Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tổng hợp bài tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn.

Những câu trong file đáp án ghi chữ X nghĩa là chưa có đáp án.
Chúc các anh chị 95 thi tốt :).
2,787 Đọc
8 Trả lời

[2013] Bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau: (có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
29,624 Đọc
43 Trả lời

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm

Bài toán
Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,4 \mu m, 0,48\mu m, 0,6\mu m$ vào 2 khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoản cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách ừ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 12 mm
B. 8 mm
C. 24 mm
D. 6 mm
23,049 Đọc
5 Trả lời

Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ

Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda_1 = 0,42\mu m , \lambda_2 = 0,56\mu m , \lambda_3 = 0,63\mu m $ . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là ?
A. 23
B. 21
C. 26
D. 27
Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: $\lambda_1 = 0,42 \mu m$ (màu tím); $\lambda_2 = 0,56\mu m$ (màu lục); $\lambda_3 = 0,7\mu m$ (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có $14$ vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là ?
A. 19 vân tím; 11 vân đỏ
B. 18 vân tím; 12 vân đỏ
C. 20 vân tím; 12 vân đỏ
D. 20 vân tím; 11 vân đỏ
20,771 Đọc
2 Trả lời
Thích: dreamboy195

Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}$là

Bài toán
Hai nguồn kết hợp $S_{1}, S_{2}$ cách nhau 1 khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình $u_{1}=u_{2}=2\cos200\pi t$ (mm) Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$ bao nhiêu?
A. 16mm
B. 32mm
C. 8mm
D. 24mm
19,620 Đọc
4 Trả lời

Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese
18,730 Đọc
2 Trả lời

Vị trí hai vân tối trùng nhau

Bài toán:Trong TN I Âng có a=1.5 mm, D=1.8m, nguồn snagf phát ra hai bức xạ đơn sắc ${\lambda }_1$=0.345, ${\lambda }_2$=0.575 $\mu m$ . Vị trí hai bức xạ có hai vân tối trùng nhau.
Ps: Thêm cho đủ.
18,561 Đọc
5 Trả lời

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là

Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là
A. 12cm
B. 6cm
C. 9cm
D. 3cm
17,702 Đọc
1 Trả lời

Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng

Bài toán
Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất $n_{1}=\dfrac{4}{3},\Delta v=10^{8}m/s$ vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng $\Delta v=10^{8}m/s$. Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng
A. 1,5
B. $\sqrt{2}$
C. 2,4
D. 2
16,068 Đọc
1 Trả lời

Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là?

Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm của Young. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là $1,2cm$. Nếu tiến hành thí nghiệm trong môi trường có chiết suất $n= \dfrac{4}{3}$ thì khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là ?
A. $0,9mm$
B. $9mm$
C. $6mm$
D. $0,6mm$
13,920 Đọc
1 Trả lời

Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ?

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Ánh sáng làm thí nghiệm có ba thành phần đơn sắc bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, về hai phía vân trung tâm, các vị trí M và N nằm cách vân trung tâm lần lượt 2 cm và 3 cm. Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm ( tính cả vân trung tâm) trong khoảng giữa hai điểm M và N là
A. 4
B. 3
C. 11
D. 10
12,825 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới