Điện tích - Điện trường

Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?

Các bạn giúp mình câu này với:
Ba mặt cầu kim loại đồng tâm có bán kính r1<r2<r3. Tích xác điện tích lần lượt là q1, q2, q3. A là một điểm nằm giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai cách tâm một đoạn r.(r1<r<r2). Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?
58 Đọc
0 Trả lời

tính q1, q2

Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang điện tích $q_1, q_2$ đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau 1 lực bằng $2,7.10^-4$ (N). Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau một lực bằng $3,6.10^-4$ (N). Tính $q_1, q_2$
63 Đọc
0 Trả lời

vật lí 9

Để đun sôi 1 lượng, dùng 2 điện trở mắc nối tiếp mất 15 phút, 2 điện trở mắc song song mất 3 phút 20 giây. Hỏi nếu mắc từng điện trở riêng biệt mất bao lâu đun nước?
104 Đọc
0 Trả lời

Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu

Bài toán
Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu không dẫn điện bán kính R và r, tích điện Q và q tương ứng. Biết rằng điện tích phân bố đều trên mặt phẳng bán cầu, tâm của các mặt phẳng thiết diện lớn nhất của các bán cầu trùng nhau
345 Đọc
0 Trả lời

Dùng tích phân để giải một số bài toán tĩnh điện

Bài toán
Một sợi dây có dạng một cung tròn mảnh Bán kính R, góc ở tâm 2a, sợi dây tích điện đều là q>0 đặt trong không khí. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại tâm cung tròn.
338 Đọc
0 Trả lời

Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1

Bài toán
Hai tụ phẳng không khí có cùng diện tích S và d1=2d2 cùng được tích điện đến hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản Song nhau)?
434 Đọc
0 Trả lời

Cách vẽ lại mạch tụ điện gồm các tấm kim loại

Câu hỏi
Đề bài cho 4 tấm kim loại phẳng diện tích S song song nhau cách đều nhau lần lượt là A B C D, A C được nối với hai cực của nguồn điện B D được nối với nhau bằng dây dẫn.
Mọi người giúp em với và cả cách vẽ lại khi gặp một bài bất kì
523 Đọc
0 Trả lời

Điện tích điện trường

Bài toán
Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang điện tích q1=5*10^ -8 C. Qủa cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán kính R2 = 5cm mang điện tích q2= -6*10^-8C. Xác đinh cường độ điện trường ở những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm.
3,716 Đọc
4 Trả lời
Thích: Ngoc bibu

Hỏi chúng được sắp xếp như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi điện tích:

Bài toán
Tại 4 đỉnh của một hình vuông canh bằng 10cm có bốn điện tích đặt cố định trong đó có hai điện tích dương và hai điện tích âm độ lớn bằng nhau đều bằng 1.5uC, chúng được đặt trong điên môi = 81 và được đặt sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Hỏi chúng được sắp xếp như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi điện tích:
A. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F=0.043N
B. Các điện tích trái dấu xen kẽ nau, F=0.127N
C. Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F=0.023N
D. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F=0.023N
1,524 Đọc
1 Trả lời

Tính điện tích trong tấm kim loại

34451109542_ec832b6e8d_o.jpg
Cho mạch như hình vẽ, A B C D là các tấm kim loại, lúc đầu đóng S1 lại thì điện tích trong tấm A là Q, giữ nguyên S1 và đóng luôn S2 lại thì điện tích trong tấm A là Q'. Hỏi Q'/Q bằng bao nhiêu.
Xin các thầy cô giúp em với ạ
457 Đọc
0 Trả lời

Tài liệu mới

Top