N

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • Treo thẳng đứng 1 con lắc đơn và một con lắc lò xo vào trần một thang máy đang đứng yên nơi có gia tốc trọng trường bằng 10m/s^2 . Kích thích cho hai con lắc dao động điều hoà thì thấy chúng đều có tần số góc bằng 10 rad/s và biên độ dài đều bằng 1 cm. Đúng lúc vật nặng của hai con lắc đều đi qua VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc 2,5m/s^2 . Tỉ số biên độ của 2 con lắc là
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top