Các định luật bảo toàn

Lí thuyết Các định luật bảo toàn

Chủ đề
3
Bài viết
6
Chủ đề
3
Bài viết
6
zopping88
zopping88
Cho mình xin cách giải theo bảo toàn năng lượng
Để đến được C thì công nhỏ nhất mà người đó bỏ ra là bao nhiêu?
Bài toán
1 người trượt patin có khối lượng 80kg giữa 2 mặt phẳng nghiêng AB=BC có góc nghiêng a (sin a = 0,25). Trên AB có hệ số ma sát là 0,05 và hệ số ma sát trên BC là 0,04. Người đó bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ A
a/ xác định vận tốc của người đó tại B
b/ Người đó có đến được điểm C hay không (giả sử không dùng sức)
c/ Để đến được C thì công nhỏ nhất mà người đó bỏ ra là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tìm năng lượng mất mát do va chạm
Bài toán
Một khối gỗ có $m_1=1 \ \text{kg}$ đang nằm trên sàn ngang. Tác dụng 1 lực F=5N. Sau 2 giây ngừng lực F thì ngay lập tức va chạm vào vật 2 gắn vào lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, $m_2=0,5 \ \text{kg}$ (va chạm mềm). Tìm:
a) Năng lượng mất mát do va chạm
b) Tìm độ nén của lò xo (bỏ qua mọi ma sát)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
F=m1×a a=5 (m/s^2)
V1=0+at V1 =10
Bảo toàn động lượng:m1×v1=(m1+m2)vo
Vo= 20/3
a) NL mất mát
Wđ1-Wđ2 =
1/2(m1×v1^2) - 1/2(m1+m2)×Vo^2=50/3
b) độ nén
(\Delta l)^2 =A^2=0+(Vo^2) /(k/(m1+m2))
 
Xác định lực $F$ để hệ chuyển động và $m_{2}$ bị nhấc khỏi mặt đất.
Bài toán
Hai vật khối lượng $m_{1}; m_{2}$ nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng $k$. (Hệ vật, lò xo thẳng đứng,$ m_{1}$ ở đầu trên của lò xo,$m_2$ ở đầu phía dưới của lò xo). Tác dụng lên $m_{1}$ lực $F$ thẳng đứng hướng xuống. Xác định $F$ để sau khi ngưng tác dụng lực, hệ chuyển động và $m_{2}$ bị nhấc khỏi mặt đất.
 
Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng?
Bài toán
Một ô tô bắt đầu chạy lên dốc với vận tốc 18 m/s thì chết máy. Dốc nghiêng $20^0$ đối với phương ngang và hệ số ma sát trượt giữa các bánh xe với mặt đường là 0,3. Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu 200 thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì có lực fms và một thành phần của trọng lực tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cosα-p*sinα
⇒ a ⇒ s bằng công thức:v2−v20=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có p⃗ và fms→.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma1=p*sinα - k*m*g*cosα
⇒ a1 ⇒ v bằng công thức (1)
việc còn lại là bạn thay vô tính thôi!
 
Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.
Nếu 200 thì:
Khi ô tô bắt đầu chết máy thì có lực fms và một thành phần của trọng lực tác dụng vào xe,
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma=-k*m*g*cosα-p*sinα
⇒ a ⇒ s bằng công thức:v2−v20=2as(1)
Khi xe chạy xuống dốc thì vận tốc ban đầu của nó bằng 0.
Khi đó các lực tác dụng vào xe chỉ có p⃗ và fms→.
Theo định luật II Niu-tơn ta có:
ma1=p*sinα - k*m*g*cosα
⇒ a1 ⇒ v bằng công thức (1)
việc còn lại là bạn thay vô tính thôi!
Khi xe xuống dốc còn có phản lực nữa bạn ui
 

Tài liệu mới

Top