koldback
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

 • Cho 1 vật dao động điều hòa với phương trình x=6Cos(5π t-2π/3) (cm) tại thời điểm t, vật có vận tốc là 15π (cm/s) và đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10s là
  A. 3√3 cm
  B. -3cm
  C. -3√3cm
  D. 3 cm
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top