Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc ↓
Bài viết cuối

  Tổng hợp bài tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn.

  Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
  Chúc các anh chị 95 thi tốt :).

  [2013] Bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí

  Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^! ......

  Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}$là

  Bài toán
  Hai nguồn kết hợp $S_{1}, S_{2}$ cách nhau 1 khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình $u_{1}=u_{2}=2\cos200\pi t$ (mm) Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$ bao nhiêu?
  A. 16mm
  B. 32mm
  C. 8mm
  D. 24mm

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm

  Bài toán
  Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,4 \mu m, 0,48\mu m, 0,6\mu m$ vào 2 khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoản cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách ừ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
  A. 12 mm
  B. 8 mm
  C. 24 mm
  D. 6 mm

  Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ

  Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda_1 = 0,42\mu m , \lambda_2 = 0,56\mu m , \lambda_3 = 0,63\mu m $ . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là ?
  A. 23
  B. 21
  C. 26
  D. 27
  Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: $\lambda_1 = 0,42 \mu m$ (màu tím); $\lambda_2 = 0,56\mu m$ (màu lục); $\lambda_3 = 0,7\mu m$ (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có $14$ vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là ?
  A. 19 vân tím; 11 vân đỏ
  B. 18 vân tím; 12 vân đỏ
  C. 20 vân tím; 12 vân đỏ
  D. 20 vân tím; 11 vân đỏ

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là

  Bài toán
  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là
  A. 12cm
  B. 6cm
  C. 9cm
  D. 3cm

  Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

  http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese

  Vị trí hai vân tối trùng nhau

  Bài toán:Trong TN I Âng có a=1.5 mm, D=1.8m, nguồn snagf phát ra hai bức xạ đơn sắc ${\lambda }_1$=0.345, ${\lambda }_2$=0.575 $\mu m$ . Vị trí hai bức xạ có hai vân tối trùng nhau.
  Ps: Thêm cho đủ.

  Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng

  Bài toán
  Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất $n_{1}=\dfrac{4}{3},\Delta v=10^{8}m/s$ vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng $\Delta v=10^{8}m/s$. Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng
  A. 1,5
  B. $\sqrt{2}$
  C. 2,4
  D. 2

  Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là?

  Bài toán
  Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm của Young. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là $1,2cm$. Nếu tiến hành thí nghiệm trong môi trường có chiết suất $n= \dfrac{4}{3}$ thì khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là ?
  A. $0,9mm$
  B. $9mm$
  C. $6mm$
  D. $0,6mm$

  Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ $\lambda _{1}$= 450 nm và $\lambda _{2}$= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:
  A. 3
  B. 4
  C. 2
  D. 5

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...