Lí thuyết Khúc xạ ánh sáng

Nêu 1 phương án thị nghiệm có thể kiểm tra được mối quan hệ giữa góc tới (i) và góc khúc xạ (r)

Bài toán
Nêu 1 phương án thị nghiệm có thể kiểm tra được mối quan hệ giữa góc tới (i) và góc khúc xạ (r)
và khi góc tới (i) tăng thì góc khúc xạ (r) thay đổi như thế nào
- Nếu chiết xuất tỉ đối lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 thì ánh sáng đi như thế nào và liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết xuất tuyệt đối

Ai giúp e với ạ :(( mai lớp e thao giảng
1,223 Đọc
3 Trả lời

Độ sáng của tia khúc xạ yếu hơn độ sáng của tia tới?

Tại sao trong thực tế thì độ sáng của tia khúc xạ lại yếu hơn độ sáng của tia tới?
949 Đọc
5 Trả lời

Tài liệu mới

Top