Bài tập Từ trường

Hỏi e bị lệch theo trục nào?

Bài toán
Một chùm electron 10kev chuyển động theo trục ox bị làm lệch bởi từ trường B=0,002 T hường theo trục z. Hỏi e bị lệch theo trục nào? Bán Kính Qũy Đạo?
364 Đọc
0 Trả lời

Điện tích sượt qua bản tự ở trên rồi sẽ va vào bản dưới tại ví trí cách điểm xuất phát là bao nhiêu?

Bài toán
Nhờ mọi người xem giúp ạ
Một vật nhỏ khối lượng m và điện tích +q được buông ra không vận tốc ban đầu từ một bản của tụ điện phẳng, khoảng cách giữa 2 bản tụ là d. Người ta đặt hiệu điện thế U giữa 2 bản tụ và một từ trường B có hướng song với 2 bản tụ

a/ Chứng tỏ rằng nếu U<qB2d2/2m thì không có dòng điện trong mạch?

B/ Điện tích sượt qua bản tự ở trên rồi sẽ va vào bản dưới tại ví trí cách điểm xuất phát là bao nhiêu?
558 Đọc
0 Trả lời

Tìm vận tốc lớn nhất của thanh MN

Bài toán
Hai thanh kim loại thẳng đứng điện trở không đáng kể hai đầy nối với nhau bởi điện trở 2 ôm. Tựa trên hai thanh này là thanh kim loại MN=l=30cm khổi lượng 100g thả cho trượt không ma sát thẳng đứng xuống dưới và luôn nằm ngang. Tất cả đặt trong từ trường đều có vecto vuông góc mp hình vẽ có chiều từ trong ra ngoài. Tìm vận tốc lớn nhất của thanh MN
584 Đọc
0 Trả lời

Từ truờng bên trong cuộn dây Solenoid

Câu hỏi
Từ truờng bên trong cuộn dây Solenoid:
A. Bằng không.
B. Đồng Nhất
C. Tăng dần theo khoảng cách tính từ trục cuộn dây.
D. Giảm dần theo khoảng cách tính từ trục cuộn dây.
Câu hỏi
Từ trường trong cuộn dây Solenoid gồm 100 vòng dai 20mm có dòng điện 10A chạy qua:
A. 0,00063T
B. 0,0013T
C. 0,063T
D. 0,13T
2,486 Đọc
1 Trả lời

Biết toàn bộ dây dẫn đặt trong từ trường đều có phương nằm ngang hãy xác định cảm ứng từ B

Bài toán
một đoạn dây đồng chất có khối lượng 10g dài 30 cm. Đầu trên của dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh O. Khi cho dòng điện 8A qua thanh thì đầu dưới M của B di chuyển một đoạn nhỏ và lệch khỏi phương thẳng đứng góc 5 độ. Biết toàn bộ dây dẫn đặt trong từ trường đều có phương nằm ngang hãy xác định cảm ứng từ B. Lấy $g=9.8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và sin 5 = 0.0872.
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/:-B:-B:-B:-B
5,661 Đọc
1 Trả lời

Một electron đang chuyển động thì đi vào từ trường có phương ngược với phương chuyển động.

Bài toán
Một electron đang chuyển động thì đi vào từ trường có phương ngược với phương chuyển động. Electron sẽ
A. được gia tốc nhanh hơn
B. chuyển động theo quỹ đạo tròn
C. chậm dần rồi quay lại
D. tiếp tục chuyển động như ban đầu
1,141 Đọc
2 Trả lời

Tính tỷ số tốc độ hạt electron và hạt alpha.

Bài toán
Một electron chuyển động vuông góc với từ trường đều chịu một lực tác dụng bằng với lực tác dụng lên hạt alpha cũng chuyển động vuông góc từ trường đó. Tính tỷ số tốc độ hạt electron và hạt alpha.
857 Đọc
0 Trả lời

Lực điện từ tác dụng lên mỗi mét dài của mỗi dây?

Bài toán
Hai dây dẫn dài vô hạn song song cách nhau 10cm, trong có hai dòng điện I1=I2=10A chạy song song cùng chiều. Lực điện từ tác dụng lên mỗi mét dài của mỗi dây là?

Lực hút hay lực đẩy? Độ lớn bao nhiêu?
1,600 Đọc
0 Trả lời
Thích: Kiêm

Bắn 2 electron vào từ trường đều, theo hướng vuông góc với các đường sức từ, với các vận tốc đầu v1

Bài toán
Bắn 2 electron vào từ trường đều, theo hướng vuông góc với các đường sức từ, với các vận tốc đầu $v_1 > v_2$. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Vận tốc của các electron được bảo toàn
B. Chu kỳ chuyển động của chúng bằng nhau
C. Động năng của chúng bằng nhau
D. Bán kính quỹ đạo của chúng bằng nhau
1,799 Đọc
1 Trả lời

Tính vận tốc của electron.

Bài toán
Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B=1mT theo phương vuông góc với đường sức từ trường, với bán kính quỹ đạo của electron là 0,4m. Tính vận tốc của electron.
2,653 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top