Bài tập Các định luật bảo toàn

Bài toán
Một ô tô khối lượng 20 tấn đang chuyển động với vận tốc 54km/h trên đường nằm ngang thì chạy chậm dần đều rồi ngừng dưới tác dụng của lực cản. Tính công của lực cản
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 10m/s đến đập vào tường rồi nảy ra theo phương cũ với vận tốc 6m/s Tính độ giảm cơ năng của quả bóng trong va chạm đó
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ném một vật có khối lượng 500g theo phương thẳng đứng với vận tốc 15m/s. Cho g=10m/s^2
a) sau 1 s động năng của vật là bao nhiêu?
b) sau khi vật đi được quãng đường 4m thì động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?
c) Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật bằng với thế năng
d) tính công của trọng lực
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai toa xe không có thành (loại xe chở sắt, gỗ,....) có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ chuyển động theo quán tính song song với nhau với các vận tốc $v_{1}$, $v_{2}$; $v_{1}$>$v_{2}$. Xe 1 chở một người có khối lượng m. Người ấy nhảy sang xe 2 rồi lại nhảy trở lại xe 1, lần nào cũng nhảy theo phương song song với bề ngang của toa xe mà người ấy sắp rời. Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1.
 
Bài toán
Quả cầu nhỏ(được xem là chất điểm) có khối lượng 500 gam được treo vào điểm cố định Ở bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, có chiều dài L=1,0 m. Kéo quả cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc alpha rồi buông nhẹ. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua mọi ma sát.
A) Cho alpha= 90 độ. Hãy xác định lực căng dây, vận tốc và gia tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí mà dây treo tạo với phương thẳng đứng góc belta= 30 độ
b) Khi quả cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh ở điểm I cách O một khoảng b=0,7 m. Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g=10 m/s
tìm cơ năng của bóng
tính vận tốc khi vừa chạm đất
ở độ cao nào thì động năng bằng 3 lần thế năng của bong
xuống đến đất bóng lại nảy lên. Giả sử va chạm với đất là tuyệt đối đàn hồi. Tính độ cao lớn nhất mà bóng đạt tới
 
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài 2m tại vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc 30 người ta truyền cho con lắc vận tốc 1.2 m/s lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
a) tính cơ năng của con lắc
b) tính vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
1 nhà phi hành gia đang di chuyển ngoài không giang với vận tốc v0 = 2 m/s. Phi hành gia ném bình oxi mang theo vè phía sau với vận tốc v1 = 10 m/s với khối lượng bình oxi là 10 kg. Tìm vận tôc của phi hành gia biết người năng 75kg
 

Tài liệu mới

Top