Dao động và sóng điện từ

Sóng điện từ có đặc điểm và tính chất gì?

Để mạch này có chu kì dao động riêng là $1,5T_1$ thì $\alpha$ bằng

1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và 1 tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay $\alpha$. Khi $\alpha=0^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $T_1$
Khi $\alpha=60^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $2T_1$. Để mạch này có chu kì dao động riêng là $1,5T_1$ thì $\alpha$ bằng
A. $45^o$
B. $25^o$
Ai qua làm hộ mình câu này xem ra đáp án nào, cách làm mình biết rồi chỉ hỏi đáp án thôi, tại mình ra khác đáp án đúng đang nghi ngờ haha; thanks!
570 Đọc
3 Trả lời

Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi

Câu hỏi
Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi
A. Điện trở thuần của mạch càng nhỏ
B. Cuộn dây có độ từ cảm càng lớn
C. Điện trở thuần của mạch càng lớn
D. Tần số riêng của mạch càng lớn
4,283 Đọc
5 Trả lời
Thích: linhlong

Các câu dao động và sóng điện từ trong đề thi thử lần 4/2013

Các bạn thảo luận trong topic này nhé:
Câu 11. Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của tụ bằng 2 nC, cường độ dòng điện cực đại là 2 mA. Hỏi trong $\pi s$, tụ nạp và phóng điện bao nhiêu lần? A. 4000 lần. B. 2000 lần. C. 1000 lần. D. 500 lần. Câu 21:Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là $Q_o$ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là $I_o$. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng $\dfrac{I_o}{n}$ thì điện tích một bản tụ có độ lớn? A. $q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{n} Q_o$
B. $q=\dfrac{\sqrt{2n^2-1}}{2n} Q_o$
C. $q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n} Q_o$
D. $q=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{2n} Q_o$
Câu 22:Cho các phát biểu sau:
1. Điện trường có các đường sức là các đường cong kín là điện trường xoáy. 2. Cường độ dòng điện trong mạch dao động có liên quan mật thiết tới tốc độ biến thiên điện trường trong tụ điện. 3. Tốc độ lan truyền sóng điện từ là $3.10^8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
4. Sóng điện từ luôn là sóng ngang. 5. Sóng vô tuyến là các sóng có bước sóng từ vài m đến vài km. 6. Có 5 nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 7. Bộ phận quan trọng nhất của một máy thu thanh đơn giản là mạch tách sóng. Các phát biểu đúng là? A. 1,3,4,5,7
B. 1,2,4,5,7
C. 2,3,4,5,6
D. 1,2,3,6,7
Câu 48. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung 4200 pF, và một cuộn cảm có độ tự cảm $275 \mu $H, điện trở thuần $0,5 \Omega $. Trong một chu kì, năng lượng cần cung cấp để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại là 6V? A. $1,37 \mu $J
B. $1,37 \mu $ W
C. $925,1$PJ
D. $925,1$ pW
6,811 Đọc
5 Trả lời
Thích: ducdungno.1

Tài liệu mới

Top