Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  Câu hỏi
  Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha
  A. rotor thường là 1 nam châm điện
  B. Phần cảm luôn là rotor
  C. stato là bộ phân tạo ra từ trường
  D. Phần ứng luôn là rotor
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Cho dòng điện xoay chiều u=Ucos(2pit) vào 2 đầu điện trở thuần R. Khi f=f1 công suất tiêu thụ là P. Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?
  Xem thêm
  0 Thích
  4 Bình Luận
  Bài toán
  Nếu cường độ xoay chiều chạy qua một mạch có R và C mắc nối tiếp sớm phá hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch một góc $\prod{}$ /3 thì chứng tỏ tụ điện có dung kháng bằng
  A. R
  B. 2R
  C. R
  D. R $\sqrt[2]{3}$
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Câu hỏi
  Tại sao em thấy 1 số bài người ta tính $Uo = Uo_R + Uo_L + Uo_C$ hoặc $\left(Uo_{RL} + Uo_C\right)$, 1 số bài lại phải sử dung công thức $Uo = \sqrt{Uo_R^2 + \left(Uo_L - Uo_C\right)^2}$ vậy ạ.
  Xem thêm
  0 Thích
  6 Bình Luận
  Bài toán
  Mạch có R, L, C có Z(L)>R>Z(C) mắc nối tiếp vào hai đầu mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Gọi P1, P2, p3 lần lượt là công suất tiêu thụ trên L, R, C thì:
  A. P3>P1, P2
  B. P2>P1, P3
  C. P1>P2, P3
  D. P1>P2>P3
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Câu hỏi
  Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn sẽ tồn tại:
  A. Điện trường tĩnh
  B. Điện từ trường.
  C. Cả điện trường và từ trường nhưng không biến thiên theo thời gian.
  D. Từ trường.
  Xem thêm
  2 Thích
  9 Bình Luận
  Câu hỏi
  Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì

  A. Điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện
  B. Công suất tiêu thụ đạt giá trị nhỏ nhất
  C. Cddd tức thời cùng pha với điện áp tức thời trong mạch
  D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm
  Giải thích giùm mình lun nha
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Câu hỏi
  Cho e hỏi, đề bài cho tại thời điểm t(s) dòng điện đang giảm, vậy biểu diễn trên đường tròn là đang đi theo chiều nào ạ?
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Câu hỏi
  Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất
  A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2
  B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L
  C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C
  D Cuộn cảm L nt với tụ điện C
  Ps: giải thích chi tiết giúp mình với
  Cảm ơn nhiều
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Câu hỏi
  Trong dòng điện xoay chiều thì:
  Khi ampe kế mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi ampe kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi vôn kế mắc nối tieps với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?
  Khi vôn kế mắc song song với tụ điện và cuộn cảm thì sẽ như thế nào?

  Ai trả lời và giải thích với ạ. Cảm ơn nhiều ^^
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...