Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tìm chiết suất của lăng kính

  Bài toán
  Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vuông góc với một màn ảnh E tại điểm O. Sau đó chắn chùm tia sáng bằng một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC, với góc chiết quang A=30. Mặt AB của lăng kính song song với màn ảnh và cách màn ảnh 2m. Điểm tới nằm trên mặt AB rất gần A. Tia sáng bị lệch về phía đáy lăng kính và tách thành một giải cầu vồng. Khoảng cách từ bờ đỏ đến điểm O là 80cm, từ bờ đỏ tới bờ tím là 10cm.
  1, Tính chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ.
  2, Biết bước sóng của tia tím là 0,4 micromet, tia đỏ là 0,75 micromet và chiết suất của một chất trong suốt biến thiên theo bước sóng theo hàm số n= Ao+Bo/$\lambda$^2. Trong đó A, B là hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường chiết quang. Tính Ao và Bo

  Giá trị của $\lambda _{l}$ là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda _{d}= 720 nm$ và bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda _{l}$ (có giá trị trong khoảng từ $500 nm$ đến $575 nm$). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của $\lambda _{l}$ là
  A. 560nm
  B. 540nm
  C. 500nm
  D. 520nm

  Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là

  Bài toán
  Cho thí nghiệm Iang, ánh sáng có bước sóng $500nm$. H là chân đường cao từ $S_{1}$ tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe $S_{1}, S_{2}$ đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là $\dfrac{1}{7} m$. Để năng lượng tại H lại bị triệt tiêu thì phải dịch màn xa thêm ít nhất là $\dfrac{16}{35} m$. Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là
  A. 2 mm
  B. 1,8 mm
  C. 0,5 mm
  D. 1 mm

  Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm

  Bài toán
  Chiếu ánh sáng trắng ( có bước sóng từ $0,38\mu$ đến $0,76\mu $) vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,8m. Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 4,5mm?
  A. $0,380\mu m$
  B. $0,480\mu m$
  C. $0,540\mu m$
  D. $0,760\mu m$

  Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-Âng về gia thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda _1=0,64 \mu m$ (Đỏ) và $\lambda _2=0,48 \mu m$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 van sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?
  A. 6 đỏ 4 lam
  B. 4 đỏ 6 lam
  C. 7 do 9 lam
  D. 9 d0 7 lam

  Khoảng cách ngắn nhất của $MN$

  Bài toán
  Trong TN giao thoa I-âng thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với $i_{1}=0,3mm,i_{2}=0,4mm$. Hai điểm M, N trên màn hệ 1 cho vân sáng, hệ 2 cho vân tối, khoảng cách ngắn nhất của MN bằng
  A. $1,2mm$
  B. $1,5mm$
  C. $0,4mm$
  D. $0,6mm$

  Số vân sáng của 2 bức xạ

  Bài toán
  Trong TN I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe $a=0,5mm$, $D=2m$. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ $\lambda _{1}=450nm$, $\lambda _{2}=600nm$. Trên màn xem, M, N nằm cùng phía lần lượt $5,5mm$ và $2mm$ với vân trung tâm. Số vân sáng xem được trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng nhau lần thứ $2$ của 2 bức xạ
  A. $11$
  B. $14$
  C. $15$
  D. $16$

  Giá trị khúc xạ $r_{1}$

  Bài toán
  Một lăng kính có góc chiết quang $A=60$ chiếu 1 tia sáng đơn sắc tới mặt bên thấy tia ló sang mặt bên bên kia đối xứng với tia tới qua mặt phân giác của góc chiết quang. Góc khúc xạ $r_{1}$
  Đáp án là $30$ nha các bạn. Bí

  Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng

  Bài toán
  Chiếu 1 chùm tia sáng trắng song song hẹp vào mặt bên của 1 lăng kính có góc chiết quang $A=6^{o}$ theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,5, với tia tím là 1,54. Lấy $i^{'}=3.10^{-4}\left(rad\right)$. Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng
  A. 8,46 mm
  B. 6,36 mm
  C. 8,64 mm
  D. 5,45 mm

  Giá trị λ2 là?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Người ta chiếu vào 2 khe đồng thời hai bức xạ $\lambda_1 = 0,4\mu m$ và $\lambda_2$. Trên màn người ta đếm được trong bề rộng L= 2,4mm có tất cả 9 cực đại của $\lambda_1 và \lambda_2$ trong đó có 3 cực đại trùng nhau, biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở hai đầu. Giá trị $\lambda_2$ là?

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...