Bài tập Dòng điện không đổi

viet2001azd
viet2001azd
Mạch cầu có vôn kế
Cho mạch như hình
Uab= 24V, R1=2, R2= 10, R3= 6
a) Vôn kế chỉ số 0, tính R4.
B) Điều chỉnh R4 để vôn kế chỉ 2V. Tìm giá trị của R4 khi đó. Cực dương của vôn kế nối với điểm nào?
DA: a: R4= 30
b: Ucd= 2V thì R4 = 18; Ucd=-2V thì R4= 66
vcau.png
 
Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy
Bài toán
Một máy phát điện cung cấp điện cho 1 động cơ. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là E=25V; r=1 ohm. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R=1,5 ohm.
A) Tính công suất của nguồn và hiệu suất của nó
b) Tính công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. Từ đó xác định hiệu suất của động cơ
c) Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ là bao nhiêu?
 
Bài toán
Một máy phát điện cung cấp điện cho 1 động cơ. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là E=25V; r=1 ohm. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R=1,5 ohm.
A) Tính công suất của nguồn và hiệu suất của nó
b) Tính công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. Từ đó xác định hiệu suất của động cơ
c) Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ là bao nhiêu?
Bài toán
Một máy phát điện cung cấp điện cho 1 động cơ. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là E=25V; r=1 ohm. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R=1,5 ohm.
A) Tính công suất của nguồn và hiệu suất của nó
b) Tính công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. Từ đó xác định hiệu suất của động cơ
c) Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ là bao nhiêu?
B gửi đáp án bài này giúp m dc không
 
minhtangv
minhtangv
Bài tập về quạt điện trên ô tô
Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.

A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?

B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.

C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

a. Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức $U=12V$

Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó $I=1,25A$

b. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong 1h là: $A=U.I.t=12.1,25.3600=54000J=0,015KWh$

c. Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng sau 1s
$H\left(\%\right)={\dfrac{P_{ci}}{P}}.100={\dfrac{P-P_{nh}}{P}}.100$
$\Rightarrow P_{nh}=\dfrac{P\left(100-H\right)}{100}=\dfrac{15\left(100-85\right)}{100}=2,25J$
$\Rightarrow R=\dfrac{P_{nh}}{I^2}=\dfrac{2,25}{1,25^2}=1,44\Omega $
 
Last edited:
minhtangv
minhtangv
Bài toán về quạt điện mini trong ô tô
Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.
A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?
B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.
C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 
Tuyết Ly
Tuyết Ly
Mạch cầu
Xem các bình luận trước…
viet2001azd
viet2001azd
Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp
Cho mạch như hình :
Nếu đặt vào AB hiệu điện thế U1=100V thì Ucd=40V và khi đó dòng điện qua R2 là 1A. Ngược lại, đặt vào CD hiệu điện thế U2=60V thì Uab=15V. Xác định R1, R2, R3.(ĐA: R1=20 Ôm; R2=60; R3=40)
physical.17.png
 
Khi đặt U1 và AB thì mạch: R1 // (R2 nt R3)
Ucd = U(R3) suy ra R3=40
suy ra U(R2) = 60 suy ra R2=60
Khi đặt U2 vào CD thì mạch: R3 // (R1 nt R2)
suy ra U(R2) = 60-15 = 45 suy ra cường độ dòng điện I = U(R2) / R2 =0,75
Uab = U(R1) suy ra R1 = 20
 
viet2001azd
viet2001azd
Tìm điện trở R4 của mạch
Cho mạch như hình. Uab= 90V, R1=R3=45 ôm, R2=90 ôm. Tính R4 biết khi K mở và khi K đóng cường độ dòng điện qua R4 là như nhau.(đáp án là 15 ôm)
 
D
Duc123321
Ai giai giup e 2 bai nay vs
L
limpho
Cách mắc điện trở trong hộp đen
Thầy, cô và các bạn giúp em bài 23.42 - giải toán vật lí 11này ạ:
"Hộp đen" B có bốn đầu ra 1; 2; 3; 4; 23.42.png
Dụng cụ dò tìm gồm có một pin mắc nối tiếp với một am pe kế A. Điện trở trong của P và của ampe kế không đáng kể. Lần lượt nối hai đầu của mạch dò vào từng cặp đầu ra của "hộp đen" và đọc số chỉ của ampe kế trong mỗi trường hợp, ta có kết quả như sau:
I13 = 3. I12=3. I14; I13=2. I23=2. I24=2. I34
Cho biết trong hộp chỉ mắc các điện trở giống nhau; hãy vẽ ra cách mắc các điện trở trong hộp này.
Em cảm ơn.
 
Tính Điện Trở Tương Đương AB

Tài liệu mới

Top