Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  Bài toán
  Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách màn E một khoảng D = 2m. Người ta đặt thêm một bản mặt song song L có chiết suất n = 1,5 và độ dày e = 1mm trên đường đi của chùm tia sáng xuất hiện từ S1 đến màn. Khi thay bản mặt L bằng một bản mặt song song L' có cùng độ dày, chiết suất n', người ta thấy vân sáng trung tâm dịch thêm một đoạn 8 cm so với khi có L. Tính chiết suất n' của L'.A. 4/3
  B. 1,4
  C. 1,45
  D. 1,52
  Xem thêm
  0 Thích
  4 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng?
  A. 3,4 mm
  B. 3,68 mm
  C. 2,8 mm
  D. 2,4 mm
  Xem thêm
  1 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,48 mm và 0,64 mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 34,56 mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, trên AB đếm được 109 vân sáng, hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?
  A. 16.
  B. 15.
  C. 19.
  D. 18.
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa khe young chiếu đồng thời 2 bức xạ với khoảng vân thu được trên màn là 0,5mm và 0,4mm. Xét 2 điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?
  A. 2
  B. 5
  C. 3
  D. 4
  Xem thêm
  1 Thích
  5 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phặng chứa 2 khe S1S2 một khoảng D = 1.2m. Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm thấy vị trí thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của 2 khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 khe S1S2 = 4mm. Bỏ thấu kính đi, rồi chiếu sáng 2 khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda = 750nm thì khoảng vân thu được là bao nhiều?

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Y âng, nếu chiếu vào 2 khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda = 720nm thì trên màn một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm 2 bước sóng lamda1 = 480nm và lamda2 = 640nm thì trên đoạn L số vân sáng quan sát đc là bao nhiêu?
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 50 độ, dưới góc tới 60 độ. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với tia đỏ và tím lần lượt là 1,54 và 1,58. Xác định góc hợp bởi tia đỏ và tím ló ra khỏi lăng kính!
  Cám ơn mọi người rất nhiều!!!
  Xem thêm
  1 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vuông góc với một màn ảnh E tại điểm O. Sau đó chắn chùm tia sáng bằng một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC, với góc chiết quang A=30. Mặt AB của lăng kính song song với màn ảnh và cách màn ảnh 2m. Điểm tới nằm trên mặt AB rất gần A. Tia sáng bị lệch về phía đáy lăng kính và tách thành một giải cầu vồng. Khoảng cách từ bờ đỏ đến điểm O là 80cm, từ bờ đỏ tới bờ tím là 10cm.
  1, Tính chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ.
  2, Biết bước sóng của tia tím là 0,4 micromet, tia đỏ là 0,75 micromet và chiết suất của một chất trong suốt biến thiên theo bước sóng theo hàm số n= Ao+Bo/$\lambda$^2. Trong đó A, B là hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường chiết quang. Tính Ao và Bo
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda _{d}= 720 nm$ và bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda _{l}$ (có giá trị trong khoảng từ $500 nm$ đến $575 nm$). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của $\lambda _{l}$ là
  A. 560nm
  B. 540nm
  C. 500nm
  D. 520nm
  Xem thêm
  2 Thích
  7 Bình Luận
  Bài toán
  Cho thí nghiệm Iang, ánh sáng có bước sóng $500nm$. H là chân đường cao từ $S_{1}$ tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe $S_{1}, S_{2}$ đến khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là $\dfrac{1}{7} m$. Để năng lượng tại H lại bị triệt tiêu thì phải dịch màn xa thêm ít nhất là $\dfrac{16}{35} m$. Khoảng cách hai khe $S_{1} và S_{2}$ là
  A. 2 mm
  B. 1,8 mm
  C. 0,5 mm
  D. 1 mm
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Chiếu ánh sáng trắng ( có bước sóng từ $0,38\mu$ đến $0,76\mu $) vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,8m. Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 4,5mm?
  A. $0,380\mu m$
  B. $0,480\mu m$
  C. $0,540\mu m$
  D. $0,760\mu m$
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...