Recent Content by AnhanhTBF

  1. AnhanhTBF

    Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

    Vậy nếu chỉ có C vs R cx làm tương tự à bạn
  2. AnhanhTBF

    Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số...

    Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là Mn giúp mình câu này vs ạ tks
Top