Recent Content by Chắc đúng

  1. Chắc đúng

    Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ

    Tại sao bài này là giao thoa sóng mà lại dùng công thức của sóng dừng vậy mn
Top