Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều
L
lilac
MPĐChọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha
Câu hỏi
Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha
A. rotor thường là 1 nam châm điện
B. Phần cảm luôn là rotor
C. stato là bộ phân tạo ra từ trường
D. Phần ứng luôn là rotor
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
L
lilac
f biến thiênVậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?
Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều u=Ucos(2pit) vào 2 đầu điện trở thuần R. Khi f=f1 công suất tiêu thụ là P. Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
NhatHau
NhatHau
Tụ điện có dung kháng bằng?
Bài toán
Nếu cường độ xoay chiều chạy qua một mạch có R và C mắc nối tiếp sớm phá hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc $\prod{}$ /3 thì chứng tỏ tụ điện có dung kháng bằng
A. R
B. 2R
C. R
D. R $\sqrt[2]{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
H
Haitu
Tức thờiThắc mắc về biểu thức hiệu điện thế
Câu hỏi
Tại sao em thấy 1 số bài người ta tính $Uo = Uo_R + Uo_L + Uo_C$ hoặc $\left(Uo_{RL} + Uo_C\right)$, 1 số bài lại phải sử dung công thức $Uo = \sqrt{Uo_R^2 + \left(Uo_L - Uo_C\right)^2}$ vậy ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán về công suất
Bài toán
Mạch có R, L, C có Z(L)>R>Z(C) mắc nối tiếp vào hai đầu mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Gọi P1, P2, p3 lần lượt là công suất tiêu thụ trên L, R, C thì:
A. P3>P1, P2
B. P2>P1, P3
C. P1>P2, P3
D. P1>P2>P3
 
Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại
Câu hỏi
Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại:
A. Điện trường tĩnh
B. Điện từ trường.
C. Cả điện trường và từ trường nhưng không biến thiên theo thời gian.
D. Từ trường.
 
Xem các bình luận trước…
H
Harkeye
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì
Câu hỏi
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
Giải thích giùm mình lun nha
 
Câu hỏi
Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
Giải thích giùm mình lun nha
Đáp án C.
 
Cyrildeer
Cyrildeer
Chiều của dòng điện trên đường tròn
Câu hỏi
Cho e hỏi, đề bài cho tại thời điểm t(s) dòng điện đang giảm, vậy biểu diễn trên đường tròn là đang đi theo chiều nào ạ?
 
ku8854
ku8854
Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
Câu hỏi
Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
Cảm ơn nhiều
 
Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
Cảm ơn nhiều
Hệ số công suất max là câu A $\cos \varphi =1$, min là câu D
$\cos \varphi =0$
 
huyen_ht98
huyen_ht98
Ampe kế, vôn kế
Câu hỏi
Trong dòng điện xoay chiều thì:
Khi ampe kế mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi ampe kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc nối tieps với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
Khi vôn kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?

Ai trả lời và giải thích với ạ. Cảm ơn nhiều ^^
 
Coi Ampe kế là một điện trở có giá trị $R=0$
Coi Vôn kế là một điện trở có R vô cùng lớn
Và cần tìm hiểu nguồn cấp ở đây là loại nguồn gì đã nhé :)
 

Tài liệu mới

Top