Bài tập Điện tích - Điện trường

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?

  Đặt hai điện tích q1= -4*10^-9 và q2 lần lượt tại 2 đỉnh A và B của hình vuông ABCD có cạnh là 10cm trong không khí. Để cường độ điện trường tại C có vecto Ec vuông góc với vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?

  Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được

  Bài toán
  Ba (e) ban đầu đứng yên ở 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Sau đó chúng chuyển động do lực tương tác tĩnh. Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được.

  ĐA : $v_{max}=e\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$

  Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M?

  Bài toán
  Cường độ điện trường tại M vó độ lớn E=12000V/m và có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3,0*10^-6C khi đặt q tại M?

  Bài tập cường độ điện trường

  Bài toán
  Một quả cầu $m=30 \ \text{g}$ q= -2.10^-6 C được treo bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn và đặt trong điện trường đều E=2.10^5 V/m hướng thẳng đứng lên trên $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
  1) Lực căng dây = ?
  2) Biết dây chịu được lực căng lớn nhất là 1,5N và quả cầu mang điện tích âm. Tính độ lớn điện tích cực đại của quả cầu mà dây không bị đứt

  Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

  Bài toán
  Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra

  Hai điện tích điểm đăt

  Bài toán
  Hai điện tích điểm đặt cách nhau 20cm trong không khí tác dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực tương tác như cũ biết hằng số điện môi 5

  Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .

  Bài toán
  Ba tụ $C_1 = 1\mu F$ , $C_2=2\mu F$ , $C_3=3\mu F$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất?. Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .
  =))=))

  Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là

  Bài toán
  Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu. Để di chuyển điện tích q = $5.10^{-10}$ C từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = $2.10^{-9}$ J. Coi điện trường trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là
  A. E= 2 $\dfrac{V}{m}$.
  B. E= 40 $\dfrac{V}{m}$.
  C. E= 200 $\dfrac{V}{m}$.
  D. E= 400 $\dfrac{V}{m}$.

  Tính độ lớn cường độ điện trường

  Bài toán
  Một quả cầu nhỏ $m=0.1 \ \text{g}$ mang điện tích q=10^-8C treo bằng sợi dây nhẹ cách điện không dãn vầ đặt trong điện trường đều E có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng dây treo hộ với phương thẳng đứng góc 45°. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính
  1) độ lớn cường độ điện trường
  2) lực căng dây

  Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F

  Bài toán
  Hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau khoảng 20 cm tác dụng với nhau bởi lực điện F. Khi đặt trong dầu và cách nhau 20 cm lực tương tác điện giữa chúng giảm đi 4 lần. Hỏi khi đặt trong dầu khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...