Vật lí 12

Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Chủ đề
113
Bài viết
271

Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng
Chủ đề
3.2K
Bài viết
13.4K
Chủ đề
3.2K
Bài viết
13.4K

Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng
Chủ đề
1.7K
Bài viết
7K
Chủ đề
1.7K
Bài viết
7K

Dao động và sóng điện từ

Sóng điện từ có đặc điểm và tính chất gì?
Chủ đề
464
Bài viết
1.8K

Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng
Chủ đề
714
Bài viết
2.7K
Chủ đề
714
Bài viết
2.7K

Lượng tử ánh sáng

Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt
Chủ đề
400
Bài viết
1.5K

Hạt nhân nguyên tử

Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân
Chủ đề
344
Bài viết
1.2K

Từ vi mô đến vĩ mô

Hạt sơ cấp, hạt quac. Hệ Mặt Trời, thiên hà, vũ trụ.
Chủ đề
5
Bài viết
28
Top