Lí thuyết Dòng điện trong các môi trường

Tại sao quy ước chiều dòng điện là ngược chiều e?

Người ta đã quy ước tức là có lý do, không thể nói luật bất thành văn, ai biết giải đáp với ạ?
488 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top