t.boost

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top