Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↑
  Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
  Chúc các anh chị 95 thi tốt :).
  Xem thêm
  17 Thích
  8 Bình Luận
  Bài toán
  Một bản hai mặt song song có độ dày là l làm bằng thủy tinh. Một chùm sáng song song là một chùm sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 750nm, có độ rộng a = 0,5 cm tới mặt bên của bản dưới góc tới 30 độ . Biết chiết suất của tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,606 và 1,627. Để hai chùm bức xạ sau khi ra khỏi bản hoàn toàn tách rời nhau thì độ dày l có giá trị bằng bao nhiêu?
  A. 113,6cm
  B. 234,2cm
  C. 96,8cm
  D. 124,2cm
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda_1 = 0,42\mu m , \lambda_2 = 0,56\mu m , \lambda_3 = 0,63\mu m $ . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là ?
  A. 23
  B. 21
  C. 26
  D. 27
  Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: $\lambda_1 = 0,42 \mu m$ (màu tím); $\lambda_2 = 0,56\mu m$ (màu lục); $\lambda_3 = 0,7\mu m$ (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có $14$ vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là ?
  A. 19 vân tím; 11 vân đỏ
  B. 18 vân tím; 12 vân đỏ
  C. 20 vân tím; 12 vân đỏ
  D. 20 vân tím; 11 vân đỏ
  Xem thêm
  1 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán:
  Trong thí nghiệm Ashley Young về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,5\mu m.$ Hệ vân quan sát được trên 1 màn ảnh đối xứng qua vị trí O trên màn. Một quả cầu thủy tinh có bán kính r, chiết suất n=1,5 chắn trước khe sáng $S_1$ sao cho tâm của quả cầu nằm trên đường nối $S_1$ và O. Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt nó người ta thấy được vân tối tại O là.
  A. $0,125\mu m$
  B. $0,25\mu m$
  C. $0,5\mu m$
  D. $1\mu m$
  B
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán :
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 $ và $\lambda_2 $ , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là $i_1= 0,48(mm)$ và $i_2$. Hai điểm điểm $A, B$ trên màn quan sát cách nhau $34,56(mm)$ và $AB$ vuông góc với các vân giao thoa. Biết $A$ và $B$ là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn $AB$ quan sát được $109$ vân sáng trong đó có $19$ vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm $i_2$.
  A. $0,64 mm$.
  B. $0,46 mm$.
  C. $0,72 mm$.
  D. $0,27 mm$.
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $\ A=6^0$, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là $\ 1,64$ và $\ 1,68$. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím nói trên vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng
  A. $\ 1,16^0$
  B. $\ 0,36^0$
  C. $\ 0,24^0$
  D. $\ 0,12^0$
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán:
  Trong một thí nghiêm giao thoa ánh sắp, người ta ghép 2 lăng kính có góc chiết quang $A=A'= 1^0$ và $n=n_1=1,5$,, BC là đáy chung của 2 lăng kính. Đặt trước 2 lăng kính một nguồn sáng S, S nằm trên mặt phẳng chứa đáy BC. Gọi $S_1,S_2$ là ảnh tạo bới S qua 2 lăng kính nằm trên đường thẳng xy quá S và vuông góc với đáy chung BC của 2 lăng kính.
  a) Tìm $S_1S_2$
  b) Đặt sau 2 lăng kính màn e vuông góc với đáy BC và cắt (SBC) tại O. Biết $SO=2,6 m, SB=0,5 m$. Ánh sáng đơn sắc ở S có $\lambda =2,5 \mu m$. Tìm i và số vân sáng trên màn e
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán: Trong thí nghiệm Young, ta có các giá trị a, D là cố định. Đặt ngay sau một trong hai khe 1 bản mặt song song có độ dày e và chiết suất n. Xác định công thức tính độ dịch chuyển hệ vân giao thoa theo a, D, e,n
  Xem thêm
  0 Thích
  3 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đến màn là $1m$. Ta chiếu vào 2 khe đồng thời 2 bức xạ $ \lambda_{1}=0,5 \mu m$ và $ \lambda_{2}$ .Trên bề rộng $ L=3mm$ người ta quan sát được có tất cả 9 cực đại của cả 2 bức xạ trong đó có 3 bức xạ trùng nhau, hai trong số đó ở 2 đầu, $\lambda_{2} =$:
  A. $ 0,5 \mu m$
  B. $ 0,6 \mu m$
  C. $ 0,7 \mu m$
  D. $ 0,75 \mu m$
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán :
  Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng ${\lambda }_{1}=0,64\mu m;{\lambda }_{2}$. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được $11$ vân sáng, trong đó số vân của bức xạ ${\lambda }_{1}$ và của bức xạ ${\lambda }_{2}$ lệch nhau $3$ vân , bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị là :
  A. $0,4 \mu m. $
  B. $0,45 \mu m.$
  C. $0,72 \mu m.$
  D. $0,54 \mu m$
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán:
  Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau $0,8 mm$ và cách màn là $1,2 m$. Chiếu đòng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0,75 \mu m$ và $\lambda_2 = 0,5 \mu m$ vào hai khe Young. Hỏi trong vùng giao thoa có độ rộng $10 mm$ (ở hai bên vân sáng trung tâm và cách đều vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm
  A. có 5 vân sáng
  B. có 4 vân sáng
  C. có 3 vân sáng
  D. có 6 vân sáng
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...