Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
  Bài toán
  Hai vật dao động điều hòa coi như trên trục Ox, cùng tần số và cùng vị trí cân bằng, có các biên độ lần lượt là 4cm và 2cm. Biết độ lệch pha hai dao động nói trên là 60 độ. Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật?
  A. 2$\sqrt{3}$cm
  B. 2$\sqrt{2}$cm
  C. 3$\sqrt{3}$cm
  D. 6cm
  Xem thêm
  0 Thích
  6 Bình Luận
  Bài toán
  Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính 0,5 m. Hình chiếu M' của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hòa. Tại t=0, M' đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi t=8 s, hình chiếu M' qua li độ:
  A. -10,17 cm theo chiều dương
  B. -10,17 cm theo chiều âm
  C. 22,64 cm theo chiều dương
  D. 22,64 cm theo chiều âm
  Xem thêm
  0 Thích
  4 Bình Luận
  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha$o=0,1rad tại nơi có g=10m/$s^{2}$. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s=8$\sqrt{3} $ với vận tốc v=20 m/s. Độ lớn gia tốc của vật khi đó đi qua vị trí có li độ 8cm là:
  A. 0,506 m/$s^{2} $
  B. 0,586 m/$s^{2} $
  C. 0,706 m/$s^{2} $
  D. 0,786 m/$s^{2} $
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi Vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà A. v$\geq$ $\pi $ $Vtb\dfrac{4}{}$ là:
  A. T$\dfrac{3}{}$
  B. 2T$\dfrac{3}{}$
  C. T$\dfrac{6}{}$
  D. T$\dfrac{2}{}$
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Bài toán
  Cho hệ cơ gồm hai vật có khối lượng m1 = m2 = $m = 1 \ \text{kg}$ được nối với nhau bằng lò xo có độ cứng $k = 150 \ \text{N}/\text{m}$, chiều dài tự nhiên l0 = 50cm. Hệ được đặt trên mặt phẳng ngang trơn nhẵn. Ban đầu lò xo không dãn, m2 tựa vào tường và hệ đang đứng yên thì có một viên đạn khối lượng m/2 bay với vận tốc v0 = 1,5 m/s dọc theo trục lò xo đến ghim vào m1.
  A) Tính khoảng thời gian m2 tiếp xúc với tường kể từ lúc viên đạn ghim vào m1 và tính vận tốc của khối tâm của hệ khi m2 rời khỏi tường.
  B) Sau khi hệ vật rời khỏi tường, tính chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình hệ chuyển động.
  Xem thêm
  0 Thích
  0 Bình Luận
  Một vật nặng khối lượng $m=1 \ \text{kg}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thế năng tại VTCB của vật. Biết biểu thức thế năng Wt=0,1cos(4pi. T+pi/2) + 0,1. Viết phương trình dao động điều hòa của vật

  Mọi người giúp em!!
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Một vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình $x= 4\cos \left(\dfrac{\pi }{12} t + \dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Kể từ lúc $t=0$, sau bao lâu chất điểm qua vị trí M có li độ $x=2\sqrt{2}$ cm lần thứ 2012.
  A. 24119s
  B. 24137s
  C. 24143s
  D. 24161s
  Xem thêm
  0 Thích
  2 Bình Luận
  Bài toán
  Hai con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, hai đầu gắn hai vật nặng khối lượng m1=m2, hai đầu lò xo còn lại gắn vào 2 tường thẳng đứng đối diện sao cho trục chính của chúng trùng nhau. Độ cứng tương ứng của mỗi lò xo lần lượt la $k_1=100 \ \text{N}/\text{m}$, $k_2=400 \ \text{N}/\text{m}$. Vật m1 đặt bên trái, vật m2 đặt bên phải rồi buông nhẹ hai vật cùng thời điểm cho chung dao động điều hòa cùng cơ năng 0,125J. Khi hai vật ở cùng vị trí cân bằng chúng cách nhau 10 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là
  A. 3,32cm
  B. 6,25cm
  C. 9,8cm
  D. 2,5cm
  Xem thêm
  0 Thích
  3 Bình Luận
  Bài toán
  Vật dao động điều hoà với phương trình $x=5\cos \left(6\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật qua vị trí x=2,5 cm kể từ thời điểm t=1,675 s đến t=3,415 s?
  A. 10 lần
  B. 11 lần
  C. 12 lần
  D. 5 lần
  Xem thêm
  1 Thích
  1 Bình Luận

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...