• Luyện đề Vật lí 2017
 • Ôn thi Vật lí 2017

Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Giá trị λ2 là?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Người ta chiếu vào 2 khe đồng thời hai bức xạ $\lambda_1 = 0,4\mu m$ và $\lambda_2$. Trên màn người ta đếm được trong bề rộng L= 2,4mm có tất cả 9 cực đại của $\lambda_1 và \lambda_2$ trong đó có 3 cực đại trùng nhau, biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở hai đầu. Giá trị $\lambda_2$ là?

  Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yâng nguồn S phát 3 ánh sáng đơn sắc:màu tím $\lambda_1=0,42\mu m$ , màu lục $\lambda_2=0,56\mu m$ , màu đỏ $\lambda_3=0,7\mu m$ . Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu vân trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là:
  A. 15vân lục và 20 vân tím
  B. 14vân lục và 19 vân tím
  C. 14vân lục và 20vân tím
  D. 13vân lục và 18vân tím

  Đáp án là B, mọi người giúp mình cách làm với. :-*

  Trên đoạn PQ ta đếm được?

  Bài toán
  Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt là : $\lambda _1=0,69\mu m$ và $\lambda _2=0,46\mu m$. Hai điểm P, Q ở hai phía đối với vân sáng trung tâm O: tại P là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng $\lambda _1$ và tại Q là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng $\lambda _2.$ Trên đoạn PQ ta đếm được:
  A. 20 vân sáng
  B. 27 vân sáng
  C. 1 vân sáng
  D. 19 vân sáng
  * Em giải như vầy mà không biết sai ở đâu??
  - $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{6}{9}$
  + Về phía P có: 6+9-3(trùng)
  + Về phía Q có: 4+6 -2(trùng)
  =$\Rightarrow$ cò 6+9-3+4+6-2+1(trung tâm) =21 vân sáng
  * Mà đáp án lại ghi là C. 1??

  Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khe S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1=0,75 \mu m$, $\lambda _2$. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Trong khoảng rộng $L=15 mm$ quan sát được 70 vạch sáng và 11 vạch tối. Giá trị $\lambda _2$ gần giá trị nào nhất biết hai trong 11 vạch tối nằm ngoài cùng khoảng L
  A. $0,5625 \mu m$
  B. $0,454 \mu m$
  C. $0,725 \mu m$
  D. $0,543 \mu m$

  Quang phổ thu được là:

  Câu hỏi
  Dùng đèn khí Hiđrô chiếu sáng khe F của máy quang phổ. Đặt xen giữa đèn khí hiđrô và khe F một đèn hơi Natri có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn Hiđrô thì quang phổ thu được là:
  A. 6 vạch màu trên nền tối
  B. 5 vạch màu trên nền tối
  C. 4 vạch màu trên nền tối
  D. 3 vạch màu trên nền tối

  Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm:

  Bài toán
  Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là $6.10^{-10}m.$ Dòng điện trong ống là I = 4mA. Biết vận tốc của electron khi bức ra khỏi catốt là $2.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right).$ Coi rằng chỉ có 10% số e đập vào đối catốt tạo ra tia X. Cho khối lượng của đối catốt là $m = 150 \ \text{g}$ và nhiệt dung riêng là 1200J/kgđộ. Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm:
  A. $2,48^0C$
  B. $3,26^0C$
  C. $4,73^0C$
  D. $5,4^0C$

  Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N

  Bài toán
  Cho thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 1 m. Người ta dùng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2 cm và 6 cm. Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N.
  A. 28
  B. 21
  C. 33
  D. 49

  Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B)

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1} = 450 nm; \lambda _{2} = 750 nm$. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là 2 vị trí mà cả 2 hệ vân đều cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân(kể cả A và B)?

  Các bạn giúp mình bài này với, nếu được cho mình lời giải chi tiết nha(0-0):3:3. Mình kém phần này lắm nak.:(:(:(

  Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

  Câu hỏi
  Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch
  B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố ấy
  C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch
  D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó

  Tìm công suất

  Bài toán
  Đặt vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có một cuộn dây (có độ tự cảm L và điện trở thuần r) điện áp xoay chiều có $U=100$ V, cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2A. Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $-50\sqrt{6}$ V thì cường độ tức thời qua mạch là $-\sqrt{2}$. Công suất của mạch điện là
  A. $100\sqrt{3}$ W
  B. $200$ W
  C. $100$ W
  D. $100\sqrt{2}$ W

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...