Động lực học vật rắn

Khảo sát chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Li độ dao động tổng hợp của chất điểm

Bài toán
Dao động của một chất điểm là sự tổng hợp của hai dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1=2Acos(ωt+φ1) và x2=3Acos(ωt+φ2). Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là 1 và -2 thì li độ dao động tổng hợp bằng 15cm. Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là -2 và 1 thì li độ dao động tổng hợpcủa chất điểm có thể bằng
A. 2 15cm
B. 2 21cm
1,995 Đọc
1 Trả lời

Tìm khoảng cách giữa các giọt mưa

Bài toán
Các giọt nước mưa từ một mái nhà rơi xuống đều đặn biết độ cao của mái nhà là 9m. Tìm khoảng cách giữa các giọt biết giọt thứ 4 bắt đầu rơi thì giọt thứ nhất bắt đầu chạm đất
927 Đọc
1 Trả lời

Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật

Bài toán
Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_{0}$ thì lên dốc. Vật đi qua vị trí cách chân dốc 30m tại hai thời điểm $t_{1}=1 $ và $v_{2}=2s $ . Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật biết quá trình đi lên và đi xuống của vật gia tốc của vật có độ lớn bằng nhau
356 Đọc
0 Trả lời

Từ A đến B có 5 nút

Bài toán
Cho em hỏi trong bài tập giao sóng dừng hai đầu cố định, đề cho từ A đến B có 5 nút thì có tổng công 7 nút hay 5 nút
368 Đọc
2 Trả lời

Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến kịp B?

Bài toán
BÀI 1 :1 ng đi xe từ A đến B. AB = 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h ng đó sẽ đến B. Nhưng đi dc 30p thì ng đó dừng lại 25p rồi ms đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, ng đó pải đi với vận tốc bn để đến kịp B?
Bài 2 : 2 xế chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 đi với V=15km/h và đi liên tục k nghỉ, xe 2 đi sớm hơn 1h nhưng dọc đường lại nghỉ 2h. HỎI xe 2 pải đi với V=? Để đến B cùng lúc với xe 1
383 Đọc
0 Trả lời

Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy

Bài toán
Một đồng hồ đếm dây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở mặt đất, biết bán kings trái đất là R=6400km. Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
A. Nhanh 3,375s
B. Chậm 3,375s
C. Nhanh 6,75s
D. Chậm 6,75s
1,134 Đọc
2 Trả lời

Tìm công thức tính khoảng cách, cao độ, thời gian chuyển động ném xiên

Bài toán
Em muốn nhờ các bác giải giùm bài này. Thuộc bài toán chuyển động ném xiên, bảo toàn năng lượng.

Trong tọa độ xOy, phương ngang Ox, phương đứng Oy.

Có 1 cục giấy khối lượng m. Ném cục giấy với lực F 1 góc alpha hợp với phương ngang
Trong trường trọng lực g. Gió có lực Fg hợp với phương ngang góc beta .Cần tìm:
Xmax: Khoảng cách lớn nhất theo phương ngang X
Ymax: Khoảng cách lớn nhất theo phương đứng Y
T: thời gian viên giấy bay về lại độ cao đã ném (cao độ 0)
805 Đọc
0 Trả lời

Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số?

Bài toán
1. Một học sinh dùng cân và đồng hồ đo khối lượng và chu kỳ của con lắc lò xo: $m=100\pm 2$ (g) $T=200\pm 0.02$ (s). Bỏ qua sai số T. Dùng công thức $T=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}$ để tính $k$. Hãy tính sai số tương đối phép đo hệ số đàn hồi $k$?
2. Nêu các lý do dẫn đến sai số khi dùng panme?
2,483 Đọc
3 Trả lời

Tài liệu mới

Top