Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều

Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha

Câu hỏi
Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha
A. rotor thường là 1 nam châm điện
B. Phần cảm luôn là rotor
C. stato là bộ phân tạo ra từ trường
D. Phần ứng luôn là rotor
1,676 Đọc
3 Trả lời

Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?

Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều u=Ucos(2pit) vào 2 đầu điện trở thuần R. Khi f=f1 công suất tiêu thụ là P. Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?
5,135 Đọc
4 Trả lời

Tụ điện có dung kháng bằng?

Bài toán
Nếu cường độ xoay chiều chạy qua một mạch có R và C mắc nối tiếp sớm phá hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc $\prod{}$ /3 thì chứng tỏ tụ điện có dung kháng bằng
A. R
B. 2R
C. R
D. R $\sqrt[2]{3}$
488 Đọc
0 Trả lời

Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế

Câu hỏi
Tại sao em thấy 1 số bài người ta tính $Uo = Uo_R + Uo_L + Uo_C$ hoặc $\left(Uo_{RL} + Uo_C\right)$, 1 số bài lại phải sử dung công thức $Uo = \sqrt{Uo_R^2 + \left(Uo_L - Uo_C\right)^2}$ vậy ạ.
636 Đọc
6 Trả lời

Bài toán về công suất

Bài toán
Mạch có R, L, C có Z(L)>R>Z(C) mắc nối tiếp vào hai đầu mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Gọi P1, P2, p3 lần lượt là công suất tiêu thụ trên L, R, C thì:
A. P3>P1, P2
B. P2>P1, P3
C. P1>P2, P3
D. P1>P2>P3
600 Đọc
0 Trả lời

Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại

Câu hỏi
Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại:
A. Điện trường tĩnh
B. Điện từ trường.
C. Cả điện trường và từ trường nhưng không biến thiên theo thời gian.
D. Từ trường.
10,105 Đọc
9 Trả lời

Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

Câu hỏi
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
Giải thích giùm mình lun nha
874 Đọc
1 Trả lời

Chiều của dòng điện trên đường tròn

Câu hỏi
Cho e hỏi, đề bài cho tại thời điểm t(s) dòng điện đang giảm, vậy biểu diễn trên đường tròn là đang đi theo chiều nào ạ?
846 Đọc
2 Trả lời

Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất

Câu hỏi
Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
Cảm ơn nhiều
10,545 Đọc
1 Trả lời

Ampe kế, vôn kế

Câu hỏi
Trong dòng điện xoay chiều thì:
Khi ampe kế mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi ampe kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc nối tieps với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?

Ai trả lời và giải thích với ạ. Cảm ơn nhiều ^^
1,107 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top