Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tính bề rộng quang phổ bậc 2

Bài toán
Sóng ánh sáng trắng từ 0.4 đến 0.76 khoảng cách 2 khe sáng đến màn là 1.4m khoảng cách 2 khe sáng 0.8 mm.
A. Tính bề rộng quang phổ bậc 2
B. Bị trí cách vân trung tâm 4mm có những vân sáng ứng với bước sóng nào
1,367 Đọc
1 Trả lời

Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe hẹp ; khoảng cách từ các khe đến màn ảnh là 1,6m. Giữa màn ảnh và hai khe đặt thấu kính hội tụ thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Tại vị trí ảnh lớn hơn, khoảng cách ảnh hai khe là 6 mm. Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là
1,963 Đọc
2 Trả lời

Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

http://x.xx99.net/Asian/As-you-continue-to-massage-the-breast-development-of-the-mid_6842.html

http://video-one.com/video/ca150fcd4f7f57ee0f25722023bf042c.html?fid=Japanese
18,755 Đọc
2 Trả lời

Tính chiết suất n' của L'.

Bài toán
Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.A. 4/3
B. 1,4
C. 1,45
D. 1,52
2,448 Đọc
4 Trả lời

Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ?

Bài toán
Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng?
A. 3,4 mm
B. 3,68 mm
C. 2,8 mm
D. 2,4 mm
1,287 Đọc
0 Trả lời
Thích: namcuong

Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,48 mm và 0,64 mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 34,56 mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, trên AB đếm được 109 vân sáng, hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?
A. 16.
B. 15.
C. 19.
D. 18.
2,210 Đọc
1 Trả lời

Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe young chiếu đồng thời 2 bức xạ với khoảng vân thu được trên màn là 0,5mm và 0,4mm. Xét 2 điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
1,495 Đọc
5 Trả lời
Thích: Mr_Pi

Khoảng vân và số vân sáng thu được

Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phặng chứa 2 khe S1S2 một khoảng D = 1.2m. Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm thấy vị trí thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của 2 khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 khe S1S2 = 4mm. Bỏ thấu kính đi, rồi chiếu sáng 2 khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda = 750nm thì khoảng vân thu được là bao nhiều?

Trong thí nghiệm giao thoa Y âng, nếu chiếu vào 2 khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda = 720nm thì trên màn một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm 2 bước sóng lamda1 = 480nm và lamda2 = 640nm thì trên đoạn L số vân sáng quan sát đc là bao nhiêu?
1,425 Đọc
1 Trả lời

Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính

Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 50 độ, dưới góc tới 60 độ. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với tia đỏ và tím lần lượt là 1,54 và 1,58. Xác định góc hợp bởi tia đỏ và tím ló ra khỏi lăng kính!
Cám ơn mọi người rất nhiều!!!
826 Đọc
0 Trả lời
Thích: Mr_Pi

Tìm chiết suất của lăng kính

Bài toán
Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vuông góc với một màn ảnh E tại điểm O. Sau đó chắn chùm tia sáng bằng một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC, với góc chiết quang A=30. Mặt AB của lăng kính song song với màn ảnh và cách màn ảnh 2m. Điểm tới nằm trên mặt AB rất gần A. Tia sáng bị lệch về phía đáy lăng kính và tách thành một giải cầu vồng. Khoảng cách từ bờ đỏ đến điểm O là 80cm, từ bờ đỏ tới bờ tím là 10cm.
1, Tính chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ.
2, Biết bước sóng của tia tím là 0,4 micromet, tia đỏ là 0,75 micromet và chiết suất của một chất trong suốt biến thiên theo bước sóng theo hàm số n= Ao+Bo/$\lambda$^2. Trong đó A, B là hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường chiết quang. Tính Ao và Bo
1,107 Đọc
2 Trả lời

Tài liệu mới