Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tổng hợp bài tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn.

Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
Chúc các anh chị 95 thi tốt :).
2,863 Đọc
8 Trả lời

Độ dài của vệt sáng in trê đáy bể là

Bài toán
Một tia sáng trắng hep chiếu tới bể nước sâu $1,2m$, với góc tới $45^{0}$. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là $n_{d}=\sqrt{2},n_{t}=\sqrt{3}$. Độ dài của vệt sáng in trê đáy bể là
A. 17cm
B. 15,7cm
C. 12,11cm
D. 12,4cm
767 Đọc
0 Trả lời
Thích: zmf94

Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại:

Bài toánTrên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động đồng pha, cách nhau một khoảng $O_{1}O_{2}$ bằng 40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với $O_{1}O_{2}$ tại $O_{1}$. Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại:
A. 50cm
B. 30cm
C. 40cm
D. 20cm
831 Đọc
1 Trả lời

Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là.

Bài toán
Một bản mặt song song làm bằng thủy tinh có bề dày e=10cm được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào một mặt của bản song song với góc tới . Chiết suất của bản đối với ánh sáng đỏ là $n_d=1,642$ và đối với ánh sáng tím là $n_t=1,658$. Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là.
A. 0.34mm
B. 0.78mm
C. 0.64mm
D. 0.91mm
2,686 Đọc
2 Trả lời

Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:

Bài toán
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=$60^{0}$. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,7. Bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146cm
B. 0,0146cm
C. 0,0146m
D. 0,292cm
11,057 Đọc
3 Trả lời

Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là?

Bài toán
Lăng kính có tiết diện là tam giác đều $ABC$ , góc chiết quang $A$, mặt bên có độ rộng $a=10cm$. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên $AB$ của lăng kính theo phương song song với $BC$ sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt $AB$ truyền tới $AC$. Biết rằng lăng kính của ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại $AC$ và chiết suất đối với ánh sáng tím là $\sqrt 3 $. Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi $BC$ là :
A. $2,600cm$
B. $0,337cm$
C. $0,389cm$
D. $0,195cm$
2,095 Đọc
1 Trả lời
Thích: ducdungno.1

Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là:


Bài toán :
Trong thí nghiệm giao thoa Y- âng, khoảng cách giữa 2 khe là $a$, khoảng cách giữa 2 khe đến màn là $D$. Khoảng cách từ nguồn S đến 2 khe là $l$. Chiếu một ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda$. Dịch chuyển nguồn S một khoảng $y$ xuống phía dưới theo phương vuông góc với trục đối xứng của hệ và vuông góc với 2 khe. Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là:
A. $\dfrac{2\pi l a}{\lambda y}$
B. $\dfrac{2 \pi y a}{\lambda l}$
C. $\dfrac{2 \pi l}{\lambda a y}$
D. $\dfrac{2 \pi l y}{\lambda a}$
2,349 Đọc
15 Trả lời

Độ dời của hệ vân

Bài toán
Thí nghiệm với 2 khe Y-âng $S_1S_2$có khoảng cách từ 2 khe tới màng là $D$, $D_1$ là khảng cách từ màn chứa hai khe đến nguồn sáng. Khi dịch chuyển 2 khe lên theo phương song song với với màn một đoạn $d$ thì hệ vân chuyển động như thế nào và độ dời của hệ vân $\Delta x$ bằng bao nhiêu?
1,776 Đọc
5 Trả lời
Thích: kiemro721119

Độ dịch chuyển của vân trên màn là:

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp là $a=0,2mm$, khoảng cách từ màn quan sát tới đến hai khe hẹp $D=1m$. Nếu đặt trước một trong 2 nguồn sáng một bản mỏng bề dày là $e=0,01mm$, chiết suất n=1, 5 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn $S_{1}^{ }$ THÌ độ dịch chuyển hệ thống vân trên màn là
A. 0, 5cm
B. 1, 5cm
C. 2cm
D. 2, 5cm
2,633 Đọc
1 Trả lời

Độ dày của bản mặt là

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Hai khe $S_{1}$,$S_{2}$ được chiếu bởi nguồn sáng $S$ phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda =0,7\mu m$. Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất $n=1,5$ thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 khoảng vân. Độ dày của bản mặt là
A. $14\mu m$
B. $0,14mm$
C. $0,28mm$
D. $28\mu m$
P/s :D
2,330 Đọc
1 Trả lời

Độ dày của bản mặt là

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng hai khe $S_{1},S_{2}$ được chiếu bởi một nguồn S phát ánh sáng đỏ có $\lambda$=0,7 $\mu$m. Nếu đặt trước khe $S_{1}$ một bản thủy tinh hai mặt song song có chiết suất n=1,5 thì hệ thống vân dịch chuyển trên màn một đoạn bằng 20 lần khoảng vân. Độ dày của bản mặt là:
A. 28 $\mu$m
B. 14 $\mu$m
C. 0,14 $\mu$m
D. 0,28 $\mu$m
724 Đọc
2 Trả lời
Thích: zmf94

Tài liệu mới

Top