kaiiiiiii

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

 • giúp mình với
  Kích thích một đám hơi Hidro ở điều kiện áp suất thấp ; tỉ khối bé và đang ở trạng thái cơ bản bằng chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f=3,2*10^15 Hz. Người ta thấy sau khi kích thích, quang phổ của đám hơi này chỉ có 6 vạch ứng với 6 tần số: f1>f2>...f6 (f2=2,6*10^15 Hz). Giá trị của f6:
  A. 0,6*10^14 Hz.
  B. 5,8*10^14 Hz.
  C. 8,5*10^14 Hz.
  D. 6,0*10^14 Hz.
  K
  Kim Ly
  Chắc là đề bài sai mất rồi. Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản không thể hấp thụ photon có tần số f đấy (13,25eV), cũng chưa thấy photon nào trong quang phổ vạch của Hiđrô lại có năng lượng E2 = 10,76eV như cái photon f2 cả. Kết luận là đề sai không chữa được.
  kaiiiiiii
  kaiiiiiii
  đề bài ko sai
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top