Lí thuyết Mắt và các dụng cụ quang

Công thức tính độ phóng đại ảnh k của hệ 2 thấu kính ghép sát nhau là gì ?

Câu hỏi
Công thức tính độ phóng đại ảnh k của hệ 2 thấu kính ghép sát nhau là gì?
513 Đọc
0 Trả lời

Ảnh như thế nào?

Vật thật đặt tại tiêu điểm vật (F) của thấu kính hội tụ cho ảnh như thế nào?
967 Đọc
2 Trả lời

Xác định loại thấu kính

Bài toán
Đặt một vật sáng $AB$ vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng ($A$ nằm trên trục chính) thì ảnh của vật nhỏ hơn vật. Khi dịch vật dọc theo trục chính, lại gần thấu kính thì ảnh của vật có độ cao tăng dần đến khi bằng vật và sau đó cao hơn vật. Thấu kính đó là thấu kính
A. phân kỳ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến thấu kính
B. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến tiêu điểm
C. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến thấu kính
D. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến thấu kính
3,276 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top