• Luyện đề Vật lí 2017
 • Ôn thi Vật lí 2017

Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tụ điện có dung kháng bằng?

  Bài toán
  Nếu cường độ xoay chiều chạy qua một mạch có R và C mắc nối tiếp sớm phá hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc $\prod{}$ /3 thì chứng tỏ tụ điện có dung kháng bằng
  A. R
  B. 2R
  C. R
  D. R $\sqrt[2]{3}$

  Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế

  Câu hỏi
  Tại sao em thấy 1 số bài người ta tính $Uo = Uo_R + Uo_L + Uo_C$ hoặc $\left(Uo_{RL} + Uo_C\right)$, 1 số bài lại phải sử dung công thức $Uo = \sqrt{Uo_R^2 + \left(Uo_L - Uo_C\right)^2}$ vậy ạ.

  Bài toán về công suất

  Bài toán
  Mạch có R, L, C có Z(L)>R>Z(C) mắc nối tiếp vào hai đầu mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Gọi P1, P2, p3 lần lượt là công suất tiêu thụ trên L, R, C thì:
  A. P3>P1, P2
  B. P2>P1, P3
  C. P1>P2, P3
  D. P1>P2>P3

  Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại

  Câu hỏi
  Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại:
  A. Điện trường tĩnh
  B. Điện từ trường.
  C. Cả điện trường và từ trường nhưng không biến thiên theo thời gian.
  D. Từ trường.

  Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

  Câu hỏi
  Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

  A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
  B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
  C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
  D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
  Giải thích giùm mình lun nha

  Chiều của dòng điện trên đường tròn

  Câu hỏi
  Cho e hỏi, đề bài cho tại thời điểm t(s) dòng điện đang giảm, vậy biểu diễn trên đường tròn là đang đi theo chiều nào ạ?

  Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất

  Câu hỏi
  Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
  B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
  C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
  D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
  Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
  Cảm ơn nhiều

  Ampe kế, vôn kế

  Câu hỏi
  Trong dòng điện xoay chiều thì:
  Khi ampe kế mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi ampe kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi vôn kế mắc nối tieps với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi vôn kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?

  Ai trả lời và giải thích với ạ. Cảm ơn nhiều ^^

  Đối với máy phát điện xoay chiều một pha

  Câu hỏi
  Đối với máy phát điện xoay chiều một pha, điều nào sau đây đúng:
  A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng
  B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng
  C. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp cực từ của phần cảm
  D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi tuần hoàn thành điện năng

  Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi..

  Câu hỏi
  Một tụ điện được nối với nguồn điện xoay chiều. Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi
  A. Điện áp giữa hai bản tụ cực đại còn cường đọ dòng điện qua nó bằng không.
  B. Điện áp giữa hai bản tụ bằng không còn cường đọ dòng điện qua nó cực đại.
  C. Cường độ dòng điện qua tụ và điện áp giữa hai bản tụ đều đạt cực đại.
  D. Cường độ dòng điện qua tụ và điện áp giữa hai bản tụ đều bằng không.

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...