Dòng điện trong các môi trường

mối quan hệ giữa u và i

Tại sao định luật ôm thì I=U/R còn công suất I=S/U, tại sao u và i lại tỉ lệ khác nhau, và trong trường hợp nào thì sử dụng 2 công thức trên
91 Đọc
0 Trả lời

Tài liệu mới

Top