Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$

  Bài toán:
  Trong thí nghiệm Young người ta cho hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,6 \mu m$ và bước sóng $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách hai khe $a = 0,2 mm$, khoảng cách màn đến hai khe $D = 1m$. Cho giao thoa trường là $2,4 cm$ trên màn, đếm thấy có $17$ vạch sáng trong đó có $3$ vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$.
  A. $0,48 \mu m$
  B. $0,65 \mu m$
  C. $0,7 \mu m$
  D. $0,56 \mu m$

  Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O

  Bài toán:
  Trong thí nghiêm giao thoa qua khe Young. Các khe $S_1$, $S_2$ được chiếu bởi nguồn $S$. Biết khoảng cách $S_1S_2 = a = 1,5mm$, khoảng cách từ hai khe đến màn $D = 3m$. Nguồn $S$ phát ra hai ánh sáng đơn sắc: màu tím có $\lambda_1 = 0,4 \mu m$ và màu vàng có $\lambda_2 = 0,6 \mu m$. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm $O$ (vân sáng trung tâm) có giá trị là
  A. $1,2mm$
  B. $4,8mm$
  C. $2,4mm$
  D. Một giá trị khác

  Có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm

  Bài toán:
  Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau $0,8 mm$ và cách màn là $1,2 m$. Chiếu đòng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0,75 \mu m$ và $\lambda_2 = 0,5 \mu m$ vào hai khe Young. Hỏi trong vùng giao thoa có độ rộng $10 mm$ (ở hai bên vân sáng trung tâm và cách đều vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm
  A. có 5 vân sáng
  B. có 4 vân sáng
  C. có 3 vân sáng
  D. có 6 vân sáng

  Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ ...

  Bài toán :
  Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng ${\lambda }_{1}=0,64\mu m;{\lambda }_{2}$. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được $11$ vân sáng, trong đó số vân của bức xạ ${\lambda }_{1}$ và của bức xạ ${\lambda }_{2}$ lệch nhau $3$ vân , bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị là :
  A. $0,4 \mu m. $
  B. $0,45 \mu m.$
  C. $0,72 \mu m.$
  D. $0,54 \mu m$

  Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đến màn là $1m$. Ta chiếu vào 2 khe đồng thời 2 bức xạ $ \lambda_{1}=0,5 \mu m$ và $ \lambda_{2}$ .Trên bề rộng $ L=3mm$ người ta quan sát được có tất cả 9 cực đại của cả 2 bức xạ trong đó có 3 bức xạ trùng nhau, hai trong số đó ở 2 đầu, $\lambda_{2} =$:
  A. $ 0,5 \mu m$
  B. $ 0,6 \mu m$
  C. $ 0,7 \mu m$
  D. $ 0,75 \mu m$

  Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng.

  Bài toán: Trong thí nghiệm Young, ta có các giá trị a, D là cố định. Đặt ngay sau một trong hai khe 1 bản mặt song song có độ dày e và chiết suất n. Xác định công thức tính độ dịch chuyển hệ vân giao thoa theo a, D, e,n

  Tìm khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên màn.

  Bài toán:
  Trong một thí nghiêm giao thoa ánh sắp, người ta ghép 2 lăng kính có góc chiết quang $A=A'= 1^0$ và $n=n_1=1,5$,, BC là đáy chung của 2 lăng kính. Đặt trước 2 lăng kính một nguồn sáng S, S nằm trên mặt phẳng chứa đáy BC. Gọi $S_1,S_2$ là ảnh tạo bới S qua 2 lăng kính nằm trên đường thẳng xy quá S và vuông góc với đáy chung BC của 2 lăng kính.
  a) Tìm $S_1S_2$
  b) Đặt sau 2 lăng kính màn e vuông góc với đáy BC và cắt (SBC) tại O. Biết $SO=2,6 m, SB=0,5 m$. Ánh sáng đơn sắc ở S có $\lambda =2,5 \mu m$. Tìm i và số vân sáng trên màn e

  Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính

  Bài toán
  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $\ A=6^0$, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là $\ 1,64$ và $\ 1,68$. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím nói trên vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng
  A. $\ 1,16^0$
  B. $\ 0,36^0$
  C. $\ 0,24^0$
  D. $\ 0,12^0$

  [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng.

  Bài toán :
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 $ và $\lambda_2 $ , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là $i_1= 0,48(mm)$ và $i_2$. Hai điểm điểm $A, B$ trên màn quan sát cách nhau $34,56(mm)$ và $AB$ vuông góc với các vân giao thoa. Biết $A$ và $B$ là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn $AB$ quan sát được $109$ vân sáng trong đó có $19$ vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm $i_2$.
  A. $0,64 mm$.
  B. $0,46 mm$.
  C. $0,72 mm$.
  D. $0,27 mm$.

  Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O?

  Bài toán:
  Trong thí nghiệm Ashley Young về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,5\mu m.$ Hệ vân quan sát được trên 1 màn ảnh đối xứng qua vị trí O trên màn. Một quả cầu thủy tinh có bán kính r, chiết suất n=1,5 chắn trước khe sáng $S_1$ sao cho tâm của quả cầu nằm trên đường nối $S_1$ và O. Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt nó người ta thấy được vân tối tại O là.
  A. $0,125\mu m$
  B. $0,25\mu m$
  C. $0,5\mu m$
  D. $1\mu m$
  B

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...