Bài tập Điện tích - Điện trường

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .

  Bài toán
  Ba tụ $C_1 = 1\mu F$ , $C_2=2\mu F$ , $C_3=3\mu F$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất?. Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .
  =))=))

  Công của lực điện

  Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu. Để di chuyển điện tích q = $5.10^{-10}$ C từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = $2.10^{-9}$ J. Coi điện trường trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là
  A. E= 2 $\dfrac{V}{m}$.
  B. E= 40 $\dfrac{V}{m}$.
  C. E= 200 $\dfrac{V}{m}$.
  D. E= 400 $\dfrac{V}{m}$.

  Tính độ lớn cường độ điện trường

  Bài toán
  Một quả cầu nhỏ $m=0.1 \ \text{g}$ mang điện tích q=10^-8C treo bằng sợi dây nhẹ cách điện không dãn vầ đặt trong điện trường đều E có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng dây treo hộ với phương thẳng đứng góc 45°. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính
  1) độ lớn cường độ điện trường
  2) lực căng dây

  Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F

  Bài toán
  Hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau khoảng 20 cm tác dụng với nhau bởi lực điện F. Khi đặt trong dầu và cách nhau 20 cm lực tương tác điện giữa chúng giảm đi 4 lần. Hỏi khi đặt trong dầu khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F

  Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó.

  Bài toán
  Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau treo trên hai dây vào cùng một điểm, được tích điện bằng nhau và cách nhau một đoạn 5cm. Chạm nhẹ tay vào một quả cầu. Tính khoảng cách giữa chúng sau đó.

  Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu?

  Bài toán
  Mắc nguồn điện có suất điện động E=68V và điện trở trong r=4 ôm vào mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1=2 ôm, R2=8 ôm, R3=58,4 ôm, R4=60 ôm và ampe kế A có điện trở không đáng kể. Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu? upload_2017-7-4_10-57-7.

  Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm

  Cho hai điện tích q1= 4.10^-10C, q2=-4.10^-10C đặt ở hai điểm A, B trong không khí, AB= 2cm. Xác định vector cường độ điện trường vector E tại:
  * H - trung điểm AB
  * M cách A 1cm, cách B 3cm
  * N hợp với A, B thành tam giác đều
  Cho e xem thêm hình vẽ nữa ạ, cảm ơn ad nhiều :D

  Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M.

  Giúp em bài toán này với ạ, với có thêm hình minh hoạ để em có thể hiểu rõ hơn, xin cảm ơn
  Một điện tích điểm Q đặt tại điểm O gây ra cường độ điện trường bằng 80000V/m tại điểm A. Biết M là điểm nằm trên OA, OM =2MA. Xác định cường độ điện trường do Q gây ra tại M.

  Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu

  1. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là $\large q_{1}= -3,2.10^{-7} C$ và $\large q_{1}= 2,4.10^{-7} C$ cách nhau một khoảng 12 cm.

  A) Xác định lực tương tác điện giữa chúng.

  b) Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó.

  2. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn các điện tích và hằng số điện môi của dầu.


  3. Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 1,2 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau với lực đẩy bằng lực hút. Tính điện tích lúc đầu của mỗi quả cầu.

  4. Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là $ 2.10^{-3}$ N. Nếu với khoảng cách đó mà đặt trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng $ 10^{-3}$ là N.

  A/ Xác định hằng số điện môi.

  B/ Để lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong điện môi bằng lực tương tác khi đặt trong không khí thì phải đặt hai điện tích cách nhau bao nhiêu? Biết trong không khí hai điện tích cách nhau 20cm.

  Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích

  Bài toán
  Có hai điện tích $q_1$, $q_2$ đặt cách nhau $10 cm$ trong chân không. Điện tích $q_1$ = $5.10^{-9} C$, điện tích $q_2$ = $-5.10^{-9} C$. Xác định cường độ điện trường tại điểm $M$ nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và:
  a) cách đều hai điện tích;
  b) cách $q_1$ một khoảng $5 cm$ và cách $q_2$ một khoảng $15 cm$.

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...