C
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • cho em hỏi tại sao trong bài này: Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25 000V. Hỏi khi đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, bỏ qua vận tốc ban đầu của nó. Ta dùng công thức định lí động năng nhưng tại sao A=IqI.U (có dấu giá trị tuyệt đối)
    M
    Manh Quyet 111
    Công ở đây là công có ích, gia tốc cho vật vì vậy nó dương. Thực ra về mặt giá trị thì A = -q.U > 0, chắc người ta cho vào trị tuyệt đối để làm cho nhanh
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top