L

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

 • nhận định nào sau đây là không đúng về giao động điều hòa
  A thời gian đi từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngược lại
  b thời gian vật đi qua vị trí cân bằng hai lần liên tiếp bằng 1 chu kì
  C tại mỗi vị trí li độ ( không kể biên ) luôn có hai giá trị của vận tốc
  D gia tốc đối đầu khi vị trí cực đại
  giúp với ạ
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top