Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tổng hợp bài tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn.

Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
Chúc các anh chị 95 thi tốt :).
2,833 Đọc
8 Trả lời

[2013] Bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau: (có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
29,836 Đọc
43 Trả lời

Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young,$a=1mm;D=1m.$ Chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bước sóng $λ_1=0,4µm$ và $λ_2=0,56µm.$ Hỏi trên đoạn MN, với $x_M=10mm,x_N=30mm$ có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.
A. 4
B. 7
C. 6
D. 8

* Mình làm như sau:
Ta có: $k_1=\left(k_2+0,5\right)\dfrac{\lambda _2}{\lambda _1}-0,5$
sau đó cho chạy nghiệm thì thu được,$k_1=3, k_2=2$ (là số nguyên nhỏ nhất)
=$\Rightarrow$ $itrung =3i_1$=1,2mm =$\Rightarrow$ $10\leq 1,2n\leq 30$ =$\Rightarrow$ $n\in :9-25$
=$\Rightarrow$ có 17 vị trí trùng? Không hiểu sai chỗ nào mọi người giúp với!
2,201 Đọc
29 Trả lời
Thích: zmf94

Số vân sáng đơn sắc quan sát được ???

Bài toán
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1$ = 0,48$\mu$m, $\lambda_2$=0,64$\mu$m, $\lambda_3$=0,72$\mu$m. Số vân sáng đơn sắc quan sát được ở giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 26
B. 21
C. 16
D. 23
6,927 Đọc
24 Trả lời

Trong các loại quang phổ thì

Câu hỏi
Trong các loại quang phổ thì:

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất nguồn phát.
B. Hiện tượng đảo sắc chứng tỏ nguyên tố hóa học chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát ra.
C. Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho chính chất ấy.
D. Quang phổ vạch hấp thụ của một chất đặc trưng cho cấu tạo phân tử của chất ấy.
2,246 Đọc
23 Trả lời

Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau:

Bài toán
Giao thoa Y-âng với ánh sáng tạp chức có bước sóng từ 0,42.$10^{-6}$m đến
0,65. $10^{-6}$m. Khoảng cách hai khe là a=1mm và khoảng cách 2 khe đến màn là D=1m. Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau:
A. 0,84mm
B. 1,26mm
C. 1,68mm
D. 2,10mm
3,685 Đọc
23 Trả lời

Có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên

Bài toán:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc là:$\lambda _{1}=0,42\mu m$; $\lambda _{2}=0,56\mu m$;$\lambda _{3}=0,70\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên:
A. 26 vân
B. 29 vân
C. 44 vân
D. 35 vân

P/s: Đáp án là A
5,420 Đọc
21 Trả lời

Tìm số vân sáng quan sát được trên màn

Bài toán Thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Ashley Young(MU), khoảng cách hai khe $a=1(mm)$, khoảng cách hai khe tới màn $D=2(m)$. Giao thoa thực hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=400(nm), \lambda_2=300(nm)$. Số vạch sáng quan sát được trên quan $AB=14,4(mm)$ đối xứng qua vân trung tân của màn là
A. $44$
B. $19$
C. $42$
D. $37$
5,104 Đọc
19 Trả lời

Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có

Bài toán
Trong thí nghiệm khe I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: $0,40\mu m,$(màu tím), $0,48\mu m$(màu lam),$0,6\mu m$(màu cam). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có:
A. $5$ vân màu tím.
B. $6$ vân màu lam.
C. $8$ vân màu cam.
D. $11$ vạch sáng.
P/s: Bạn nào hướng dẫn mình cách cụ thể cho dạng bài ba bức xạ mà có dạng $
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{k_{1}}{k_{2}}=\dfrac{6}{5} & & \\
\dfrac{k_{1}}{k_{3}}=\dfrac{3}{2}=\dfrac{6}{4} & &
\end{matrix}\right.$
Dạng này nó sao sao ấy làm nhầm miết @@.
7,826 Đọc
18 Trả lời
Thích: Oneyearofhope

Số vạch sáng đơn sắc

Bài toán
Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc, khoảng vân trên màn ảnh tương ứng với hai bức xạ lần lượt là 0,48 mm và 0,54 mm. Tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 25,92 mm là hai vị trí mà hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trong khoảng AB đếm được 87 vạch sáng. Hỏi trên đoạn AB có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc?
A. 17
B. 13
C. 74
D. 85
1,877 Đọc
16 Trả lời

Số vân sáng đếm được

Bài toán
Thí nghiệm $Y-âng$ giao thoa ánh sáng nguồn sóng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là $\lambda_1=0,5$ $\mu m$ và $\lambda_2=0,75$ $\mu m$. 2 điểm $M,N$ ở hai phía đối với tâm $O$ : tại $M$ là vân sáng bậc $6$ ứng với bước sóng $\lambda_1$ và tại $N$ là vân sáng bậc $6$ ứng với bước sóng $\lambda_2$. Trên đoạn $M,N$ ta đếm được:
A. 20 vân sáng
B. 27 vân sáng
C. 21 vấn sáng
D. 19 vân sáng
1,204 Đọc
16 Trả lời

Tài liệu mới

Top