Bài tập Lượng tử ánh sáng

Bài tập Lượng tử ánh sáng

[2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn tại đây
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự, và phải trình bày theo mẫu sau: (có được bằng cách ấn vào nút LB trên khung soạn thảo)
Bài x. (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
A. Đáp án A viết ở đây
B. Đáp án B viết ở đây
C. Đáp án C viết ở đây
D. Đáp án D viết ở đây
Mã:
Chú ý
[b][color=blue]Bài x.[/color][/b] (Đề thi thử lần y, trường z)
Đề bài viết ở đây
[b][color=blue]A.[/color][/b] Đáp án A viết ở đây
[b][color=blue]B.[/color][/b] Đáp án B viết ở đây
[b][color=blue]C.[/color][/b] Đáp án C viết ở đây
[b][color=blue]D.[/color][/b] Đáp án D viết ở đây
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
28,317 Đọc
53 Trả lời

tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3Mev

Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3Mev
166 Đọc
0 Trả lời

Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ?

Bài toán
Một nguồn có công suất 2W phát ra bước sóng $\lambda=0,597 \mu m$ theo moị hướng như nhau. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt $d= 4mm$ và mắt còn có thể cảm nhận ánh sáng khi có tối thiểu 80 photon đập vào mắt trong 1s. Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ?
3,753 Đọc
8 Trả lời

Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là

Bài toán
Chùm tia laser phát ra, tại điểm M cách nguồn một khoảng r mỗi photon có năng lượng $\varepsilon $. Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là
A. 2$\varepsilon $
B. $\varepsilon $
C. $\varepsilon $/2
D. $\varepsilon $/4
516 Đọc
0 Trả lời

Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:

Bài toán
Một khối chất phóng xạ. Trong $t_{1},t_{2}=2t_{1}$ giờ đầu tiên phát ra $n_{2}$ tia phóng xạ. Biết $n_{2}=\dfrac{9}{64}n_{1}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{4}$
B. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
C. $T=\dfrac{t_{1}}{3}$
D.$T=\dfrac{t_{1}}{6} $
2,199 Đọc
5 Trả lời

Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

Bài toán
Ở trạng thái dừng, nguyên tử:
A. Không hấp thụ năng lượng.
B. Không hấp thụ nhưng vẫn có thể bức xạ năng lượng.
C. Không hấp thụ và cũng không bức xạ năng lượng.
D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu hỏi này hơi khiến rất nhiều người đơ đơ cho nên, nếu mem nào chọn đáp án thì đề nghị giải thích cho rõ nhé, đừng làm theo cảm tính đấy !!!
22,258 Đọc
26 Trả lời

Giá trị k là?

Bài toán
Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng lamda, 2lamda, 3lamda vào catot của tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại của e la kW 2W W. Giá trị k
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
761 Đọc
3 Trả lời
Thích: tung113311

Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là

Bài toán
khi chiếu bức xạ có lamda 1 bằng 0,305 micromet vào catot của tế bào quang điện thì electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v1. Thay bức xạ khác có f2= 16.10^14 Hz thì e quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v2=2v1. Nếu chiếu đồng thời 2 bức xa trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là:
A. 3,04V B. 6,06V C. 8,08V D. Đáp án khác
1,470 Đọc
1 Trả lời

Vận tốc của e và số vòng quay của e

Bài toán
Nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh nó. Lực tương tác giữa e và hạt nhân là lực tương tác điện. Vận tốc của e khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính $r_{0}$=5,3.$10^{-11}$m (quỹ đạo K) số vòng quay của e trong một đơn vị thời gian có thể nhận những giá trị đúng nào sau đây? Cho: Hằng số điện k=9.$10^{9}$ $\dfrac{Nm}{C^{2}}$; e=1,6.$10^{-19}$; $m_{e}$=9,1.$10^{-31}$; h=6,625.$10^{-34}$
A. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
B. v=2,2.$10^{4}$ $\dfrac{km}{s}$, f=6,6.$10^{18}$Hz
B. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
D. Giá trị khác
7,457 Đọc
2 Trả lời

Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng

Bài toán
Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng công thức En= E0/n^2 với E0 = -13,6 eV và n= 1,2,3,4, .... để có thể bức xạ tối thiểu 6 phôtôn thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng:
A. 10,2 eV
B. 12,09 eV
C. 12,75 eV
D. 10,06 eV
Mong các bạn giải kĩ lưỡng giùm! Thanks nhiều.
3,455 Đọc
1 Trả lời

Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9

Bài toán
Đồng vị $Na_{11}^{24}$ phóng xạ $\beta ^{-}$ với chu kì bán rã 15 giờ, tạo thành hạt nhân con $Mg_{12}^{24}$. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng $Mg_{12}^{24}$ và $Na_{11}^{24}$ là 0,25. Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9
A. 45 giờ
B. 30 giờ
C. 60 giờ
D. 25 giờ
11,148 Đọc
4 Trả lời

Tài liệu mới

Top