Bài tập Điện tích - Điện trường

Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên

Bài 1: Tính cường độ điện trường gây ra bởi hai bản kim loại rộng, đặt song song, tích điện với điện tích trái dấu có mật độ điện tích là $+ \sigma $ và $- \sigma $.

Bài 2: Xác định cường độ điện trường gây bởi một dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện dương điều với mật độ điện tích là $\lambda=3.10^6\dfrac{C}{m}$ tại điểm $M$ cách dây khoảng $r=10cm$. Biết hằng số điện $\varepsilon_0 =\dfrac{1}{4 \pi 9 10^9}\dfrac{C^2}{N m^2}.$
11,099 Đọc
4 Trả lời

Thế năng trong điện trường.

Bài toán
Electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo tròn gần hạt nhân nhất $r_0 = 5,3.10^{-11} $ (m).Lực điện của hạt nhân và electron là lực hướng tâm.
a) Tính $W_{đ} , v $ của electron trên quỹ đạo này.
b) Năng lượng của nguyên tử Hidro là $e = -13,6 eV$ bao gồm động năng và thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân. Tính $W_t$
8,640 Đọc
7 Trả lời

Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?

Bài toán
Đặt hai điện tích q1= -4*10^-9 và q2 lần lượt tại 2 đỉnh A và B của hình vuông ABCD có cạnh là 10cm trong không khí. Để cường độ điện trường tại C có vecto Ec vuông góc với vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?
241 Đọc
2 Trả lời

Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được

Bài toán
Ba (e) ban đầu đứng yên ở 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Sau đó chúng chuyển động do lực tương tác tĩnh. Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được.

ĐA : $v_{max}=e\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$
462 Đọc
2 Trả lời

Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M?

Bài toán
Cường độ điện trường tại M vó độ lớn E=12000V/m và có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3,0*10^-6C khi đặt q tại M?
538 Đọc
1 Trả lời

Bài tập cường độ điện trường

Bài toán
Một quả cầu $m=30 \ \text{g}$ q= -2.10^-6 C được treo bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn và đặt trong điện trường đều E=2.10^5 V/m hướng thẳng đứng lên trên $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
1) Lực căng dây = ?
2) Biết dây chịu được lực căng lớn nhất là 1,5N và quả cầu mang điện tích âm. Tính độ lớn điện tích cực đại của quả cầu mà dây không bị đứt
566 Đọc
3 Trả lời

Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

Bài toán
Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra
1,501 Đọc
4 Trả lời
Thích: Galaxy 7

Hai điện tích điểm đăt

Bài toán
Hai điện tích điểm đặt cách nhau 20cm trong không khí tác dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực tương tác như cũ biết hằng số điện môi 5
205 Đọc
1 Trả lời
Thích: Galaxy 7

Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .

Bài toán
Ba tụ $C_1 = 1\mu F$ , $C_2=2\mu F$ , $C_3=3\mu F$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất?. Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .
=))=))
4,969 Đọc
9 Trả lời
Thích: kalezim16

Tài liệu mới

Top