Bài tập Điện tích - Điện trường

Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

Bài toán
Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra
4,950 Đọc
6 Trả lời
Thích: Galaxy 7

Dấu và độ lớn của điện tích Qo?

Bài toán
Tại bốn đỉnh của một hình vuông có bốn điện tích điểm Q= +1($ \mu C$) và tại tâm hình vuông có điện tích điểm Qo. Hệ năm điện tích đó nằm cân bằng. Hỏi dấu và độ lớn của điện tích Qo?
2,533 Đọc
2 Trả lời

bài tập về tụ điện

Cho 12 tụ giống hệt nhau, mỗi tụ có C= 15 mF đc mắc hỗn tạp đối xứng gồm m nhánh song song, mỗi nhánh có n tụ mắc nối tiếp. Bộ tụ được mắc vào nguồn có U= 50(v)
1, Có bn cách ghép số tụ trên thành bộ
86 Đọc
0 Trả lời

Thế năng trong điện trường.

Bài toán
Electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo tròn gần hạt nhân nhất $r_0 = 5,3.10^{-11} $ (m).Lực điện của hạt nhân và electron là lực hướng tâm.
a) Tính $W_{đ} , v $ của electron trên quỹ đạo này.
b) Năng lượng của nguyên tử Hidro là $e = -13,6 eV$ bao gồm động năng và thế năng của electron trong điện trường của hạt nhân. Tính $W_t$
10,032 Đọc
9 Trả lời

Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên

Bài 1: Tính cường độ điện trường gây ra bởi hai bản kim loại rộng, đặt song song, tích điện với điện tích trái dấu có mật độ điện tích là $+ \sigma $ và $- \sigma $.

Bài 2: Xác định cường độ điện trường gây bởi một dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện dương điều với mật độ điện tích là $\lambda=3.10^6\dfrac{C}{m}$ tại điểm $M$ cách dây khoảng $r=10cm$. Biết hằng số điện $\varepsilon_0 =\dfrac{1}{4 \pi 9 10^9}\dfrac{C^2}{N m^2}.$
11,996 Đọc
4 Trả lời

Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?

Bài toán
Đặt hai điện tích q1= -4*10^-9 và q2 lần lượt tại 2 đỉnh A và B của hình vuông ABCD có cạnh là 10cm trong không khí. Để cường độ điện trường tại C có vecto Ec vuông góc với vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?
402 Đọc
2 Trả lời

Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được

Bài toán
Ba (e) ban đầu đứng yên ở 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Sau đó chúng chuyển động do lực tương tác tĩnh. Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được.

ĐA : $v_{max}=e\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$
827 Đọc
2 Trả lời

Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M?

Bài toán
Cường độ điện trường tại M vó độ lớn E=12000V/m và có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3,0*10^-6C khi đặt q tại M?
930 Đọc
1 Trả lời

Bài tập cường độ điện trường

Bài toán
Một quả cầu $m=30 \ \text{g}$ q= -2.10^-6 C được treo bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn và đặt trong điện trường đều E=2.10^5 V/m hướng thẳng đứng lên trên $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
1) Lực căng dây = ?
2) Biết dây chịu được lực căng lớn nhất là 1,5N và quả cầu mang điện tích âm. Tính độ lớn điện tích cực đại của quả cầu mà dây không bị đứt
777 Đọc
3 Trả lời

Tài liệu mới

Top