Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối

  Tổng hợp bài tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn.

  Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
  Chúc các anh chị 95 thi tốt :).

  Độ dài của vệt sáng in trê đáy bể là

  Bài toán
  Một tia sáng trắng hep chiếu tới bể nước sâu $1,2m$, với góc tới $45^{0}$. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là $n_{d}=\sqrt{2},n_{t}=\sqrt{3}$. Độ dài của vệt sáng in trê đáy bể là
  A. 17cm
  B. 15,7cm
  C. 12,11cm
  D. 12,4cm

  Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại:

  Bài toánTrên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động đồng pha, cách nhau một khoảng $O_{1}O_{2}$ bằng 40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với $O_{1}O_{2}$ tại $O_{1}$. Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại:
  A. 50cm
  B. 30cm
  C. 40cm
  D. 20cm

  Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là.

  Bài toán
  Một bản mặt song song làm bằng thủy tinh có bề dày e=10cm được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào một mặt của bản song song với góc tới . Chiết suất của bản đối với ánh sáng đỏ là $n_d=1,642$ và đối với ánh sáng tím là $n_t=1,658$. Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là.
  A. 0.34mm
  B. 0.78mm
  C. 0.64mm
  D. 0.91mm

  Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:

  Bài toán
  Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=$60^{0}$. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,7. Bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
  A. 0,146cm
  B. 0,0146cm
  C. 0,0146m
  D. 0,292cm

  Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là?

  Bài toán
  Lăng kính có tiết diện là tam giác đều $ABC$ , góc chiết quang $A$, mặt bên có độ rộng $a=10cm$. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên $AB$ của lăng kính theo phương song song với $BC$ sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt $AB$ truyền tới $AC$. Biết rằng lăng kính của ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại $AC$ và chiết suất đối với ánh sáng tím là $\sqrt 3 $. Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi $BC$ là :
  A. $2,600cm$
  B. $0,337cm$
  C. $0,389cm$
  D. $0,195cm$

  Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là:


  Bài toán :
  Trong thí nghiệm giao thoa Y- âng, khoảng cách giữa 2 khe là $a$, khoảng cách giữa 2 khe đến màn là $D$. Khoảng cách từ nguồn S đến 2 khe là $l$. Chiếu một ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$. Dịch chuyển nguồn S một khoảng $y$ xuống phía dưới theo phương vuông góc với trục đối xứng của hệ và vuông góc với 2 khe. Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là:
  A. $\dfrac{2\pi l a}{\lambda y}$
  B. $\dfrac{2 \pi y a}{\lambda l}$
  C. $\dfrac{2 \pi l}{\lambda a y}$
  D. $\dfrac{2 \pi l y}{\lambda a}$

  Độ dời của hệ vân

  Bài toán
  Thí nghiệm với 2 khe Y-âng $S_1S_2$có khoảng cách từ 2 khe tới màng là $D$, $D_1$ là khảng cách từ màn chứa hai khe đến nguồn sáng. Khi dịch chuyển 2 khe lên theo phương song song với với màn một đoạn $d$ thì hệ vân chuyển động như thế nào và độ dời của hệ vân $\Delta x$ bằng bao nhiêu?

  Độ dịch chuyển của vân trên màn là:

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp là $a=0,2mm$, khoảng cách từ màn quan sát tới đến hai khe hẹp $D=1m$. Nếu đặt trước một trong 2 nguồn sáng một bản mỏng bề dày là $e=0,01mm$, chiết suất n=1, 5 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn $S_{1}^{ }$ THÌ độ dịch chuyển hệ thống vân trên màn là
  A. 0, 5cm
  B. 1, 5cm
  C. 2cm
  D. 2, 5cm

  Độ dày của bản mặt là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Hai khe $S_{1}$,$S_{2}$ được chiếu bởi nguồn sáng $S$ phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda =0,7\mu m$. Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất $n=1,5$ thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 khoảng vân. Độ dày của bản mặt là
  A. $14\mu m$
  B. $0,14mm$
  C. $0,28mm$
  D. $28\mu m$
  P/s :D

  Độ dày của bản mặt là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng hai khe $S_{1},S_{2}$ được chiếu bởi một nguồn S phát ánh sáng đỏ có $\lambda$=0,7 $\mu$m. Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất n=1,5 thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 lần khoảng vân. Độ dày của bản mặt là:
  A. 28 $\mu$m
  B. 14 $\mu$m
  C. 0,14 $\mu$m
  D. 0,28 $\mu$m

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...