Bài tập Điện tích - Điện trường

zopping88
zopping88
Mong được chỉ cách giải ạ
zopping88
zopping88
Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa
Bài toán
Hai tụ phẳng không khí có điện dung C, mắc song song và được tích đến hiệu điện thế U rồi ngắt nguồn đi. Các bản của một tụ có thể chuyển động tự do tới nhau. Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa. Biết khối lượng một bản tụ là M. Bỏ qua trọng lực.
Mong mọi người chỉ mình cách giải.
 
Xem các bình luận trước…
Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a
Bài toán
Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Tính hẳn ra E theo a và q cơ mà bạn Galaxy7
Nên bài này giải như sau
Bạn tự vẽ hình nha. Mik nhìn hình xong nói đó
Ta có q1=q2=q3=q, => F1=F2=k."(q1. Q2)"/a^2=k. Q^2/a^2 (dấu "" thay dấu giá trị tuyệt đối
=> F^2=F1^2 +F2^2 +2.F1.F2.cos120=2F1^2 +2F1^2.(-1)/2=F1^2
=> F=F1=k. Q^2/a^2
Đó, mik làm như vậy, nếu sai chỗ nào thì góp ý dùm mik
 
tranvan0111
tranvan0111
Có bao nhiêu cách ghép số tụ trên thành bộ?
Bài toán
Cho 12 tụ giống hệt nhau, mỗi tụ có C= 15 mF đc mắc hỗn tạp đối xứng gồm m nhánh song song, mỗi nhánh có n tụ mắc nối tiếp. Bộ tụ được mắc vào nguồn có U= 50 (V). Có bn cách ghép số tụ trên thành bộ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nắng
Nắng
Thế năng trong điện trường.
Bài toán
Electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo tròn gần hạt nhân nhất $r_0 = 5,3.10^{-11} $ (m).Lực điện của hạt nhân và electron là lực hướng tâm.
a) Tính $W_{đ} , v $ của electron trên quỹ đạo này.
b) Năng lượng của nguyên tử Hidro là $e = -13,6 eV$ bao gồm động năng và thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân. Tính $W_t$
 
Xem các bình luận trước…
Cho em hỏi thế năng của e sao lại tính như thế ạ
Ta có thế năng WM = A M oo Điện tích Q > 0 có các đường sức xuất phát từ Q hướng ra xa vô cùng nên công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q < 0 từ M ra xa vô cùng là công âm, do đó thế năng của q ở M có giá trị âm. 
 
Viet Duy
Viet Duy
Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?
Bài toán
Đặt hai điện tích q1= -4*10^-9 và q2 lần lượt tại 2 đỉnh A và B của hình vuông ABCD có cạnh là 10cm trong không khí. Để cường độ điện trường tại C có vecto Ec vuông góc với vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
monmaru188
monmaru188
Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được
Bài toán
Ba (e) ban đầu đứng yên ở 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Sau đó chúng chuyển động do lực tương tác tĩnh. Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được.

ĐA : $v_{max}=e\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Viet Duy
Viet Duy
Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M?
Bài toán
Cường độ điện trường tại M vó độ lớn E=12000V/m và có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3,0*10^-6C khi đặt q tại M?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top