Lí thuyết Dao động cơ

Lí thuyết Dao động cơ

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua

  Cho mk hỏi về thời gian và các vị trí đặc biệt? Làm thế nào để xác định con lắc đi theo chiều nào?

  Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t

  Bài toán
  Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=4cm. Trong khoảng thời gian $\Delta t$ quãng đường dài nhất mà vật đi được 20cm. Quãng đường ngắn nhất vật đi dược trong khoảng thời gian trên bằng
  A. 17,07 cm
  B. 30 cm
  C. 15,87 cm
  D. 12,46 cm

  Chọn kết luận đúng.

  Câu hỏi
  Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần chậm, ba thời điểm liên tiếp vận tốc tức thời của vật bằng 0 lần lượt là t1, t2, t3; tương ứng với li độ lần lượt là x1, x2, x3. Chọn kết luận đúng.
  A. t3-t2>t2-t1
  B. x3-x2>x2-x1
  C. t3-t2<t2-t1
  D. x3-x2=x2-x1

  Chọn phương án đúng.

  Câu hỏi
  Xét dao động duy trì của một con lắc đơn, ba thời điểm liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là $t_{1}$,$t_{2},t_{3}$; tốc độ tương ứng của vật là $v_{1},v_{2},v_{3}$. Chọn phương án đúng.
  A. $t_{1}-t_{2}=t_{2}-t_{3}$
  B. $t_{1}-t_{2}>t_{2}-t_{3}$
  C. v1<v2<v3
  D. v1>v2>v3

  Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ

  Câu hỏi
  Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ
  A. Tại VTCB lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn lớn nhất.
  B. Tại VTCB lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn nhỏ nhất
  C. Tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn lớn nhất.
  D. Tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, độ lớn gia tốc của con lắc đơn nhỏ nhất

  Đáp án là câu C, Giải thích giúp mình tại sao độ lớn gia tốc tại vị trí biên là lớn nhất.

  Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì

  Bài toán
  Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ (có khối lượng riêng của sắt> nhôm> gỗ) cùng khối lượng và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì

  A. Con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng.

  B. Cả ba con lắc dừng cùng một lúc.

  C. Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.

  D. Con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng.
  C

  Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th

  Bài toán
  Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này:

  A. lò xo không biến dạng.

  B. lò xo bị nén.

  C. lò xo bị dãn.

  D. lực đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu
  Lời giải
  D

  Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

  Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một lò xo gắn với vật nhỏ khối lượng 100g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là hằng số. Giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 11,5 cm rồi buông nhẹ. Khi vật có vận tốc bằng 0 lần thứ 2 (không kể lần lúc buông vật) thì vật đi được quãng đường là 42 cm. Tốc độ cực đại trong quá trình dao động của vật là 1,1 cm/s, Lấy g = 10 m/s². Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là?
  A. 1 cm/s.
  B. 80 cm/s.
  C. 1,2 cm/s.
  D. 1,4 m/s
  Câu 2: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 1,0 kg và lò xo có độ cứng 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không tốc độ ban đầu với gia tốc a = g/5 = 2,0 m/s², g là gia tốc rơi tự do nơi đặt con lắc. Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ
  A. 5,0 cm.
  B. 6,0 cm.
  C. 10 cm.
  D. 2,0 cm.
  Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc chuyển động theo chiều dương. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động theo chiều âm là
  A. 80 cm/s.
  B. 35 cm/s.
  C. 40 cm/s.
  D. 70 cm/s.

  Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

  Câu hỏi
  Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.
  Ai giúp mình trả lời cơ sở lý thuyết với!! Cần gấp ạ

  Tốc độ đạt cực đại khi nào?

  ĐỀ BÀI: Chất điểm dao động điều hòa đạt tốc độ cực đại khi :

  A. Li độ cực đại.

  B. Gia tốc cực đại.

  C. Gia tốc bằng không.

  D. Li độ cực tiểu.

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...