Cỏ_dại_

Siêu_nhạt,,:boss:
Họ và tên
^^wendy^^
Trường
F.T

Chữ ký

Cỏ dại cũng là báu vật~Quan trọng là nó có tìm đúng vị trí của mình hay không thôi,,_._,,%%-
C. = ))

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
Top