10 lần thì diện tích tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường là 30cm2. Hỏi cần thêm bao nhiêu lần nữa để diện tích tiếp xúc giữa bánh xe và đường là 20cm2. Biết áp lực của xe lên mặt đường trong hai trường hợp là không đổi. Giả sử mỗi lần bơm đưa ra một lượng khí như nhau vào bánh xe, ban đầu trong bánh xe không có không khí, thề tích và nhiệt độ xem như không đổi khi bơm.
1,025 Đọc
0 Trả lời

Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 s là bao nhiêu?

1/ Một máy nhiệt lý tưởng chạy theo chu trình Carnot với hiệu suất 25%. Máy nhận của nguồn nóng 63000 (cal/s). Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 s là bao nhiêu?

2/ Cho 1kmol khí lý tưởng thực hiện một chu trình gồm 2 quá trình đẳng tích và 2 quá trình đẳng áp. Thể tích của khí thay đổi từ V1= 25 m3 đến V2= 50 m3 và áp suất từ p1= 1at đến p2= 2at. Hỏi tỷ lệ của công thực hiện của chu trình với công thực hiện của chu trình Carnot có các đường đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của chu trình trên, nếu khí giãn đẳng nhiệt thể tích tăng lên 2 lần.

3/ Một động cơ làm việc theo chu trình Carnot với 2 kmol khí lý tưởng 2 nguyên tử. Nhiệt độ nguồn nóng là 4000C, nhiệt độ nguồn lạnh là 200C. Mỗi chu trình hoạt động mất 1 s. Áp suất ở cuối quá trình giãn nở đẳng nhiệt bằng áp suất ở đầu quá trình nén đoạn nhiệt. Tính công suất của động cơ.

4/ Cho 100 g nước đá ở 00C vào một chậu cách nhiệt chứa 400 g nước ở 400C. Xác định độ biến thiên Entropy của hệ.

5/ Entropy của 4mol khí lý tưởng gia tăng 23 J/K do giãn nở đẳng nhiệt. Khi đó thể tích của khối khí tăng lên bao nhiêu lần?

6/ Một máy lạnh lý tưởng chạy theo chu trình Carnot ngược, lấy nhiệt từ nguồn lạnh ở nhiệt độ 00C nhả cho bình nước sôi ở nhiệt độ 1000C. Cho nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 3,35.105 J/Kg, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,26.106 J/Kg. Xác định khối lượng nước cần làm đông ở nguồn lạnh để biến 1 kg nước ở bình sôi thành hơi.

7/ Một máy lạnh có hệ số làm lạnh là 3. Nhiệt độ ngăn đá là -200C, nhiệt độ phòng là 220C. Mỗi phút tủ chuyển 30g nước ở 220C thành 30 g đá ở -200C. Tìm công suất cung cấp cho tủ lạnh.

(Cho nhiệt dung riêng của nước 4186 J/kg. Độ; nhiệt dung riêng của đá 2090 J/kg. Độ;

Nhiệt đóng băng của nước 3,33.105 J/Kg)
2,034 Đọc
0 Trả lời

Tài liệu mới

Top