Bài tập Động lực học chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực

Bài 1: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 3). Cho F1 = 5 (N), F2=12 (N). Tìm lực F3 để vật cân bằng? Biết khối lượng của vật k đáng kể.
Bài 2: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 4). Cho biết F1= 34,64 (N), F2 = 20(N), $\alpha =30$ độ là góc hợp bởi F1 với phương thẳng đứng. Tìm m để vật cân bằng? Lấy $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.
Bài 3: Một vật chịu tác dụng của 3 lực (hình 5) thì cân bằng. Biết rằng độ lớn của lực F3 = 40(N). Hãy tính độ lớn của lực F1 và F2?
IMG_20161113_095452.jpg
7,857 Đọc
4 Trả lời

Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước

Bài toán
Một người cầm tay vào đầu càng xe và dịch chuyển chiếc xe với vận tốc không đổi. Cho biết trọng lượng của xe là 2500N, càng xe hợp với phương ngang một góc α = 300. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là k = 0,3.
a) Xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe về phía trước.
b) Nếu muốn đẩy xe về phía sau thì người đó phải tác dụng lên càng xe một lực đẩy lớn hơn hoặc nhỏ hơn bao nhiêu lần so với lức kéo
235 Đọc
0 Trả lời

Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh

Bài toán
Một ôtô khối lượng $2$ tấn đang chạy với vận tốc $v_0$ thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường $15$ (m) trong $3$ (s) thì dừng hẳn. Tính:
Câu a) Vận tốc $v_0$.
Câu b) Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài.
28,984 Đọc
6 Trả lời

Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu.

Bài toán
Một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm ở phía bên kia của con sông rộng 1200m. Một cảnh sát thấy được và muốn giúp đỡ. Để làm được điều đó, anh ta cần phải có được đường đi một cách chính xác vào dòng sông trong một khoảng thời gian tối thiểu. Dòng sông chảy với tốc độ 0.80m / s. Cảnh sát có thể chèo thuyền với tốc độ 1.60 m/s và có thể chạy được 3.00 m/s. Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu.
226 Đọc
1 Trả lời

Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật

Bài toán
Một vật m chuyển động trên mặt phẳng nghiêng 1 góc alpha so với phương ngang dưới tác dụng của trọng lực
a) Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật
b) Muốn vật trượt thẳng đều thì hệ số ma sát phải bằng bao nhiêu
c) Tìm gia tốc của vật khi trượt xuống mặt phẳng nghiêng
323 Đọc
2 Trả lời

Tìm gia tốc hòn đá

Bài toán
Một hòn đá khối lượng m bị kéo bởi một lực từ một sợi dây. Sợi dây tạo với phương ngang một góc alpha. Biết hệ số ma sát là k. Tìm gia tốc hòn đá
246 Đọc
1 Trả lời

Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu

Bài toán
Ô tô khối lượng m chuyển động đều với vận tốc v qua cầu cong bán kính R, tâm phía dưới, hệ số ma sát giữa bánh xe với đỉnh cầu là k. Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu
215 Đọc
0 Trả lời

Thời gian kim phút đuổi kịp kim giờ

Bài toán
Nếu lấy vật mốc thời gian là lúc 5h15' thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ
778 Đọc
1 Trả lời

Tìm lực căng dây và công thức tính nhanh của bài toán

Bài toán
Vật p=20N treo trên dây như hình vẽ. Lực căng dây AB và AC là bao nhiêu? Mọi người có ai biết công thức tính nhanh cho dạng bài như thế này không?

ySqIGx1.png
36,057 Đọc
7 Trả lời

Lực hướng tâm

1. Tại sao khi xây cầu, người ta thường xây cong lên mà không làm cầu cong xuống?
2. Một chiếc cầu cong lên có bán kính là 300m. Nó chịu được lực đè tối đa là 80000N. Một oto đi siêu chậm (chắc giống xe lu ý) có tổng khối lượng là 100000N. Lấy gia tốc là g=9,8 m/s. Để oto chạy qua cầu mà không bị sập thì phải chạy với tốc độ tối thiểu là bao nhiêu?
3. Một tên lửa phóng vệ tinh lên quỹ đạo gần mặt đất. Bán kính Trái Đất là 6400km. Hỏi phải phóng với tốc độ nhỏ nhất là bao nhiêu?(Gia tốc là 9,8 m/s)
314 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top