Recent Content by to nhan

  1. to nhan

    MBA Xác định số vòng dây bị quấn ngược của máy biến thế.

    Sao lại 2n vậy. Nếu n thì sẽ được đáp án D?
Top