Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  Bài toán
  Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm $t_0=0$ . Đến thời điểm $t_1 =2h$ giờ, máy đếm được $n_1$ xung, đến thời điểm $t_2=3t_1$ , máy đếm được $n_2$ xung, với $n_2=2,3n_1$ . Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.
  A. $4,71h$
  B. $2,63 h$
  C. $3,42 h$
  D. $4,42h$
  Xem thêm
  2 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Bắn hạt $\alpha $ có động năng là 4 (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xảy ra phản ứng hạt nhân: $\alpha $ + 7N14 $\rightarrow $ 8O16 + p. Biết động năng của hạt proton là 2,09 (MeV) và hạt proton chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt $\alpha $ một góc 60 độ. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Xác định năng lượng của phản ứng tóa ra hay thu vào :
  A. Phản ứng tỏa năng lượng 2,1 MeV
  B. Phản ứng thu năng lượng 2.1 MeV
  C. Phản ứng thu năng lượng 1,2 MeV
  D. Phản ứng tỏa năng lượng 1,2 MeV
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Nơtron sinh ra trong sự phân hạch là nơtron nhanh (có động năng cỡ MeV) . Để làm chậm nơtron người ta cho nó va chạm với hạt nhân của chất làm chậm. Giả sử m và v là khối lượng và vận tốc của nơtron, M là khối lượng của hạt nhân chất làm chậm (coi như đứng yên) . Coi va chạm là đàn hồi và trực diện. Nơtron nhiệt là nơtron chậm có động năg cỡ kT, T là nhiệt độ khoảng 300K, k=1,38.10^-23 J/K là hằng số Bôn xơ man. Tính số lần va chạm cần thiết để notron có động năng ban đầu 2MeV trở thành notron nhiệt nếu chất làm chậm là hạt nhân doteri trong mước nặng
  A. 8 lần
  B. 7 lần
  C. 9 lần
  D. 6 lần
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Lý thuyết về sự phân hạch cho rằng hạt nhân U235 sau khi hấp thụ một nơtron thì bị kích thích, mới đầu chi thành hai hạt nhân trung gian ở cách nhau một khoảng d xấp xỉ bằng tổng bán kính của hai hạt nhân ấy d=R1+R2=1.6.10^-14. Khi ấy lực hạt nhân không còn tác dụng nữa mà lực culong làm hai hạt nhân trung gian bật ra. Trong quá trình này chúng phân rã thành các hạt nhân sản phẩm của sự phân raz và một số nơtron. Để đơn giản cho rằng hai hạt nhân trung gian giống nhau, thế năng tĩnh điện của hai hạt Wt=kq1q2/d chuyển thành động năng của chúng. Tính vận tốc của hai hạt trung gian.
  Đáp án:1,25.10^7 m/s
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Cho phản ứng hạt nhân D+ X= He + 23,8 MeV.
  Nước trong thiên nhiên chứa 0,003% khối lượng đồng vị 2D1 (có trong nước nặng D2O). Hỏi nếu dùng toàn bộ đơteri có trong 1 tấn nuớc thiên nhiên để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là bao nhiêu ? Lấy khối lượng nguyên tử đơteri là 2u.
  A. 6,89.10^13 J.
  B. 1,72.10^13 J.
  C. 5,17.10^13 J.
  D. 3,44.10^13 J.
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Câu hỏi
  Cho mình hỏi hạt notron, proton có độ hụt khối, động năng, động lượng hay không vậy?
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Một chất phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong $5$ phút có $196$ nguyên tử phân rã, những sau đó $5,2$ giờ (kể từ lúc $t=0$) cũng trong $5$ phút chỉ có $49$ nguyên tử bị phân rã. Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$.
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận
  Bài toán
  Hạt nhân Na phân rã β− và biến thành hạt nhân A với chu kì bán rã là 15giờ. Lúc đầu mẫu Natri là nguyên chất. Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng A và khối lượng natri có trong mẫu là 0,75. Hãy tìm tuổi của mẫu natri?
  Xem thêm
  0 Thích
  6 Bình Luận
  Bài toán
  Cho một quá trình phóng xạ như sau: 238U --$\Rightarrow$206Pb+$8\alpha +6\beta ^{-}$
  ban đầu có 4g U nguyên chất. Chu kì bán rã $T=4,5.10^{9}$ năm. Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm xấp xỉ là:
  A. 9,35.$10^{12}$ hạt
  B. 93,5.$10^{12}$ hạt
  C. 72,5.$10^{12}$hạt
  D. 7,25.$10^{12}$ hạt
  Xem thêm
  0 Thích
  1 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...