V
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • Một máy phátđiện xc có p=2 cặp cực , quay với tốc độ n=1500 vòng /phút .phần ứng của máy có 4 cuộn day gống nhau mắc nối tiếp có từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5.10^-3 wb .suất điện động là E =120/căn 2 .
    tính n mỗi vòng
    a 108 b 54 c 27 d 60
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top