Đề thi thử THPT Quốc gia các trường

Đề thi thử THPT Quốc gia các trường trên cả nước
Đây là đề thi thử lần I khá hay. Để có thêm nguồn tham khảo với những câu khó và những người không làm được sẽ dễ dàng có được sự giải đáp thì các câu trả lời được thảo luận trong pic này luôn.
Lúc nào các câu trong đề được hoàn thành mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cho các bạn
Mong các bạn tham gia nhiệt tình.
Bài 1.Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với biên độ là A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà với biên độ là A’. Tỷ số $A'/A$ là
A.$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
B. $\sqrt{2}$
C. $\dfrac{1}{2}$.
D. 2
Bài 2. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, với công suất truyền đi không đổi, người ta sử dụng máy biến áp. Để giảm công suất tiêu hao trên đường dây 100 lần thì cần phải sử dụng máy biến áp có tỷ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp bằng bao nhiêu và sử dụng ở đâu?
A.$\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=\dfrac{1}{10}$ , ở trạm phát điện
B. $\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=10$, ở trạm phát điện.
C. $\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=10$ , ở nơi tiêu thụ điện.
D. $\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=100$, ở trạm phát điện.
Bài 3. Khi sóng cơ truyền trên sợi dây bị phản xạ tại đầu cố định,
A. sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
B. tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
C. bước sóng của sóng phản xạ luôn lớn hơn bước sóng của sóng tới.
D. sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Bài 4. Một nguồn phát âm N (nguồn điểm), phát sóng âm đều theo mọi hướng; môi trường không hấp thụ âm. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng qua nguồn, cùng một phía so với nguồn. Biết $AB=3NA$ và mức cường độ âm tại A là 52dB, thì mức cường độ âm tại B là
A.$46dB$
B. $12dB$
C. $40dB$$
D. $36dB$
Bài 5. Đặt điện áp $u = U_0\cos 2\pi ft$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi $U_R, U_L, U_C$ lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện?
A.Thay đổi $C$ để $U_C$max
B. Thay đổi $f$ để ULmax
C. Thay đổi $R$ để $P_{max}$
D. Thay đổi $C$ để $U_R$max
Bài 6. Một mạch $RLC$ mắc nối tiếp có $L,C $không đổi, $R$ biến thiên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u= U_0\cos(\pi t)$ thì mạch có tính cảm kháng. Điều chỉnh $R$ đến khi công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Khi đó pha ban đầu của điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện bằng
A.$-3\pi/4$
B. $-\pi/4$
C. $-\pi/2$
D. $\pi/4$
Bài 7. Một chất điểm thực hiện đồng thời $2$ dao đông điều hoà cùng phương có phương trình: $x_1=A_1\cos(\pi t+\pi/3)cm$ và $x_2=A_2\cos(\pi t-\pi/2) cm$ . Phương trình dao động tổng hợp là: $x=5\cos(\pi t+\varphi)(cm)$. Biên dộ dao động $A_2$ có giá trị lớn nhất khi $\varphi$ bằng bao nhiêu?
A.$- \pi/3$;
B. $\pi/3$
C. $\pi/6$
D. -$\pi /6$
Bài 8. Đặt điện áp $u = U_0\cos \pi t$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L.$ Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng điện áp hiệu dụng thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn bằng:
A.$\dfrac{U_0}{2\omega L}$.
B. $\dfrac{U_0}{\sqrt{2}\omega L}$ .
C. $0.$
D. $\dfrac{U_0}{\omega L}$ .
Bài 9. Đặt điện áp xoay chiều có $u = 100\sqrt{2}\cos(\omega t) V$ vào hai đầu mạch gồm điện trở $R$ nối tiếp với tụ $C$ có $Z_C = R$. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là $50V$ và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là
A. –$ 50\sqrt{3}$V.
B. $ 50\sqrt{3}$V.
C.$ – 50V.$
D. $50V.$
Bài 10. Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần $L$, tụ điện $C$ và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều: $U_0$ không đổi, $\omega$ thay đổi được. Điều chỉnh ω thì thấy khi $\omega=\omega_0$ trong mạch xảy ra cộng hưởng, cường độ dòng điện hiệu dụng là Imax, còn khi $\omega =\omega_1$ hoặc $\omega=\omega_2$ thì dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng $I=.\dfrac{{{I}_{Max}}}{\sqrt{5}}$ Cho $L = \dfrac{1}{\pi}H$, rad, tìm giá trị $R$ của mạch điện?
A.$R= 50\Omega$
B. $R= 75\Omega.$
C. $R= 37,5\Omega.$
D. $R= 150\Omega .$
 
Trần Anh Tuấn đăng lên 1 tài liệu mới :

Đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên ĐHSP 2016 ( kèm giải chi tiết ) - Đề thi thử THPT QG

Giới thiệu đến các bạn đề thi thử lần 1 Chuyên ĐHSP HN năm 2016 kèm lời giải chi tiết của tôi.
Đề này mức độ nhẹ nhàng nhưng hay, cơ bản, rất phù hợp cho việc ôn tập lại các kiến thức cơ bản.
Click để xem chi tiết...
 
Trần Anh Tuấn đăng lên 1 tài liệu mới :

Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) - Đề thi thử

Giới thiệu với các bạn đề thi thử THPT QG lần 2 của Trường Chuyên KHTN năm 2016 kèm lời giải chi tiết (cây nhà lá vườn - của mình) . Đề lần này đặc biệt hay hơn lần 1, cơ bản, nhẹ nhàng.
Click để xem chi tiết...
 

Tài liệu mới

Top