Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
  A. $0,52 \mu m$
  B. $0,68 \mu m$
  C. $0,6 \mu m$
  D. $0,62 \mu m$

  S phải dịch chuyển 1 đoạn là

  Bài toán
  Tronh thí nghiệm giao thoa ánh sáng băng khe Y-âng, khoảng cách 2 khe là a=0,06mm, khoang cách 2 khe đến màn là D=2m, khoảng cách giữa 2 khe đến nguồn là d=0,8m, nguồn S phát ra bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Muốn cường độ sáng tai trung điểm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn S phải dịch chuyển trên phương thẳng đứng 1 đoạn là bao nhiêu
  A. 4mm
  B. 0,4mm
  C. 8mm
  D. 0,8mm

  Bước sóng $\lambda_2$ bằng

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490μm và λ2. Trên màn quan sát trong một khoảng rộng đếm được 57 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng cùng màu với vân trung tâm và 2 trong 5 vân này nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng đơn sắc của λ1 nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng $λ_2$ bằng :
  A. 0,551μm
  B. 0,542μm
  C. 0,560μm
  D. 0,550μm

  Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm

  Bài toán
  Chi thí nghiệm Young: a=0.2mm, D=1m. Người ta dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760nm, 570nm và 380nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 2cm và 6cm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N là:
  A. 21
  B. 33
  C. 49
  D. 28

  Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
  A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
  B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
  C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
  D. x = 3,2n (mm)

  Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng. Xét điểm M lúc đầu là một vân sáng, dịch ra ngắn nhất $\dfrac{1}{7}$m thì M là vân tối, nếu dịch ra tiếp ngắn nhất $\dfrac{16}{35}$m thì M lại là van toi. Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu
  A. 2m
  B. 1,8m
  C. 1,5m
  D. 1m

  Tính bề rộng quang phổ bậc 2

  Bài toán
  Sóng ánh sáng trắng từ 0.4 đến 0.76 khoảng cách 2 khe sáng đến màn là 1.4m khoảng cách 2 khe sáng 0.8 mm.
  A. Tính bề rộng quang phổ bậc 2
  B. Bị trí cách vân trung tâm 4mm có những vân sáng ứng với bước sóng nào

  Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe hẹp ; khoảng cách từ các khe đến màn ảnh là 1,6m. Giữa màn ảnh và hai khe đặt thấu kính hội tụ thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Tại vị trí ảnh lớn hơn, khoảng cách ảnh hai khe là 6 mm. Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

  Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

  http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese

  Tính chiết suất n' của L'.

  Bài toán
  Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.A. 4/3
  B. 1,4
  C. 1,45
  D. 1,52

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...