congtp01
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • một cllx nằm ngang gồm vật nhỏ m=1kg gắn với lò xo K=25N/m.kéo vật theo phương trục lò xo đến vị trí dãn 10cm, nối vật với m'=500g bởi dây nhẹ, k dãn dài 6cm rồi thả. Thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên từ khi thả là:
    A.1,028s B.0,729s C.0,525s D.0,866s
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top