Lí thuyết Dao động cơ

Lí thuyết Dao động cơ

Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

Mấy chỗ này e không hiểu lắm, mong các anh chị giải thích giúp, e cảm ơn.
Câu hỏi
Khi con lắc đang dao động mà lực F có hướng thẳng đứng bắt đầu tác dụng thì cơ năng con lắc:
không đổi nếu td tại VTCB
+ qua VT biên không thay đổi biên độ góc
+ qua li độ a bất kì thì độ biến thiên thế năng bằng độ biến thiên cơ năng
3,035 Đọc
3 Trả lời

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào
A. chỉ vào khối lượng vật và độ cứng lò xo
B. góc a, khối lượng vật và độ cứng lò xo
C. góc a và độ cứng lò xo
D. chỉ vào góc a và độ cứng lò xo
505 Đọc
0 Trả lời

Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và?

Câu hỏi
Trong dao động điều hòa thì động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và
A. Luôn cùng pha
B. Luôn ngược pha
C. Luôn vuông pha
D. Có độ lệch pha không đổi
1,000 Đọc
1 Trả lời

Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi

Câu hỏi
Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi
A. Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian
B. Chu kì giảm dần theo thời gian
C. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian
D. Lực cản luôn sinh công âm
585 Đọc
1 Trả lời
Thích: Lê Quang Hưng

Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa

Câu hỏi
CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn phát biểu sai
A. Thế năng tại vị trí thấp nhất là cực đại
B. Thế năng tại vị trí cao nhất là cực đại
C. Thế năng của vật là thế năng đàn hồi
D. Thế năng tại vị trí cân bằng là cực tiểu
375 Đọc
1 Trả lời

Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi

Câu hỏi
Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng, lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi
A. Vật ở vị trí cao nhất
B. Vật ở vị trí thấp nhất
C. Vật qua VTCB
D. Vị trí lò xo k biến dạng
1,562 Đọc
3 Trả lời

Vị trí cân bằng của vật là vị trí?

Bài toán
Vị trí cân bằng của vật là vị trí
A. Tọa độ của vật bằng 0
B. Tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0
C. Vật không chịu tác dụng của vật nào cả
D. Trong quá trình dao động vận tốc của vật đạt cực đại
537 Đọc
1 Trả lời

Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính

Câu hỏi
Chọn phát biểu đúng nhất. Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính
A. Là một dao động điều hòa
B. Được xem là một dao động điều hòa
C. Là một dao động tuần hoàn
D. không được xem là một dao động tuần hoàn
641 Đọc
1 Trả lời

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi

Câu hỏi
Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi
A. Tần số và biên độ
B. Pha ban đầu và biên độ
C. Biên độ
D. Tần số và pha ban đầu
1,011 Đọc
1 Trả lời

Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là

Câu hỏi
Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là
A. Lực đàn hồi của lò xo
B. Lực quán tính của lò xo
C. Tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực
D. Trọng lực
245 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top