Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm

Bài toán
Chi thí nghiệm Young: a=0.2mm, D=1m. Người ta dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760nm, 570nm và 380nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 2cm và 6cm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N là:
A. 21
B. 33
C. 49
D. 28
1,009 Đọc
0 Trả lời

Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
D. x = 3,2n (mm)
2,426 Đọc
6 Trả lời

Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng. Xét điểm M lúc đầu là một vân sáng, dịch ra ngắn nhất $\dfrac{1}{7}$m thì M là vân tối, nếu dịch ra tiếp ngắn nhất $\dfrac{16}{35}$m thì M lại là van toi. Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu
A. 2m
B. 1,8m
C. 1,5m
D. 1m
944 Đọc
6 Trả lời

Tính bề rộng quang phổ bậc 2

Bài toán
Sóng ánh sáng trắng từ 0.4 đến 0.76 khoảng cách 2 khe sáng đến màn là 1.4m khoảng cách 2 khe sáng 0.8 mm.
A. Tính bề rộng quang phổ bậc 2
B. Bị trí cách vân trung tâm 4mm có những vân sáng ứng với bước sóng nào
1,462 Đọc
1 Trả lời

Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe hẹp ; khoảng cách từ các khe đến màn ảnh là 1,6m. Giữa màn ảnh và hai khe đặt thấu kính hội tụ thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Tại vị trí ảnh lớn hơn, khoảng cách ảnh hai khe là 6 mm. Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là
2,016 Đọc
2 Trả lời

Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese
20,278 Đọc
2 Trả lời

Tính chiết suất n' của L'.

Bài toán
Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.A. 4/3
B. 1,4
C. 1,45
D. 1,52
2,499 Đọc
4 Trả lời

Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ?

Bài toán
Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng?
A. 3,4 mm
B. 3,68 mm
C. 2,8 mm
D. 2,4 mm
1,389 Đọc
0 Trả lời
Thích: namcuong

Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,48 mm và 0,64 mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 34,56 mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, trên AB đếm được 109 vân sáng, hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?
A. 16.
B. 15.
C. 19.
D. 18.
2,384 Đọc
1 Trả lời

Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe young chiếu đồng thời 2 bức xạ với khoảng vân thu được trên màn là 0,5mm và 0,4mm. Xét 2 điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
1,567 Đọc
5 Trả lời
Thích: Mr_Pi

Tài liệu mới

Top