Lí thuyết Sóng cơ

Lí thuyết Sóng cơ

Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy

Câu hỏi:Khi nguồn âm tiến lại gần thì cường độ âm thay đổi hay cao độ âm thay đổi
Em có đọc các tài liệu, với hiệu ứng Doppler thì cường độ âm không đổi mà cao độ đổi. Nhưng lại có một số bài tập Lý khi lại gần nguồn âm thì cường độ âm tăng. Vì câu hỏi trên là trắc nghiệm nên em không biết chọn đáp án nào. Em mong các Thầy Cô anh chị giúp em ạ. Em cảm ơn.
51 Đọc
0 Trả lời

Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai?

Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Khi 2 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số nguyên lần tần số nhỏ nhất.
B. Khi 1 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số lẻ lần tần số nhỏ nhất.
C. Tốc độ di chuyển trên dây của bụng sóng cũng là tốc độ lan truyền của sóng.
D. Vận tốc dao động cực đại của bụng sóng dao động gấp 2 lần vận tốc dao động cực đại của nguồn sóng.
119 Đọc
0 Trả lời

Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng

Câu hỏi
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng.
A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại
B. Li độ P, Q luôn trái dấu
C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại
D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thé năng cực tiểu
2,289 Đọc
4 Trả lời

Lý thuyết sóng cơ

Bài toán
Mọi người cho mình hỏi dang tìm số điểm dao động với biên độ max, min trong sóng cơ trên đoạn nối 2 nguồn thi -AB<= d1-d2<=AB hay -AB<d1-d2<AB ạ. Có lấy dấu bằng k ạ????
503 Đọc
2 Trả lời

Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng?

Bài toán
Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi Δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Δ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,105.
B. 0,179.
C. 0,079.
D. 0,314.
2,062 Đọc
1 Trả lời

Biên độ trong sóng dọc.

Câu hỏi
Cho em hỏi trong sóng ngang thì những điểm cực đại có biên độ 2A, còn sóng dọc thì mọi điểm trên đó đều có biên độ A đúng không ạ?
725 Đọc
1 Trả lời

Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không?

Câu hỏi
Bài toán hỏi số cực đại cực tiểu 1 số sách lấy dấu = ở 2 nguồn, 1 số lại không. Ai thông não dùm em đc không ạ.
1,316 Đọc
5 Trả lời

Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ?

Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là
A. A. Hai lần bước sóng.
B. B. Một bước sóng.
C. C. Một nửa bước sóng.
D. D. Một phần tư bước sóng.
1,745 Đọc
2 Trả lời
Thích: laiminhsang99

Phát biểu sai

A. Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền năng lượng
B. Hai điểm cách nhau một số nguyên Lần Nữa bước sóng trên phương truyền kì dao động ngược pha
C. Đối với Sóng truyền từ một điểm trên mặt phẳng khi sóng truyền đi xa năng lượng sống giảm tỉ lệ với quãng đường sóng truyền
D. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì
629 Đọc
1 Trả lời

Sóng âm thanh là sóng

Câu hỏi
Sóng âm thanh là sóng
A. dọc khi truyền trong không khí
B. cơ có tần số $f<16Hz$
C. cơ có tần số $f>20000Hz$
D. chỉ truyền được trong không khí
910 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top