Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Khoảng cách ngắn nhất của $MN$

  Bài toán
  Trong TN giao thoa I-âng thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với $i_{1}=0,3mm,i_{2}=0,4mm$. Hai điểm M, N trên màn hệ 1 cho vân sáng, hệ 2 cho vân tối, khoảng cách ngắn nhất của MN bằng
  A. $1,2mm$
  B. $1,5mm$
  C. $0,4mm$
  D. $0,6mm$

  Số vân sáng của 2 bức xạ

  Bài toán
  Trong TN I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe $a=0,5mm$, $D=2m$. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ $\lambda _{1}=450nm$, $\lambda _{2}=600nm$. Trên màn xem, M, N nằm cùng phía lần lượt $5,5mm$ và $2mm$ với vân trung tâm. Số vân sáng xem được trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng nhau lần thứ $2$ của 2 bức xạ
  A. $11$
  B. $14$
  C. $15$
  D. $16$

  Giá trị khúc xạ $r_{1}$

  Bài toán
  Một lăng kính có góc chiết quang $A=60$ chiếu 1 tia sáng đơn sắc tới mặt bên thấy tia ló sang mặt bên bên kia đối xứng với tia tới qua mặt phân giác của góc chiết quang. Góc khúc xạ $r_{1}$
  Đáp án là $30$ nha các bạn. Bí

  Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng

  Bài toán
  Chiếu 1 chùm tia sáng trắng song song hẹp vào mặt bên của 1 lăng kính có góc chiết quang $A=6^{o}$ theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,5, với tia tím là 1,54. Lấy $i^{'}=3.10^{-4}\left(rad\right)$. Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng
  A. 8,46 mm
  B. 6,36 mm
  C. 8,64 mm
  D. 5,45 mm

  Giá trị λ2 là?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Người ta chiếu vào 2 khe đồng thời hai bức xạ $\lambda_1 = 0,4\mu m$ và $\lambda_2$. Trên màn người ta đếm được trong bề rộng L= 2,4mm có tất cả 9 cực đại của $\lambda_1 và \lambda_2$ trong đó có 3 cực đại trùng nhau, biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở hai đầu. Giá trị $\lambda_2$ là?

  Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yâng nguồn S phát 3 ánh sáng đơn sắc:màu tím $\lambda_1=0,42\mu m$ , màu lục $\lambda_2=0,56\mu m$ , màu đỏ $\lambda_3=0,7\mu m$ . Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu vân trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là:
  A. 15vân lục và 20 vân tím
  B. 14vân lục và 19 vân tím
  C. 14vân lục và 20vân tím
  D. 13vân lục và 18vân tím

  Đáp án là B, mọi người giúp mình cách làm với. :-*

  Trên đoạn PQ ta đếm được?

  Bài toán
  Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng lần lượt là : $\lambda _1=0,69\mu m$ và $\lambda _2=0,46\mu m$. Hai điểm P, Q ở hai phía đối với vân sáng trung tâm O: tại P là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng $\lambda _1$ và tại Q là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng $\lambda _2.$ Trên đoạn PQ ta đếm được:
  A. 20 vân sáng
  B. 27 vân sáng
  C. 1 vân sáng
  D. 19 vân sáng
  * Em giải như vầy mà không biết sai ở đâu??
  - $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{6}{9}$
  + Về phía P có: 6+9-3(trùng)
  + Về phía Q có: 4+6 -2(trùng)
  =$\Rightarrow$ cò 6+9-3+4+6-2+1(trung tâm) =21 vân sáng
  * Mà đáp án lại ghi là C. 1??

  Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khe S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1=0,75 \mu m$, $\lambda _2$. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Trong khoảng rộng $L=15 mm$ quan sát được 70 vạch sáng và 11 vạch tối. Giá trị $\lambda _2$ gần giá trị nào nhất biết hai trong 11 vạch tối nằm ngoài cùng khoảng L
  A. $0,5625 \mu m$
  B. $0,454 \mu m$
  C. $0,725 \mu m$
  D. $0,543 \mu m$

  Quang phổ thu được là:

  Câu hỏi
  Dùng đèn khí Hiđrô chiếu sáng khe F của máy quang phổ. Đặt xen giữa đèn khí hiđrô và khe F một đèn hơi Natri có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn Hiđrô thì quang phổ thu được là:
  A. 6 vạch màu trên nền tối
  B. 5 vạch màu trên nền tối
  C. 4 vạch màu trên nền tối
  D. 3 vạch màu trên nền tối

  Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm:

  Bài toán
  Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là $6.10^{-10}m.$ Dòng điện trong ống là I = 4mA. Biết vận tốc của electron khi bức ra khỏi catốt là $2.10^5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right).$ Coi rằng chỉ có 10% số e đập vào đối catốt tạo ra tia X. Cho khối lượng của đối catốt là $m = 150 \ \text{g}$ và nhiệt dung riêng là 1200J/kgđộ. Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm:
  A. $2,48^0C$
  B. $3,26^0C$
  C. $4,73^0C$
  D. $5,4^0C$

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...