Bài tập Động lực học chất điểm

Kagamine Len
Kagamine Len
Tổng hợp và phân tích lực
Bài 1: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 3). Cho F1 = 5 (N), F2=12 (N). Tìm lực F3 để vật cân bằng? Biết khối lượng của vật k đáng kể.
Bài 2: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 4). Cho biết F1= 34,64 (N), F2 = 20(N), $\alpha =30$ độ là góc hợp bởi F1 với phương thẳng đứng. Tìm m để vật cân bằng? Lấy $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.
Bài 3: Một vật chịu tác dụng của 3 lực (hình 5) thì cân bằng. Biết rằng độ lớn của lực F3 = 40(N). Hãy tính độ lớn của lực F1 và F2?
IMG_20161113_095452.jpg
 
Xem các bình luận trước…
Bài 3:
Đầu tiên ta nhận thấy $\vec{F_{2}}$ là lực trực đối của lực tổng hợp $\vec{F_{1}}$, $\vec{F_{3}}$, rồi tính:
$F_{3}$ = $\dfrac{F_{2}}{\cos \left(30\right)}$
$F_{1}$ = $\dfrac{F_{2}}{\cos \left(60\right)}$
Bạn thay số rồi tính nha, chúc bạn thành công!
 
V
vanduongts
Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước
Bài toán
Một người cầm tay vào đầu càng xe và dịch chuyển chiếc xe với vận tốc không đổi. Cho biết trọng lượng của xe là 2500N, càng xe hợp với phương ngang một góc α = 300. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là k = 0,3.
a) Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước.
b) Nếu muốn đẩy xe về phía sau thì người đó phải tác dụng lên càng xe một lực đẩy lớn hơn hoặc nhỏ hơn bao nhiêu lần so với lức kéo
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh
Bài toán
Một ôtô khối lượng $2$ tấn đang chạy với vận tốc $v_0$ thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường $15$ (m) trong $3$ (s) thì dừng hẳn. Tính:
Câu a) Vận tốc $v_0$.
Câu b) Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Lời giải
Câu a)
Ta có: $2aS=v^{2}-v_{0}^{2}\Rightarrow a=\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}$
Lại có: $$v=v_{0}+at \Rightarrow 0=v_{0}+{3\left(\dfrac{-v_{0}^{2}}{30}\right)} \Rightarrow v_{0}=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$

Câu b)
Công thức của lực hãm: Ta áp dụng dạng khác của định luật II Newton:
$F=\dfrac{\Delta p}{\Delta t}=\dfrac{p-p_{0}}{\Delta t}=\dfrac{m\left(v-v_{0}\right)}{\Delta t}=\dfrac{2000\left(0-10\right)}{3}=\dfrac{-20000}{3}\left(N\right)$
Dấu trừ chứng tỏ lực hãm ngược chiều chuyển động.
Hình vẽ
View attachment 1111
Miêu tả bằng cả hình nữa chứ. Mod quá chuẩn
 
N
nobody3229
Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu.
Bài toán
Một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm ở phía bên kia của con sông rộng 1200m. Một cảnh sát thấy được và muốn giúp đỡ. Để làm được điều đó, anh ta cần phải có được đường đi một cách chính xác vào dòng sông trong một khoảng thời gian tối thiểu. Dòng sông chảy với tốc độ 0.80m / s. Cảnh sát có thể chèo thuyền với tốc độ 1.60 m/s và có thể chạy được 3.00 m/s. Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
K
kimchau
Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật
Bài toán
Một vật m chuyển động trên mặt phẳng nghiêng 1 góc alpha so với phương ngang dưới tác dụng của trọng lực
a) Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật
b) Muốn vật trượt thẳng đều thì hệ số ma sát phải bằng bao nhiêu
c) Tìm gia tốc của vật khi trượt xuống mặt phẳng nghiêng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật m chuyển động trên mặt phẳng nghiêng 1 góc alpha so với phương ngang dưới tác dụng của trọng lực
a) Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật
b) Muốn vật trượt thẳng đều thì hệ số ma sát phải bằng bao nhiêu
c) Tìm gia tốc của vật khi trượt xuống mặt phẳng nghiêng
Cho em xin câu trả lời
 
K
kimchau
Tìm gia tốc hòn đá
Bài toán
Một hòn đá khối lượng m bị kéo bởi một lực từ một sợi dây. Sợi dây tạo với phương ngang một góc alpha. Biết hệ số ma sát là k. Tìm gia tốc hòn đá
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một hòn đá khối lượng m bị kéo bởi một lực từ một sợi dây. Sợi dây tạo với phương ngang một góc alpha. Biết hệ số ma sát là k. Tìm gia tốc hòn đá
Theo định luật II Newton, ta có: $T.\cos \alpha - \mu N = ma$. Suy ra $T.\cos \alpha - \mu mg = ma$ hay $$a=\dfrac{T\cos \alpha}{m}-\mu g$$
 
K
kimchau
Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu
Bài toán
Ô tô khối lượng m chuyển động đều với vận tốc v qua cầu cong bán kính R, tâm phía dưới, hệ số ma sát giữa bánh xe với đỉnh cầu là k. Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu
 
Thời gian kim phút đuổi kịp kim giờ
Bài toán
Nếu lấy vật mốc thời gian là lúc 5h15' thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
trungthinh.99
trungthinh.99
Tìm lực căng dây và công thức tính nhanh của bài toán
Xem các bình luận trước…

Tài liệu mới

Top