Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng
kyubi0310
kyubi0310
Vị trí gần trung tâm nhất cho bức xạ trùng nhau
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
Lời giải
Gọi vân cần tính là bậc $k$. Để tai đó có ít nhất $3$ vân sáng trùng nhau thì phải ứng với vân sáng bậc $k+2$ của bước sóng nhỏ nhất nên ta có:
$x=\left(k+2\right)\dfrac{\lambda_1.D}{a}=k\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\dfrac{k+2}{k}.\lambda_1\Rightarrow 0,30\leq \dfrac{k+2}{k}.0,39\leq 0,47$
$\Rightarrow k\geq 9,75\Rightarrow k_{min}=10$
Vị trí cần tính là: $x=\left(10+2\right)\dfrac{0,39.1}{1}=4,68mm$
Từ đó chọn B.
 
A
Ana LeLe
Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B)
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1} = 450 nm; \lambda _{2} = 750 nm$. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là 2 vị trí mà cả 2 hệ vân đều cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân(kể cả A và B)?

Các bạn giúp mình bài này với, nếu được cho mình lời giải chi tiết nha(0-0):3:3. Mình kém phần này lắm nak.:(:(:(
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Cách khác nha
$\dfrac{K_1}{K_2}=\dfrac{5}{3}=\dfrac{20}{12}$
----0------5------10-------15------20---
[ [ [ [ [
----0-------3------6---------9------12---
Liếc mắt đưa tình ta thấy kq la 5
 
Lời giải

Ta có: $=\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda _2}{\lambda _1}=\dfrac{5}{3} \Rightarrow i_{t}=5 i_1=3 i_2$
Mặt khác $N_{s}=N_1+N_2-N_{t} =\dfrac{AB}{i_1}+1 +\dfrac{AB}{i_2}+1 -\left( \dfrac{AB}{i_t}+1\right)$
Từ hai điều trên ta suy ra $AB=4i_t \Rightarrow N_t =4+1 = 5$
Cảm ơn GS. Xoăn nhiều nha, cách giải dễ hiểu quá nak...:v:v:v:v
 
091031103
091031103
Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-Âng về gia thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda _1=0,64 \mu m$ (Đỏ) và $\lambda _2=0,48 \mu m$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 van sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?
A. 6 đỏ 4 lam
B. 4 đỏ 6 lam
C. 7 do 9 lam
D. 9 d0 7 lam
 
Xem các bình luận trước…
Giải thích giúp e đoạn này với ạ !!!
$\dfrac{k1}{k2}=\dfrac{3}{4}$
khi k1=3 thì ứng với k2=4 thì 2 vân sáng sẽ trùng nhau và trùng màu với vân trung tâm
trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu và gần với vân trung tâm nhất thì sẽ có 2 vân đỏ ứng với k=1; 2 và 3 vân lam ứng với k2=1; 2; 3
 
apple13197
apple13197
Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối
Bài toán
Cho a = 0,8 mm; $\lambda = 0,4 \mu m$, H là chân đường cao hạ từ $S_{1}$ tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu là H là cực tiểu giao thoa lần cuối là
A. 1,6 m
B. 0,4 m
C. 0,32 m
D. 1,2 m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Lời giải
Gọi $D$ là khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn quan sát
Ta có $x_{H}=\dfrac{a}{2}=0,4mm$
Gọi $E_{1}$ và $E_{2}$ là hai vị trí của màn mà $H$ là cực đại giao thoa. Khi đó: tại vị trí $E_{1}H$ là cực đạị thứ hai: $x_{H}=2i_{1}\Rightarrow i_{1}=0,2mm$
$i_{1}=\dfrac{\lambda D_{1}}{a}\Rightarrow D_{1}=0,4m$
Tại vị trí $E_{2}H$ là cực đại thứ nhất: $x_{H}=i_{2}\Rightarrow i_{2}=0,4mm=2i_{1}$
$i_{2}=\dfrac{\lambda D_{2}}{a};i_{2}=2i_{1}\Rightarrow D_{2}=2D_{1}=0,8m$
Gọi $E$ là vị trí của màn mà $H$ là cực tiểu giao thoa lần cuối. Khi đó tại $H$ là cực tiểu thứ nhất: $x_{H}=\dfrac{i}{2}\Rightarrow i=2x_{H}=0,8mm$ mà $i=\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow D=1,6m$
Khoảng cách giữa $2$ vị trí của màn để $H$ là cực đại giao thoa lần đầu và $H$ là cực tiểu giao thoa lần cuối là $E_{1}E = D - D_{1} = 1,2 m$. Từ đó ta chọn đáp án D.
Hình vẽ
View attachment 1295
Làm sao để biết cđ thứ hai vậy ạ ?
 
hongmieu
hongmieu
Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
A. $0,52 \mu m$
B. $0,68 \mu m$
C. $0,6 \mu m$
D. $0,62 \mu m$
 
Xem các bình luận trước…
Bài Làm:
Ta có:
$ i_1=2,2 \left(mm\right) $ $\Rightarrow$ số cực đại giao thoa của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_1$ là $ 26 $ . Do có 3 Vạch tối ở hai đầu nên số cực đại bị trùng là 2. Nên tổng cộng có số cực đại giao thoa là $46+2=48$
$ \Rightarrow $ Số cực đại của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_2$ là $48-26=22$
Từ đó tìm được $ i_2=\dfrac{57,2}{22}=2,6$ $ \Rightarrow $ $ \lambda_2=0,52 \left(\mu m\right)$

Nên chọn A.$0,52 \mu m$

P/s: không chắc lắm.. Hi
Ai giải thích giúp mình chỗ có 3 vạch tối ở hai đầu lại thì số cực đại bị trùng là 2 với ạ?
 
L
lina
Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Nguồn S đặt cách đều $S_{1},S_{2}$ phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4µm đến 0,76 µm. Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại M :
A. $4,2.10^{14}Hz$
B. $7,6.10^{15}Hz$
C. $7,8.10^{14}Hz$
D. $7,2.10^{14}Hz$
 
Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 570 nm B. 560 nm C. 540 nm D. 550 nm
 
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 570 nm B. 560 nm C. 540 nm D. 550 nm
 
P
pahocly97
Giá trị của D là
7. Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn là D. Trên đoạn thẳng AB thuộc màn quan sát (vuông góc với các vân giao thoa) có 9 vân sáng, tại A và B là các vân sáng. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chưa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn thẳng AB là 7, tại A và B vẫn là các vân sáng. Giá trị của D là
p. S: mình tính ra 1,6 nhưng k có đáp án đúng
 
Xem các bình luận trước…
N
nhocmimihi
Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
Bài toán
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=$60^{0}$. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,7. Bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146cm
B. 0,0146cm
C. 0,0146m
D. 0,292cm
 
Xem các bình luận trước…
Độ rộng chùm tia khi ra khỏi bản mặt:
$L=\cos60^{\circ}.d=e.(tanr_{d}-tanr_{t}).\cos60^{\circ}$​
r được xác định theo công thức:​
$sini=sinr.n$​
Thay số.
Chọn C
B chế bạn $e=2cm$ mà sao kết quả ra là m được
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu
Bài toán
Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top