Động lực học chất điểm

Hai vật cùng xuất phát tại 1 điểm chuyển động nhanh dần đều theo 1 chiều trên đường tròn bán kính R=4/pi (m). Vật 1 cđ với tốc độ ban đầu vo=4m/s và gia tốc a=4(m/s^2). Vận 2 chuyển động với tốc độ đầu vo=2m/s và gia tốc a=2m/s^2.
a, Tìm thời gian ngắn nhất để 2 vật gặp nhau kể từ khi xuất phát
b, Tìm quãng đường đi được của vật 1 khi 2 vật gặp nhau lần thứ 2
 
Vận tốc tối đa của người đi xe đạp trên một đường tròn có mặt đường nghiêng về phía tâm một góc @ gấp mấy lần vận tốc tối đa của xe đi trên đường vòng đó nhưng mặt đường nằm ngang.Coi các bánh xe đều là bánh phát động
 
Câu hỏi
Mấy bạn cho tôi hỏi trong chuyển động tròn đều của mặt trăng xung quanh trái Đất thì lực đóng vai trò là lực hướng tâm là lực hấp dẫn của trái đất lên mặt trăng hay ngược lại mặt trăng lên trái đất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một lò xo có độ cứng K và chiều dài tự nhiên $L_0$. Nén lò xo một lực 2N thì chiều dài của lò xo là 20cm. Nếu nén lò xo 1 lực là 4N thì chiều dài của lò xo là 16cm. Tính k và $L_0$????
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Từ đỉnh A của mặt păẳng nghiêng, người ta thả một vật có có khối lượng là 0,2 kg trượt không ma sát không vận tốc đầu. Cho AB=50cm, BC=100cm, AD= 130cm và lấy g=10m/$s^{2}$
a) Tính vận tốc của vật tại điểm B
b) Chứng minh rằng quỹ đạo của vật sau khi rời khỏi bàn là một parabol? Vật rơi cách chân bài một đoạn CE bằng bao nhiêu?(Lấy gốc tạo độ tại C) li.md.jpg
Giải hộ tớ bài này với ạ!!! Tớ cảm ơn nhiều!!!!!
 
jQyJUOU.jpg
Bài toán
Lò xo nhẹ độ cứng $K = 100 \ \text{N}/\text{m}$ treo đứng vào một điểm cố định, đầu tự do của lò xo có gắn một vật nặng có khối lượng $m = 1 \ \text{kg}$. Đưa vật tới vị trí lò xo ở trạng thái tự nhiên bằng giá đỡ chuyển động nhanh dần thẳng đứng xuống với gia tốc không đổi $a = 4 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Hỏi sau bao lâu kể từ khi giá đỡ bắt đầu chuyển động thì vậy m rơi khỏi giá đỡ. Tính vận tốc của vật khi đó
Lấy $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.
Mình có chút thắc mắc là gia tốc rơi tự do của vật là 10 m/ s^2 mà gia tốc rút tấm đỡ là 4 m/ s^2 vậy thì vật luôn nằm trên tấm ván đến khi dãn ra hết chiều dài lò xo. Một cách nghĩ khác của mình là do có lực đàn hồi mà gia tốc rơi tự do giảm đi do đó vật chỉ ở trên tấm vấn 1 khoảng thời gian t rồi tấm ván sẽ rời khỏi vật khi chưa dãn hết
 
Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng m được thả không vận tốc đầu xuống mặt nghiêng của một chiếc nêm có khối lượng M và góc nghiêng alpha. Giả thiết nêm chỉ chuyển động tịnh tiến trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Biết vận tốc của vật ngay trước va chạm là $v_0$. Tìm vận tốc của nêm ngay sau va chạm
 
Bài toán
Tác dụng lực $F$ không đổi vào một vật ban đầu đứng yên. Nếu vật có khối lượng $m_1$ thì sau thời gian $t$ sẽ đạt vận tốc $1,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, nếu vật có khối lượng $m_2$ thì sau thời gian $t$ sẽ đạt vận tốc $1,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tính vận tốc mà vật đạt được sau thời gian $2t$ nếu khối lượng của vật là :
a) $ m' = 2m_1 + m_2 $
b) $ m' = | m_1 - m_2 | $
 

Tài liệu mới

Top