bellalison

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • Chứng minh khoảng cách của hai điểm cực đại (cực tiểu) liên tiếp bằng lamda/2 như thế nào ạ? Em cảm ơn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top