Bài tập Dao động và sóng điện từ

[2013] Bài tập Dao động và sóng điện từ trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Dao động và sóng điện từ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau:
(có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
19,500 Đọc
48 Trả lời

Điện áp cực đại trên tụ C2

Bài toán
Hai tụ điện C1 = 3C0 và C2 = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E = 6 V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1. Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó:
6,791 Đọc
3 Trả lời

Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm thay đổi

Bài toán
Một mach dao động $LC$ lí tưởng gồm cuộn cảm $L$ và 2 tụ điện $C$ giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang dao động thì ngay thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng bao nhiêu so với lức đầu?
A. $\dfrac{2}{3}$
B. $\dfrac{1}{3}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
D. $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
8,209 Đọc
6 Trả lời

Xoay tụ một góc là bao nhiêu?

Bài toán
Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 28,8 μH và tụ điện có điện dung C = 49 pF. Để máy thu được dải sóng từ 10m đến 50m, người ta ghép thêm một tụ xoay Cx biến thiên từ C1 = 1pF đến C2 = 49pF ứng với góc xoay tăng dần từ 0° đến 180°. Muốn mạch thu được sóng có bước sóng λ = 38,73m, thì phải xoay từ vị trí ứng với điện dung C2 một góc là bao nhiêu?
473 Đọc
1 Trả lời
Thích: tung113311

Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t

Bài toán
Vật dao động điều hoà theo phương trình $x=5\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x=2,5 cm trong giây đầu tiên?
A. 5 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 4 lần
1,015 Đọc
1 Trả lời
Thích: Galaxy 7

Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn sáng $_{S_1}$ và $_{S_2}$ dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình : ${u_1}$ = ${u_2}$ = A.cos(100$\pi $t) (cm/2). Biết ${S_1}{S_ 2}$ = 7,2 cm, tốc độ truyền sóng trên vặt nước trên là v = 75 (cm/s). Chọn hệ trục Oxy có gốc O trùng với ${S_1}$, trục Ox có chiều từ ${S_1}$ đến ${S_2}$, trục Oy thuộc mặt nước. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đường thẳng y=x.
204 Đọc
2 Trả lời

Đê chuyên thái bình

Có gì đó sai ở đây không ạ?
203 Đọc
0 Trả lời

Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng?

Mạch dao động gòm cuộn dây có độ tự cảm $L=2.10^-4H$ và một tụ điện có điện dung $C=3 nF$. Điện trở của mạch $R=0,2 \Omega $. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại $U_0=6V$ thì trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng?
5,545 Đọc
2 Trả lời

Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V

Bài toán
Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung $5 \mu F$. Nếu mạch có điện trở thuần $ 10^{-2} \Omega $, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng :
A. $ 4.10^{-5}W $
B. $ 2.10^{-5}W$
C. $ 3.10^{-5}W $
D. $ 7.10^{-5}W $
19,886 Đọc
4 Trả lời

Giá trị của R và L là?

Bài toán
Một trạm thủy điện nhỏ hoạt động nhờ một thác nước có chiều cao $h=4m$, lưu lượng $0,96 m^{3}/ph$. Tuabin nước có hiệu suất $H_{1}=0,8$ làm quay một máy dao điện (máy biến chuyển động tuần hoàn của nam châm thành dòng điện xoay chiều chạy trên các cuộn cảm nằm gần nam châm) có hiệu suất là $H_{2}=0,9$. Phần cảm của máy dao điện là 1 nam châm có 10 cặp cực và quay với tốc độ 5 vòng/s. Mạch ngoài coi như điện trở thuần $R$ nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Cho biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện mạch ngoài là $U = 120V$ và $I = 4,8A$. Giá trị của $R$ và $L$ là:
A. $30\Omega -0,3183H$
B. $20\Omega -0,3183H$
C. $20\Omega -0,048H$
D. $30\Omega -0,048H$
379 Đọc
0 Trả lời

Tính giá trị C

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L = 0.1mH và bộ tụ gồm hai tụ điện có cùng điện dung C mắc song song với nhau. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r = 4 vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ điện thành mạch kín thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm bằng E. Tính giá trị C?
A. 3.125 $\mu $F
B. 3.375 $\mu $F
C. 3.175 $\mu $F
D. 3.3125 $\mu $F
823 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới