Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Bài tập Hạt nhân nguyên tử

mn giải chi tiết giúp mik nha tai j mik ngu phần n

Thời gian t để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e=2.7 lần gọi là thời gian sống trung bình của chất px. Có bn phần trăm ng tử chất px bị phân rã sau thời gian t=T
150 Đọc
0 Trả lời

Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là:

Bài toán
Ngày nay tỉ lệ của $U235$ là $0,72%$ urani tự nhiên, còn lại là $U238.$ Cho biết chu kì bán rã của chúng là $7,04.108$ năm và $4,46.109$ năm. Tỉ lệ của $U235$ trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây $4,5$ tỉ năm là:
A. $30\%$
B. $46\%$
C. $23\%$
D. $16\%$
5,168 Đọc
4 Trả lời

Năm xảy ra động đất là?

Ở califorlia (Hoa Kì) gần vết nứt San-anddresas thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1979, người ta lấy một mẫu thực vật đã bị hủy diệt do động vật gây ra và đo độ phóng xạ của chúng nhờ đồng vị $C^{14}$ (có chu kỳ bán rã T=5700 năm) thu được kết quả là 0,233 Bq. Biết độ phóng xạ đất không bị chôn vùi chứa thực vật còn sống luôn không đổi và bằng 0,255 Bq. Năm xảy ra động đất là?
1,283 Đọc
3 Trả lời

Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là?

Bài toán
Chất phóng xạ Po(A=210,Z=84) phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành Pb(A=206,Z=82) . Biết khối lượng các hạt là $m_Pb = 205,9744u, m_Po = 209,9828u, m_{\alpha} = 4,0026u.$. Tính năng llượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là?
P/s: Đã sửa.
HBD.
11,690 Đọc
3 Trả lời
Thích: hieubuidinh

Năng lượng toả ra trong một phản ứng

Bài toán
Hạt nhân (A=226, Z=88) Ra đứng yên phát ra tia alpha và biến thành hạt nhận X. Biết rằng động năng của alpha là 4,8MeV. Lấy gần đúng khối lượng theo số khối. Năng lượng toả ra trong một phản ứng là
A. 1,231MeV
B. 2,596MeV
C. 4,886MeV
D. 9,667MeV
208 Đọc
0 Trả lời

Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm

Bài toán
Nguồn phóng xạ Co60 có chu kỳ bán rã T = 4 năm. Lúc đầu mỗi ngày có 10^14 hạt nhân của nguồn bị phân rã. Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm.
234 Đọc
1 Trả lời

Bài toán về máy đếm xung.

Bài toán
Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm $t_0=0$ . Đến thời điểm $t_1 =2h$ giờ, máy đếm được $n_1$ xung, đến thời điểm $t_2=3t_1$ , máy đếm được $n_2$ xung, với $n_2=2,3n_1$ . Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.
A. $4,71h$
B. $2,63 h$
C. $3,42 h$
D. $4,42h$
16,028 Đọc
2 Trả lời

Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào

Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ có động năng là 4 (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xảy ra phản ứng hạt nhân: $\alpha $ + 7N14 $\rightarrow $ 8O16 + p. Biết động năng của hạt proton là 2,09 (MeV) và hạt proton chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt $\alpha $ một góc 60 độ. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Xác định năng lượng của phản ứng tóa ra hay thu vào :
A. Phản ứng tỏa năng lượng 2,1 MeV
B. Phản ứng thu năng lượng 2.1 MeV
C. Phản ứng thu năng lượng 1,2 MeV
D. Phản ứng tỏa năng lượng 1,2 MeV
851 Đọc
1 Trả lời

Tính số lần nơtron va chạm

Bài toán
Nơtron sinh ra trong sự phân hạch là nơtron nhanh (có động năng cỡ MeV) . Để làm chậm nơtron người ta cho nó va chạm với hạt nhân của chất làm chậm. Giả sử m và v là khối lượng và vận tốc của nơtron, M là khối lượng của hạt nhân chất làm chậm (coi như đứng yên) . Coi va chạm là đàn hồi và trực diện. Nơtron nhiệt là nơtron chậm có động năg cỡ kT, T là nhiệt độ khoảng 300K, k=1,38.10^-23 J/K là hằng số Bôn xơ man. Tính số lần va chạm cần thiết để notron có động năng ban đầu 2MeV trở thành notron nhiệt nếu chất làm chậm là hạt nhân doteri trong mước nặng
A. 8 lần
B. 7 lần
C. 9 lần
D. 6 lần
621 Đọc
0 Trả lời

Tài liệu mới

Top